بررسی تاثیربازده مورد انتظار سهام، نسبت دارایی های نقدی و،نوسان پذیری قیمت سهام بر،ریسک عملیاتی شرکت ها(درشرکتهای پذیرفته شده دربورس)- قسمت ۴

۲- ۱۷-۳-ریسک صنعت ……………………………………………………………………………………………۲- ۱۷-۴-ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………….۲-۱۷-۵- ریسک قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………..۲-۱۷-۶- ریسک نیروی انسانی …………………………………………………………………………………..۲-۱۷-۷- ریسک فناوری ……………………………………………………………………………………………۲-۱۷-۸- ریسک جغرافیایی ……………………………………………………………………………………….۲-۱۸- عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی…………………………..۲-۱۸-۱- عوامل کلان ……………………………………………………………………………………………….۲-۱۸-۲- سیاست ها و خط مشی های دولت ……………………………………………………………….۲-۱۸-۳- عوامل فرهنگی و اجتماعی …………………………………………………………………………..۲-۱۸-۴-...

بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۸

رابطه بین به موقع بودن سود و بازده های غیرعادی تجمعی در زمان عرضه عمومی سهام، منفی می باشد.     تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام     وحید محمدرضاخانی       اخبار خوب و بد به طور یکسان بر نوسانات...

طرح-دعاوی-زیست-محیطی-عیله-دولت-در-حقوق-ایران-و-حقوق-بین-الملل- قسمت ۷- قسمت 2

به طور کلی در بحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران لازم است موضوع ضرر مالیت داشته باشدو در ملکیت دیگری قرار داشته باشد تا بتوان جبران ضرر وارده به آن را مطالبه نمود. این مهم از بررسی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی قابل استنباط است. در خصوص مسئولیت دولت...

مبانی آزادی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقایسه با آزادی لیبرالیسمی- قسمت ۶

اسلام، به این‏که «نان از دهان کسی مگیر» ، اکتفا نکرده، بلکه گفته است: «کسی که سیر بخوابد و همسایه او گرسنه باشد، مسلمان نیست .» .بدین سان است که در منطق قرآن شریف، بهترین امم، امتی نیست که تنها آزاد باشد و گزند او به دیگری نرسد و...

مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران- قسمت ۳

چکیدهموضوع پایان نامه، بررسی تطبیقی ازدواج محجورین در فقه و حقوق ایران می‌باشد.ازدواج یکی از امور مقدسی است که در همه ی ادیان بزرگ الهی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته، و نسبت به آن سفارش شده است. در دین اسلام آیات و روایات بسیاری درباره ی ازدواج...

تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت ها- قسمت ۲۲- قسمت 2

فرضیه       تفاوت معنا داری بین مقادیر محافظه کاری در مرحله رشد وبالغ وجود ندارد.     رد فرضیه     ۱- شرکت های روبه رشد در مقایسه با شرکت های بالغ از سطح محافظه کاری بالا تری برخوردارند.       محافظه کاری در شرکت های...

بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی- قسمت ۲

ریشه نا سازگاری های روانی: ۸۰دیدگاه های کمی و کیفی در مورد ناسازگاری: ۸۰نظریه های گوناگون در باب سازگاری: ۸۱روانکاوی ۸۱درمانهای رفتاری ۸۳درمانهای میان فردی(تحلیل ارتباط محاوره ای) ۸۴دیدگاه ان ال پی: ۸۵پژوهش های خارجی: ۸۵پژوهش‌های داخلی: ۹۶فصل سوم: روش شناسی پژوهشمقدمه فصل سوم: ۱۰۰طرح کلی : ۱۰۰جامعه آماری...

استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده- قسمت ۹

«…ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل…»آیاکلمه«مزبور» باتوجه به صدرماده مفید این معنانیستکه «ملکثبتشده» و بعد ازثبتدفتر املاک مراد است؟ فلذا توجیه اینکه نقل و انتقالات قبل از ورودملک به دفتر املاک مرادمقنن بوده، صحیحنمی باشد؟پاسخ منفی است، سند نقل، ثبت دفتراملاک نمیباشد، لزوم رعایت سند نقل برای...

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن- قسمت ۲۰

اختصاص بیشتر وجوه غیر مستقیم از سوی وزارت آموزش و پرورش به مراکز آموزش پیش دبستانی.   آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر از طریق تمرکز بر آموزش های دوره پیش دبستانی.   گسترش فضاهای مستقل آموزش پیش دبستانی.   ۲-۴ نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در...

بررسی و تحلیل شاخص¬های استراتژیک موثر برتوسعه پایدارشهری درمناطق یک و سه شهرکرمانشاه از طریق ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت، ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻬﺮ کرمان- قسمت ۷

بهبود روش های ساخت و ساز صنعتی که باعث کاهش هدر رفت مصالح می شود(مفیدی، ۱۳۸۲).   ۲-۲-۴-۵-پایداری زیست محیطی- اکولوژیکی و شاخص­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های آن   پایداری اکولوژیکی به معنای حفظ و ارتقای کیفیت اکولوژی منظر، وارد بحث توسعه پایدار گردیده است. در این میان نقش کریدورها، فضاهای سبز و...