فهرست مطالب:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر ۱۱-۸ ساله مبتلا به اختلال سلوک

بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر ۱۱-۸ ساله مبتلا به اختلال سلوک ۱۰۰ص

 

فصل اول

۱-۱ بیان مسأله

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱-۳ اهداف تحقیق

۱-۴ فرضیه تحقیق

۱-۵ تعریف نظری مفاهیم تحقیق

۱-۶ تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق

 

فصل دوم

۲-۱بازی

۲-۲ مسأله بازی

۲-۳ اهمیت بازی

۲-۴ تبیین بازی

۲-۵ بازی درمانی

۲-۶ انواع بازی درمانی

۲-۷ تحول نظریه های بازی درمانی

۲-۷-۱ بازی درمانی روان پویایی

۲-۷-۲ بازی درمانی تخلیه ای۳

۲-۷-۳ بازی درمانی رابطه ای۴

۲-۷-۴ بازی درمانی غیر مستقیم

۲-۷-۵ بازی درمانی رفتاری – شناختی

۲-۸ اختلال سلوک

۲-۹ علت شناسی

۲-۹-۱ عوامل مربوط به والدین

۲-۹-۲ فرضیه فرهنگی – اجتماعی

۲-۹-۳ عوامل روانشناختی

۲-۹-۴ عوامل عصبی – زیست شناختی

جدول ۲-۱ عوامل مؤثر در تداوم و تحول اختلال سلوک (اقتباس از گوردون واسکرودر، ۲۰۰۲)

۲-۱۰ پرخاشگری

۲-۱۱ پیشینه تأثیر بازی درمانی بر پرخاشگری و روابط اجتماعی نامناسب کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری

 

فصل سوم

۳-۱ طرح پژوهش

۳-۲ جامعه آماری

۳-۳ نمونه آماری

۳-۴ شیوه نمونه برداری

۳-۵

۳-۵-۱ پرسشنامه CSI-4

۳-۵-۱-۱ چک لیست والدین (سرپرستان کودک)

۳-۵-۱-۲ چک لیست معلمان

۳-۵-۱-۳ روایی و اعتبار CSI-4

۳-۵-۱-۴ محدودیت پرسشنامه CSI-4

۳-۵-۱-۵ نمره گذاری CSI-4

۳-۵-۲ سیاهه پرخاشگری

۳-۶ شیوه انجام تحقیق

جلسه اولارزیابی

جلسه دومشناسایی احساسات اصلی

جلسه سومشناسایی احساسات اصلی

جلسه چهارمآموزش مهارتهای ارتباطی

جلسه پنجم «آموزش مهارتهای ارتباطی»

جلسه ششمآموزش حل مسأله بین فردی

جلسه هفتم و هشتم«آموزش مراحل حل مسأله بین فردی»

جلسه ۹ارزیابی

جلسه ۱۰

 

فصل چهارم

مقدمه

۴-۱ نتایج مرحله اول تحقیق

جدول ۴-۱ویژگی های روان شناختی آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه CSI-4 بعلاوه وضعیت سنی آنها

۴-۲ نتایج مرحله دوم تحقیق

الف) مقایسه سن آزمودنی های گروه کنترل و آزمایشی

جدول ۴-۲شاخصهای توصیفی مربوط به سن آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایشی به علاوه میانگین های سنی دو گروه یاد شده

ب) بررسی فرضیه تحقیق

جدول ۴-۳شاخصهای توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری در آزمودنی های تحقیق به علاوه مقایسه میانگینهای پرخاشگری گروه کنترل و آزمایشی

۴-۳ پیوست نتایج

جدول ۴-۴ شاخصهای توصیفی مر بوط به پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری بر اساس روزهای هفتهدر آزمودنیهای تحقیق به علاوه مقایسه میانگینهای پرخاشگری گروه کنترل و آزمایشی

جدول ۴-۵شاخص های توصیفی میزان نشانه های مربوط به سیاهه پرخاشگری در گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله و نیز مقایسه میانگین های تفاضل پیش و پس آزمون گروه های یاد شده

 

فصل پنجم

۱-۵ مقدمه

۲-۵ خلاصه نتایج

۳-۵ بحث نتایج

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

الف) فارسی

ب) انگلیسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

فهرست منابع:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر ۱۱-۸ ساله مبتلا به اختلال سلوک

 

فهرست منابع

الف) فارسی

۱- احمدی، مهرناز (۱۳۷۶)، تأثیر بازی درمانی متمرکز بر کودک روی پرخاشگری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

۲- آرزومانیان، کریستینه (۱۳۷۹)، بررسی تأثیر بازی درمانی غیر مستقیم روی اختلالات رفتاری کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

۳- اکسلاین، ویرجینیا (۱۳۶۹)، بازی درمانی، ترجمه احمد حجاران، تهران: انتشارات کیهان.

۴- باعدی، زهرا (۱۳۷۹)، بررسی کارآمدی بازی درمانی شناختی – رفتاری روی کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

۵- توکلی زاده، جهانشیر (۱۳۷۵)، همه گیر شناسی اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

۶- دلاور، علی (۱۳۷۵)، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات رشد.

۷- راینیکه، مارک ای، داتیلیو، فرانک ام، فرین، ارتور (۱۳۸۰)، شناخت درمانی کودکان و نوجوانان، ترجمه جواد علاقبند، حسن فرهی، تهران، انتشارات بقعه.

۸- رسولی، مریم (۱۳۷۶)، تأثیر بازی درمانی بر تعامل اجتماعی کودکان ۶-۴ ساله دچار تأخیر تکامل اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.

۹- فرگوسن جرج، ۱٫ تاکانه، یوشیو (۱۳۷۷) تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی، ترجمه علی دلاور و سیامک نقشبندی، تهران: نشر ارسباران.

۱۰- قدیری اشکاجانی، فاطمه (۱۳۷۵) تأثیر بازی درمانی بی رهنمود در کاهش اختلالات رفتاری و پرخاشگری کودکان ناسازگار، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

۱۱- کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین،۱۳۸۳، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی، ترجمه نصرت اله پورافکاری، تهران، انتشارات شهراب.

۱۲- گلاس، جین، و. و استانلی، جولین، سی (۱۳۶۸) روش های آماری در تعلیم و تربیت و روان شناسی، ترجمه مهتاش اسفندیاری و جمال عابدی، تهران: مرکز دانشگاهی.

۱۳- لندرث، گری (۱۳۷۸)، بازی درمانی و دینامیسم مشاوره با کودکان، ترجمه خدیجه آرین، تهران، انتشارات اطلاعات.

۱۴- محمد اسماعیل، الهه (۱۳۸۳)، بازی درمانی، تهران: انتشارات دانژه.

۱۵- ممی یانلو، مریم (۱۳۷۹) تأثیر بازی درمانی بر کاهش اضطراب کودکان بستری در بخشهای داخلی مرکز طبی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.

۱۶- منصور، محمود (۱۳۷۹)، روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری، تهران، انتشارات سمت.

۱۷- مهجور، رضا (۱۳۷۸)، روانشناسی بازی، تهران، انتشارات رشد.

ب) انگلیسی.

۱- Atlas How Particia and silvern, louise E. (1981), Behavioral observation of children during play therapy, University of Colorado Journal of personality Assessment, 1981, 45, 2, p. 168 – ۱۷۹٫

۲- Beck. A. (1976)، Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International universities press.

۳- Bedrosian, R. and Beck A. T.(1980)، Principles of cognitive therapy. In M.J.Mahoney (eds), psychotherapy process: current issues and future directions (p.128) New York: plenum.

۴- Bernhardt, Marcia and Mackler, Bernard (2001)، The use of play therapy with the mentally Retarded, The journal of special education, Vol .19, No 4. p. 409 – ۴۷۴٫

۵- Boucher, jill and ewis, ricky (1995)، Generativity in the play of young people with Autism, journal of Autism and developmental Disorders; Vol. 25, N.o 2, p. 105 – ۱۲۰٫

۶- Brady.carol and Friendresh.william (1982)، Levels of intervention, Journal of clinical psychology; Vol. 11, N.o 1, p. 39 – ۴۳٫

۷- Brown, Allan, john and keith (1993)، Journal of Elementary school Guidance and counseling, oct.93, Vol. 28, p. 12 – ۲۰٫

۸- Carmichael, Karla D (1994)، Play therapy for children with physical Disabilities; Journal of rehabilitation; Vol. 12, N.o 2, p. 51 – ۵۴٫

۹- Casy – Cudely, Maria (1997)، A case study using child – centered play therapy Approach to treat Enuresis and Encopresis, journal of Elementary schools. Guidance and counseling. Feb 97; Vol. 31, p. 220 – ۲۲۶ .

۱۰- Craigheab, W.E. and Neweroff, c.b.(eds)، (۲۰۰۱)، The Corsini Encyclopedia (3th ed. Vol. 3)، New York, John Vaily and sons.

۱۱- Elkind, D (1981)، The hurried child: Growing uo too fast too soon. Reading. MA: Addision – Wesley.

۱۲- Fink, R. (1976)، Role of imaginative play in cognitive development. Psychological Reports, 39, 895 – ۹۰۶٫

۱۳- Frick, p.j., Lahey, b.b., Loeber, R, Tannenbaum, L.E., Van Horn,      Y. and Christ, M.A.G. (1993). Oppositional defiant disorder and conduct disorder, A meta-analytic review of factor analyses and cross-validation in a clinic sample. Clinical psychology review. Vol. 40, P.P. 340 – ۳۵۷٫

۱۴- Gerald, G. (1999)، Short term play therapy. New york: Allynbucon

۱۵- Gordon, Betty, N. and Schrooder, carolyns (2000)، Assessment and treatment of childhood problems. New York, London, Guilford press.

۱۶- Guerny, louise. F (1979)، Play therapy with learning Disabled children. Journal of clinical child psychology. Vol .11, p. 242 – ۲۴۵٫

۱۷- Hart up, w.w. (1989)، Social relationships and their developmental significance,  American psychologist, Vol 44, pp 120 – ۱۲۶٫

۱۸- Kazdin, Alan, E (2000)، Encyclopedia of psychology, New York, Lexington press.

۱۹- knell, s.m. (1993)،Cognitive- behavioral play therapy. Northvale, Nj: Aronson.

۲۰- Krall, V.(1989)، A play therapy primer. New york: Human sciences press.

۲۱- Kudson, G, Schaefer, Charles (1999)، short term play therapy, London, New York, Guilford press

۲۲- Kuhnley, j.sikes, Valarie (1984)، Multiple treatment of a child with Schizophernia, American journal of psychotherapy, Vol 36, No 2, pp 272 – ۲۸۰٫

۲۳- Lachman.j and lenhart, lisa A (1993)، Anger coping intervention for aggressive children, Conceptual models and outcome efforts clinical psychology Review, 13, 785 – ۸۰۵٫

۲۴- Lendreth.G (2002)،Play therapy, the Art of relationship, New York,. Brunner – Routledge press.

۲۵- Loeber, R, Burke, j (2000)، D, Lahey. Oppositional defiant and conduct disorder; journal of the American Academy of child and adolescent psychotherapy, Vol. 39, pp. 1468 – ۱۴۸۴ .

۲۶- Loeber, R. and Hay, D (1997), Key issues in the evelopment of aggression and violence from childhood to early adulthood Annual review of psychology, Vol. 43, pp .371 – ۴۱۰٫

۲۷- Loeber, R. and stouthamer – leober, M. (1998)، Development of jhrenile aggression and violence. American psychologist, Vol 53, pp 242 – ۲۵۹ .

۲۸- Maugham, B. and Rutter, M (1998), Continuities and Discontinuities in antisocial behavior from childhood to adult life. Advances in clinical child psychology, vol. 20, pp. 1 – ۴۷٫

۲۹- Mitcham, Taylor, Nancy (1987), Developmental play therapy.  journal of Counseling and Development, Vol. 65, pp. 320 – ۳۲۵

۳۰- Neil, Cabe (1999), Conduct disorder: journal of cognitive behavior playtherapy, Vol. 87, pp. 302 – ۳۱۲٫

۳۱- Perham L.D and Primeau, L.A (1996), Play and occupational therapy for children; American journal of play therapy, Vol 22, pp 487 – ۴۹۱

۳۲- Piaget, j(1962), Play, dreams, and imitation in childhood. New york: Norton.

۳۳- Sullivan, M.L, and Lewis, M (1995), Brief Report: Fostering Environmental control in a young child with ret syndrome, journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 25, pp. 215 – ۲۲۱

۳۴- Stahmer, Aubyn (1995), Teaching symbolic play skills to children with autism, Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol 25, N.o 2, pp. 123 – ۱۳۱٫

۳۵- Weller, Elizabeth, BRowan.A, Ela, J.Weller, K.A (1999), Aggressive behavior in patients with attention deficit hyper activity disorders, Conduct disorder Perrasive developmental disorders, American journal of psychotherapy, Vol, 25, pp, 412 – ۴۱۸٫

۳۶- Webb, Nancy B. (1999), Play therapy with children incrisis, New York, London Guilford Press.

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

نتیجه گیری:دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 ۵-۱- نتیجه گیری

مسئله­ای که ما در این پژوهش به دنبال بررسی آن بودیم، بررسی موانع کار آفرینی      فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بود که پس از بررسی و اجرای آزمونها و   بررسی ها به نتایج زیر نائل آمدیم که عبارت است از :

 • ایجاد فرهنگ سازمانی اثر بخش برای توسعه کار آفرینی:

فرهنگ سازمانی مناسب یکی از عوامل مهم و بسیار مؤثر در شناسایی ، توسعه ، بهبود و نگهداری سازمان های کار آفرین است .

فرهنگ سازمانی مناسب ، فرهنگی است که در راستای مأموریت ، آرمان مشترک ، هدف­ها و استراتژی های سازمان باشد. در سازمان های کار آفرین ، فرهنگ انعطاف پذیر که در آن تفسیر و نو آوری ، ریسک پذیری ، یادگیری سازمانی ، آینده گرایی ، کار گروهی ، صداقت ، اعتماد متقابل ، کار مفرّح توأم با هیجان و شوق ، رقابتی بودن و مورد حمایت قرار می­گیرد .

نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که بسیاری از مؤلفه های فرهنگ سازمانی در سازمان هایی فارغ التحصیلان در آن مشغول به­کار هستند به عنوان موانع توسعه کار آفرینی مطرح می­باشند که به طورکلی برای رفع این موانع ، راهکارهای ذیل ارائه می گردد :

 • v برای ایجاد فرهنگ کار آفرینی در سازمان های دولتی باید جوِّ برد – برد و اعتماد بین کارکنان و مدیران از سطح بالایی برخوردار شود و افراد به­جای حفظ منافع و موقعیّت خود بیشتر نگران اجرای ایده­های جدید باشند ، ضمن اینکه یکی از خصوصیات این فرهنگ ، تظاهر نکردن به کار است .
 • v ارزش­ها وفلسفه مدیریت و میزان حمایت مدیریت ارشد از افراد ریسک پذیر و        نوآور در سازمان های کار آفرین اهمیت بسزایی دارد . مدیران سازمان های دولتی برای ایجاد فرهنگ کار آفرینی در سازمان ها باید خصوصیات ذیل را که مبین حمایت مدیریت از کار آفرینی است را به صحنه ظهور برسانند :
 • قبول مسئولیّت فعالیّت های کار آفرینانه
 • پذیرش ریسک به عنوان ریسک به عنوان خصیصه­ای مثبت
 • قدردانی از افراد صاحب ایده
 • حمایت از طرح های آزمایشی کوچک
 • قدردانی از افراد ریسک پذیر
 • استفاده از ایده های جدید کارکنان
 • v برای اینکه افراد در سازمان به تفکّر بپردازند باید محیطی ایجاد شود که در آن به نظریات و اندیشه ها امکان بروز داده شود .

یکی از شیوه های پر جاذبه و مهمِّ پرورش شخصیت افراد و همچنین کار آفرینی و           نوآوری ایجاد نظام مشارکت جداست . وقتی که کارکنان بدانند در صورت ارائه نظر جدید مورد حمایت و تشویق مدیر قرار می گیرند : پیوسته به تفکّر و خلاقیّت می پردازند .

اگر مدیران به افکار و اندیشه های آنها از طریق استبداد و حاکمیت های زور مدارانه     بی اعتنایی کنند، ریشه های نهال فضیلت ، ابتکار و کار آفرینی را در دل­ها می خشکاند .

۵-۲- پیشنهادات:

 • بهبود نگرشهای مدیریتی برای توسعه کار آفرینی:

نقش مدیران در سازمان های دولتی از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است که متأسفانه نتایج تحقیق نشان می­دهد که نگرشهای مدیریتی و برخی از عوامل مدیریتی از جمله موانع کار آفرینی سازمانی در واحدهای دولتی است مکانیزم عمده در رفع این موانع طراحی نظام آموزشی در سطح سازمان ها و دانشگاه­ها می باشد .

نظام آموزشی باید الگوهای علمی و عملی را ارائه دهد که بتواند روحیه کارآفرینی را در دانشجویان و کار کنان نهادینه نماید همچنین ارائه برنامه های آگاهی­دهنده و انجام تلاش­هایی مانند: برگزاری سمینارها ، نشر مقاله ، سخنرانی ، برگزاری کلاسهای آموزشی می تواند نگرش­های مدیریتی یا در جهت بارور ساختن کار آفرینی در شرکت­ها سوق دهد .

 • v از جمله نتایج تحقیق این است که مدیران از کار آفرینی در سازمان استقبال نمی­کنند، معمولاً در سازمان های سنّتی به دلیل اینکه افراد را محدود به شرح وظایف و مسئولیّت­های خاص هر شغل می کنند، مانع توسعه توانایی­های افراد در این مرحله می شوند و در نتیجه افراد نه وقت پیگیری­های ایده هایشان و نه اجازه خروج از حیطه شخصی خود را دارند.

برای رهایی از چنین مانعی ، علاوه بر آموزش­های کار آفرینی به مدیران  و کارکنان ، بایستی ساختار سازمان و قوانین و مقررات از حالت رسمی بودن و خشکی خارج شود .

 • v نتایج تحقیق نشان می­دهد که فارغ­ التحصیلان نسبت به مباحث کار آفرینی آشنایی ندارند که اولین و مهمترین مانع درکارآفرینی سازمانی ، عدم اطّلاع فارغ التحصیلان از مفاهیم و راه­کارهای کارآفرینی است .

پیشنهاد می­گردد که دانشکده مدیریت کارگاه آموزشی را تحت عنوان آموزش کار آفرینی راه اندازی کند. و دوره های آموزشی کار آفرینی را برای تمامی رشته های مدیریت و حسابداری متناسب با نیازهای آنها طراحی نمایند. که ضمن آموزشهای نظری و تئوریک،   جنبه های عملی کار آفرینی به فارغ ­التحصیلان و دانشجویان آموزش داده شود .

 

 

۵-۲-۲-ایجاد و توسعه سیستمهای تحقیق و توسعه برای توسعه کار آفرینی:

اغلب سازمان ها دارای واحد تحقیق و توسعه هستند ، امّا نقش ، فلسفه و مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان های کار آفرین با آنچه که در سازمان های سنتی دیده می شود   متفاوت است .

نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثریت سازمان های مورد مطالعه در واحدهای دولتی کشور اصولاً فاقد سیستم تحقیق و توسعه هستند و یا واحدهای تحقیق در آنها فعّال نیست .

با توجّه به اینکه تحقیق و توسعه یکی از عوامل مهم و مؤثر در کار آفرینی سازمانی است، بایستی تلاش گردد تا ضمن ایجاد واحد تحقیق و توسعه در سازمان ها  و همچنین در دانشگاهها ، ویژگی های کار آفرینانه را نیز در ایجاد و فعالیّت آن لحاظ نمود .

 

۵-۲-۳- بهبود نقش دولت در توسعه کار آفرینی:

دولت در توسعه کار آفرینی سازمانی دارای نقش کلیدی است که البته نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که اکثریت سازمان ها از نقش مؤثر دولت در پیشبرد امور در جهت کار آفرینی ناراضی هستند .

دولت در زمینه کار آفرینی سازمانی و ترغیب فعالیّت های کار آفرینانه ، می تواند دو گونه نقش ایفا کند :

الف: یک­دسته نقش هایی که از اعمال حاکمیت نشأت می گیرد مانند صدور پروانه های مختلف که روابط اقتصادی و اجتماعی را تنظیم می­کند. مقرراتی که در       این باره وضع می شود در فعالیّت های کار آفرینانه تأثیر مهمی دارد . موانع مقررات در ارتباط با کار آفرینی برسه دسته است : ۱- دسته ای از لحاظ ورود به قلمرو و کار آفرینی مؤثرند و ممکن است نقش بازدارنده داشته باشند ۲- دسته ای دیگر موانع رشد کسب و کار است ۳- دسته ای دیگر موانعی برای خروج از کسب و کار است. کارگزاران و سیاستگذاران دولتی باید موانع قانونی بر سر راه کار آفرینی را مورد شناسایی قرار داده و با حذف مقررات زائد موانع را از سر راه بردارند .

ب:  نقش دیگر دولت ، نقش حمایتی است دولت می تواند نقش حمایتی مهمی برای کار آفرینان داشته باشد. دولت وظیفه دارد تأمین خدمات زیربنایی به کار آفرینان کمک کند تا کوشش خود را متمرکز بر فعالیّت­های تولیدی کنند.

خدمات زیر بنایی فقط شامل آب و برق نیست بلکه خدمات اطّلاع رسانی پژوهشی ، حمایت های مالی و….. را نیز شامل می شود .

در این راستا بایستی گروهی را مأمور ساخت تا نقش دولت را در ارتباط با مؤلفه­های کارآفرینی سازمانی مورد ارزیابی قراردهند . که در این ارزیابی باید به این مسائل پرداخت که در کجا مقررات نقش بازدارنده دارد؟ چه تناقضات قانونی وجود دارد و در کجا نقش حمایتی دولتی کافی نیست؟ سپس بر این مبنا،  قوانین و مقررات دولتی در جهت بهبودی و توسعه کار آفرینی مورد بازنگری واصلاح قرارگیرد.

علاوه بر آن قوانین و مقرراتی تدوین گردد تا از اختراعات جدید  حمایت شده و به ثبت برسد تا حقوق افراد و سازمان های کار آفرین رعایت گردد .

 

 • بهبود فرهنگ جامعه برای توسعه کار آفرینی:

فرهنگ جامعه در سطح ملّی با تأثیرات قابل توجّهی که بر ویژگی­های اکتسابی افراد       می­گذارد و همچنین محدودیت­ها و فرصت­هایی که برای سازمان ها فراهم می کند، اثرات قابل توجّهی بر فرآیند کارآفرینی می گذارد .

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه حاکم نیست و در خانواده های ایرانی تمرین کار آفرینی به عمل نمی آید. فرهنگ ملّی ، ارزش­ها ، هنجارها و چارچوب­های حاکم بر جامعه به خودی خود هم در برنامه ریزیهای کلان و ملّی و هم در دیدگاههای فردی و جمعی افراد، نسبت به کار آفرینی مؤثر واقع می شود .

در این مسیر گریز از سنت گرایی مفرط ، به شرط اینکه تغییرات در قالب اصول و چار چوبهای غیر قابل اجتناب جامعه باشد و منجر به هرج و مرج گرایی در جامعه نشود،کمال­گرایی و انباشت پول و سرمایه چنانچه با طرح و پرورش ایده های متنوع و ایجاد زمینه مناسب برای اتخاذ قوانین و مقررات لازم در حفظ امنیت سرمایه گذاری باشد منجر به تقویت کار آفرینی فردی و سازمانی می شود .

بنابراین برای تقویت فرهنگ کارآفرینی در سطح سازمان  و به طورکل در سطح جامعه پیشنهادات زیر ارائه می­گردد.

 • v ویژگی­های فردی لازم برای کار آفرینی و فرهنگ ملّی به طور جمعی و همچنین نگرش­هایی مانند: وجدان کاری ، انضباط اجتماعی ، شایسته سالاری و قانونمداری ، از ابتدا و در دوره های آموزش دبستانی در ذهن کودکان نفوذ می کند. بنابراین لازم است برای ظهور چنین روحیه ای در جامعه ، برنامه ریزی های درسی نوجوانان و جوانان با چنین دیدگاهی انجام می گیرد .
 • v دلیل اکتسابی بودن برخی ویژگیهای کار آفرینی ، برنامه های آموزشی کار آفرینی در دوره­های دانشگاهی به­ویژه رشته­های مدیریت یکی از نیازهای اساسی جامعه به حساب می آید که باید بر آورده شود که دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در جهت تحقّق این مهم درسی اختیاری به نام مبانی کارآفرینی را در سال ۱۳۸۲ ارائه داد که البته به علّت عدم استقبال از سوی دانشجویان این واحد حذف شد. همچنین کلاس­های روش تحقیق دکتر زالی مقدمه ای بر این آشنایی است که خود من نیز از طریق این کلاس در دوره کارشناسی، با این واژه و کلاً کارآفرینی آشنا شده­ام .
 • v علاوه بر دوره های دانشگاهی یکسری آموزشهای ضمن خدمت نیز باید برای ارتقاء ویژگی­های کار آفرینی در مدیران فعّال در بخش های مختلف دولتی پیاده شود .
 • v رسانه­های گروهی نقش مؤثری در شناساندن نقش و اهمیّت کار آفرینی به تک تک افراد جامعه و نهادینه کردن آن بازی می کنند که بایستی اهمیت لازم نسبت به آن مبذول شود که خوشبختانه هم اکنون تلویزیون و شبکه ۳ این کار را شروع کرده و با معرفی کار آفرینان گامی در این راه مهم برداشته است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

فهرست منابع : دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

فهرست منابع :

۱-اسدی ، م .۱۳۷۸ . مزیت نسبی صادرات پوشاک در ایران . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران : ۱۲ ، ۱۶-۱۵ و۲۰-۱۹ .

۲-ژوله ، ت . ۱۳۸۱ . پژوهشی در فرش ایران . انتشارات یساولی . تهران .

۳-سازمان جهاد سازندگی استان قم . ۱۳۸۱ . فرش قم نگین فرش دستباف ایران . چاپ کیان نقش . قم .

۴-سرمد ، ز . و ع . بازرگان . و ا . حجازی . ۱۳۷۶ . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . چاپ اول . نشر آگه . تهران .

۵-قره باغیان ، م . ۱۳۷۱ . اقتصاد رشد و توسعه . جلد اول . چاپ اول . انتشارات نشر نی . تهران .

۶-عزتی ، م . ۱۳۷۶ . روش تحقیق در علوم اجتماعی . چاپ اول . مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس . تهران .

۷-گریفین ، ک . راهبردهای توسعه اقتصادی . چاپ اول . ترجمه راغفر ، ح . و م . هاشمی .
(۱۳۷۵) . انتشارات نشر نی . تهران .

۸-گیلیس ، پرکینز ، رومر ، اسنودگراس . اقتصاد توسعه . چاپ اول . ترجمه آزاد ارمکی ، غ . (۱۳۷۹) . انتشارات نشر نی . تهران .

۹-موسی نژاد ، م . و م . ضرغام . ۱۳۷۶ . ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی . مجله دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی . شماره ۶ . تهران .

۱۰-میر ، ج . مباحث اساسی اقتصاد توسعه . چاپ اول . ترجمه آزاد ارمکی ، غ . (۱۳۷۸) . انتشارات نشر نی . تهران .

۱۱-نادری ، ا . ۱۳۷۱ . مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران .

۱۲-نوربخش ، م . ۱۳۷۶ . بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان مازندران جهت صدور به کشورهای آسیای مرکزی . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران .

۱۳٫Balassa , B.1977.A Stages Approach to Comparative Advantage . World Bank Paper . No 256 .

۱۴٫Bruno, M . 1972 . Domestic Resources Cost and Effective Protection : Clarifract and Synthesis . Journal of  Political Economy . No 80 .

۱۵٫Greenaway , D.1991.The New Trade Theories and Developing Countries . ed.by N. Balusbrahaniam . etc , St. Martin Press : 156 .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

توزیع فراوانی وضعیت عامل:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (۷-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۵/۵۵/۵۵/۵۶بسیار ضعیف
۱/۳۹۶/۳۳۶/۳۳۳۷ضعیف
۶/۸۳۵/۴۴۵/۴۴۴۹متوسط
۱/۹۹۵/۱۵۵/۱۵۱۷زیاد
۱۰۰۹/۰۹/۰۱بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۱۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۷-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۷-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۱۶-۲۲۶

بسیار ضعیف

۱۵۲۲۳۷ضعیف
۲۷۲۲۴۹متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۵-۲۲۱۷زیاد
۹۹%۴۱۸/۷۶۲۱-۲۲۱بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۸/۷۶ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان
شاخص

– جدول (۸-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۵/۱۴۵/۱۴۵/۱۴۱۶بسیار ضعیف
۶/۳۳۱/۱۹۱/۱۹۲۱ضعیف
۴/۸۶۷/۵۲۷/۵۲۵۸متوسط
۱۰۰۶/۱۳۶/۱۳۱۵زیاد
۰۰۰۰بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۱۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۸-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۸-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۵/۱۱-۵/۲۷۱۶

بسیار ضعیف

۵/۶-۵/۲۷۲۱ضعیف
۵/۳۰۵/۲۷۵۸متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۵/۱۲-۵/۲۷۱۵زیاد
۹۹%۳۸۵/۴۵۰۰۰بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۸۵/۴۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۹-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۳/۷۳/۷۳/۷۸ضعیف
۵/۳۴۳/۲۷۳/۲۷۳۰متوسط
۹/۹۰۴/۵۶۴/۵۶۶۲زیاد
۱۰۰۱/۹۱/۹۱۰بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۱۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۹-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۹-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۵/۱۹-۵/۲۷۸ضعیف
۵/۲۵/۲۷۳۰متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۵/۳۴۵/۲۷۶۲زیاد
۹۹%۳۴۷/۶۸۵/۱۷-۵/۲۷۱۰بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۴۷/۶۸ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۱۰-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۶/۳۶/۳۶/۳۴ضعیف
۹/۲۰۳/۱۷۳/۱۷۱۹متوسط
۴/۷۶۵/۵۵۵/۵۵۶۱زیاد
۱۰۰۶/۲۳۶/۲۳۲۶بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۱۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۰-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۱۰-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۵/۲۳-۵/۲۷۴ضعیف
۵/۸-۵/۲۷۱۹متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۵/۳۳۵/۲۷۶۱زیاد
۹۹%۳۶۰/۶۳۵/۱-۵/۲۷۲۶بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۰/۶۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۱۱-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۹/۰۹/۰۹/۰۱بسیار ضعیف
۵/۵۵/۴۵/۴۵ضعیف
۵/۳۵۳۰۳۰۳۳متوسط
۹/۸۰۵/۴۵۵/۴۵۵۰زیاد
۱۰۰۱/۱۹۱/۱۹۲۱بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۱۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۱-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۱۱-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۲۱-۲۲۱

بسیار ضعیف

۱۷-۲۲۵ضعیف
۱۱۲۲۳۳متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۲۸۲۲۵۰زیاد
۹۹%۴۳۶/۷۴۱-۲۲۲۱بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۳۶/۷۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۱۲-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۴/۶۴/۶۴/۶۷ضعیف
۴۰۶/۳۳۶/۳۳۳۷متوسط
۸/۸۱۸/۴۱۸/۴۱۴۶زیاد
۱۰۰۲/۱۸۲/۱۸۲۰بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۱۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۲-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۱۲-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۵/۲۰-۵/۲۷۷ضعیف
۵/۹۵/۲۷۳۷متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۵/۱۸۵/۲۷۴۶زیاد
۹۹%۳۰۵/۳۳۵/۷-۵/۲۷۲۰بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۰۵/۳۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر کیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۱۳-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۴/۶۴/۶۴/۶۷بسیار ضعیف
۳۰۶/۲۳۶/۲۳۲۶ضعیف
۷/۵۲۷/۲۲۷/۲۲۲۵متوسط
۴/۸۶۶/۳۳۶/۳۳۳۷زیاد
۱۰۰۶/۱۳۶/۱۳۱۵بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۱۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر کیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۳-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۱۳-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۱۵-۲۲۷

بسیار ضعیف

۴۲۲۲۶ضعیف
۳۲۲۲۵متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۱۵۲۲۳۷زیاد
۹۹%۴۸۱/۲۳۷-۲۲۱۵بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۸۱/۲۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

جدول بررسی تولید فرش دستباف در استان خراسان:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

 

شاخص آماری

جدول(۲-۵-۴): بررسی مشخصه های آمار توصیفی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان

میانگین

میانه

مدانحراف استانداردواریانسدامنه

آموزش بافندگان

۴۴۴۹/۰۷/۰۴

ایجاد کارگاههای مجتمع تولید فرش

۳۴۴۹/۰۸/۰۴

وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش

۳۴۴۱۱۴

هماهنگی بین بخش تولید و صادرات

۴۴۴۸/۰۷/۰۳

استفاده از رنگزاهای طبیعی

۴۴۴۸/۰۶/۰۳

استفاده از مواد اولیه مرغوب

۴۴۴۹/۰۸/۰۴

تسهیلات و اعتبارات دولتی

۳۳۳۱۹/۰۴

ایجاد بازار بورس فرش

۳۳۴۱۹/۰۴

شیوه بافت خاص استان (گره،چله کشی،پودگذاری،…)

۴۴۴۷/۰۶/۰۳

قابلیت دسترسی و فراوانی رنگزاهای طبیعی

۴۴۴۷/۰۵/۰۳

شیوه های مختلف بافت متأثر از تعدد اقوام منطقه

۴۴۴۷/۰۶/۰۳

نوع مواد اولیه قابل دسترس دراستان

۴۴۴۷/۰۵/۰۳

طرح و نقشه های بومی استان

۴۴۴۷/۰۵/۰۳

 • « تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۱-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۱/۲۱/۲۱/۲۳بسیار ضعیف
۸/۹۷/۷۷/۷۱۱ضعیف
۶/۴۷۸/۳۷۸/۳۷۵۴متوسط
۸/۸۸۳/۴۱۳/۴۱۵۹زیاد
۱۰۰۲/۱۱۲/۱۱۱۶بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۴۳حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۶/۲۵-۶/۲۸۳

بسیار ضعیف

۶/۱۷-۶/۲۸۱۱ضعیف
۴/۲۵۶/۲۸۵۴متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۴/۳۰۶/۲۸۵۹زیاد
۹۹%۴۱۷/۹۴۶/۱۲-۶/۲۸۱۶بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۷/۹۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۲-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۲/۴۲/۴۲/۴۶بسیار ضعیف
۷/۱۴۵/۱۰۵/۱۰۱۵ضعیف
۳/۴۸۶/۳۳۶/۳۳۴۸متوسط
۹۳۸/۴۴۸/۴۴۶۴زیاد
۱۰۰۷۷۱۰بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۴۳حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۲-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۲-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۶/۲۲-۶/۲۸۶

بسیار ضعیف

۶/۱۳-۶/۲۸۱۵ضعیف
۴/۱۹۶/۲۸۴۸متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۴/۳۵۶/۲۸۶۴زیاد
۹۹%۴۳۹/۹۳۶/۱۸-۶/۲۸۱۰بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۳۹/۹۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۳-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۸/۹۸/۹۸/۹۱۴بسیار ضعیف
۸/۱۶۷۷۱۰ضعیف
۸/۴۴۲۸۲۸۴۰متوسط
۹/۹۷۱/۵۳۱/۵۳۷۶زیاد
۱۰۰۱/۲۱/۲۳بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۴۳حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۳-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۳-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۶/۱۴-۶/۲۸۱۴

بسیار ضعیف

۶/۱۸-۶/۲۸۱۰ضعیف
۴/۱۱۶/۲۸۴۰متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۴/۴۷۶/۲۸۷۶زیاد
۹۹%۴۵۷/۱۲۵۶/۲۵-۶/۲۸۳بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۵۷/۱۲۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۴-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۸/۲۸/۲۸/۲۴ضعیف
۲/۲۵۴/۲۲۴/۲۲۳۲متوسط
۹/۶۲۸/۳۷۸/۳۷۵۴زیاد
۱۰۰۱/۳۷۱/۳۷۵۳بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۴۳حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۴-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۴-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۸/۳۱-۸/۳۵۴ضعیف
۸/۳-۸/۳۵۳۲متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۳/۱۸۸/۳۵۵۴زیاد
۹۹%۳۲۳/۴۶۳/۱۷۸/۳۵۵۳بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۲۳/۴۶ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۵-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۸/۲۸/۲۸/۲۴ضعیف
۹/۳۲۱/۳۰۱/۳۰۴۳متوسط
۳/۷۸۵/۴۵۵/۴۵۶۵زیاد
۱۰۰۷/۲۱۷/۲۱۳۱بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۴۳حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۵-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۵-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۸/۳۱-۸/۳۵۴ضعیف
۳/۷۸/۳۵۴۳متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۳/۲۹۸/۳۵۶۵زیاد
۹۹%۳۲۳/۵۴۸/۴-۸/۳۵۳۱بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۲۳/۵۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۶-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۷/۰۷/۰۷/۰۱بسیار ضعیف
۴/۸۷/۷۷/۷۱۱ضعیف
۴/۳۶۲۸۲۸۴۰متوسط
۷/۷۹۴/۴۳۴/۴۳۶۲زیاد
۱۰۰۳/۲۰۳/۲۰۲۹بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۱۰۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC :دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

۵-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC  :

تجزیه و تحلیل کشش ، یکی از بهترین ابزارها برای پی بردن به میزان حساسیت و تأثیرپذیری یک متغیر از عوامل مختلف است . هر چند که محاسبه نرخ ارز غایی توانست تصویری از تفاوتهای موجود میان نرخ ارز سایه ای و نرخ ارز اسمی و اثرات آنها بر مقدار DRC  را نمایش دهد ؛ لیکن محاسبه کشش ارزی DRC  می تواند تصویر دقیقتری از حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را نسبت به تغییرات نرخ ارز ارائه دهد . برای این منظور نرخ ارز اسمی به عنوان نرخ ارز پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش ارزی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم :

 

چنانچه می دانیم مقدار DRC با میزان نرخ ارز رابطه معکوس دارد و بنابراین کشش ارزی DRC  منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است که با افزایش نرخ ارز ، شاهد کاهش DRC و بهبود مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف خواهیم بود .

براساس فرمول فوق کشش ارزی DRC در تولید فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل ۹۹/۰- ، برای استان قم معادل
۹۴/۰- ، برای استان اصفهان معادل ۰۴/۱- ، برای استان خراسان معادل ۰۳/۱- و برای استان همدان ۹۳/۰- قابل محاسبه است .

ارقام مذکور بدین مفهوم هستند که به ازای یک درصد افزایش در نرخ ارز ، مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ۹۹/۰ درصد ، در استان قم ۹۴/۰ درصد ، در استان اصفهان ۰۴/۱ درصد ، در استان خراسان ۰۳/۱ درصد و در استان همدان ۹۳/۰ درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت که مقدار DRC  در استانهای اصفهان و خراسان نسبت به نرخ ارز با کشش بوده است و در استانهای آذربایجان شرقی ، قم ، همدان میزان DRC نسبت به نرخ ارز بی کشش است .

کاربرد دیگری که می توان از مبحث کشش ارزی DRC متصور نمود ، در حرکت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای است . از آنجایی که نرخ ارز سایه ای بیشتر از نرخ ارز اسمی می باشد ، لذا با توجه به کشش های ارزی محاسبه شده برای DRC ، می توان اظهار نمود که مقدار DRC در استانهای اصفهان و خراسان با حرکت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای با کشش بزرگتر از یک بهبود می یابد . این در حالی است که حرکت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و همدان به دلیل کشش ارزی کوچکتر از یک برای DRC ، بهبودی قابل توجهی را در وضعیت مزیت نسبی این استانها به همراه نخواهد داشت .

 

۶-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش قیمتی DRC  :

کشش DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف یکی دیگر از شاخص‌هایی است که می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را نسبت به قیمت فروش ارائه دهد . برای این منظور برآوردهای کارشناسی متوسط قیمت فوب هر مترمربع فرش دستباف در استانهای مورد بررسی را به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش قیمتی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC  با قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف رابطه معکوس دارد و بنابراین کشش قیمتی DRC منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است که با افزایش قیمت فوب فروش هر مترمربع فرش دستباف ، مقدار DRC کاهش یافته و مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت .

براساس فرمول فوق کشش قیمتی DRC در تولید فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل ۰۱/۱- ، برای استان قم معادل ۹/۰- ، برای استان اصفهان معادل ۰۳/۱- ، برای استان خراسان معادل ۸۲/۰- و برای استان همدان معادل ۵/۱- می باشد . ارقام مذکور بدین مفهوم هستند که به ازای یک درصد افزایش در قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ۰۱/۱ درصد ، در استان قم ۹/۰ درصد ، در استان اصفهان ۰۳/۱ درصد ، در استان خراسان ۸۲/۰ درصد و در استان همدان ۵/۱ درصد می‌باشد. فزونی ارقام کشش نسبت به عدد یک در استانهای آذربایجان شرقی ، اصفهان و همدان نشاندهنده آن است که مقدار DRC در استانهای مذکور نسبت به قیمت فروش فرشهای صادراتی با کشش می باشد . بیشترین تأثیرپذیری DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش صادراتی به ترتیب در استانهای همدان ، اصفهان و آذربایجان شرقی قابل الویت بندی می باشد.

 

۷-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC   نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی :

یکی دیگر از شاخص هایی که می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است .

برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش مواد اولیه داخلی تولید در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش مواد اولیه داخلی تولید رابطه مستقیم دارد و بنابراین کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است که با کاهش ارزش مواد اولیه داخلی تولید ، مقدار DRC کاهش یافته و مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق کشش DRC  نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی تولید فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل ۹/۰ ، برای استان قم معادل ۱۳/۱ ، برای استان اصفهان معادل ۰۳/۱ ، برای استان خراسان معادل ۲/۱ و برای استان همدان معادل ۱۶/۱ قابل محاسبه است . ارقام مذکور بدین مفهوم هستند که به ازای یک درصد کاهش در ارزش مواد اولیه داخلی تولید ، مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ، ۹/۰ درصد ، در استان قم ۱۳/۱ درصد ، در استان اصفهان ۰۳/۱ درصد ، در استان خراسان ۲/۱ درصد و در استان همدان ۱۶/۱ درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در حالیکه میزان مزیت نسبی در تولید در استان آذربایجان شرقی نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی بی کشش است ، اما در استان‌های خراسان ، همدان ، قم و اصفهان ، میزان مزیت نسبی در تولید ، به ترتیب بیشترین کشش را نسبت به تغییر در ارزش مواد اولیه داخلی داراست .

 

۸-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC   نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت :

شاخص دیگری که می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است . برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش نهاده های قابل تجارت در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش DRC طبق فرمول زیر می پردازیم :

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش نهاده های قابل تجارت رابطه مستقیم دارد و بنابراین کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است که با کاهش ارزش نهاده های قابل تجارت ، مقدار DRC کاهش یافته و مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق کشش DRCنسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل ۱۹/۰ ، برای استان قم معادل ۱۸/۰ ، برای استان اصفهان معادل ۲/۰ ، برای استان خراسان معادل ۱۶/۰ و برای استان همدان معادل ۴/۰ قابل محاسبه است . ارقام مذکور بدین مفهوم است که به ازای یک درصد کاهش در ارزش نهاده های قابل تجارت ، مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ۱۹/۰ درصد ، در استان قم ۱۸/۰ درصد ، در استان اصفهان ۲/۰ درصد ، در استان خراسان ۱۶/۰ درصد و در استان همدان ۴/۰ درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و خراسان ، کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت در کمترین سطح قرار دارد که این امر به دلیل آنست که استانهای مذکور به لحاظ جایگزینی ابریشم داخلی به جای ابریشم وارداتی از امتیاز ویژه ای برخوردار هستند . در استان‌های اصفهان و همدان نیز ، مقدار DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت بی‌کشش است .

 

۹-۹-۳-۴- ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات میدانی تحقیق :

چنانچه در قسمت قبل ملاحظه گردید تأثیر عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف ، در قالب شاخص های تحمل غایی DRC و کشش های ارزی DRC ، کشش DRC نسبت به قیمت فروش محصول صادراتی و کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی و ارزش نهاده های قابل تجارت بکار گرفته شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف مورد بررسی قرار گرفت . جدول شماره ( ۱۸ – ۴ )  جمع بندی نتایج مذکور را ارائه می دهد .

 

 

جدول شماره (۱۸ – ۴) : مقادیر محاسبه شده کشش DRC فرش دستباف در کشور

نـام استان

عنوان کشش

آذربایجان شرقیقـماصفهانخراسانهمدان
کشش ارزی DRC۹۹/۰-۹۴/۰-۰۴/۱-۰۳/۱-۹۳/۰-
کشش  DRC نسبت به قیمت هر متر مربع فرش دستباف۰۱/۱-۹/۰-۰۳/۱-۸۲/۰-۵/۱-
کشش  DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی۹/۰۱۳/۱۰۳/۱۲/۱۱۶/۱
کشش  DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت۱۹/۰۱۸/۰۲/۰۱۶/۰۴/۰

مأخذ : محاسبات تحقیق

 

بدین ترتیب مجموعه عواملی که می توانند مقادیر کشش های مختلف DRC را تحت تأثیر قرار دهند ، می توانند بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف مؤثر باشند . با توجه به آنکه ویژگی های ساختاری و تنوع و تخصصهای منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت ، طرح و نقشه و رنگ آمیز فرشهای ایران در هر یک از استانها ، متفاوت می‌باشد، ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در قالب سئوالات پرسشنامه های نوع A  تحقیق به تفکیک هر یک از استانها مد نظر قرار گرفته است . نتایج حاصل از فعالیت میدانی تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب عوامل استانی مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در قسمتهای قبلی ارائه گردید . در این قسمت عوامل مشترک مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف مدنظر قرار داشته است .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل مشترک مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف درکل استانهای مورد بررسی،با استفاده از نرم افزارSpss  و با بکارگیری ابزار تحلیل عاملی(Factor Analysis) حکایت از آن دارد که عامل هماهنگی بین بخش تولید و صادرات و عامل استفاده از مواد اولیه مرغوب در کل آزمون ، در بالاترین حد اثرگذاری ارزیابی شده اند . همچنین عواملی نظیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی ، حذف متولیان مختلف در فرایند تولید فرش و استفاده از رنگزاهای طبیعی در درجه بعدی تأثیرگذاری ارزیابی شده اند . این در حالی است که عواملی همچون آموزش بافندگان ، تسهیلات و اعتبارات دولتی و ایجاد بازار بورس فرش در اولویتهای بعدی تأثیرگذاری بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف مورد ارزیابی قرار گرفته اند . نتایج تفصیلی تجزیه و تحلیل آماری عوامل مشترک و تحلیل عاملی ، در ادامه ارائه شده است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

تحلیل تأثیر ایجاد بازار بورس فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (۷-۳-۳-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۸/۷-۸/۱۷۱۰

بسیار ضعیف

۲/۳۳۸/۱۷۵۱ضعیف
۲/۴۸/۱۷۲۲متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۸/۱۲-۸/۱۷۵زیاد
۹۹%۴۳۹/۹۱۸/۱۶-۸/۱۷۱بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۳۹/۹۱ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم
شاخص

– جدول (۸-۲-۳-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۶/۱۴۶/۱۴۴/۱۴۱۳بسیار ضعیف
۷/۴۲۱/۲۸۸/۲۷۲۵ضعیف
۸/۸۸۱/۴۶۶/۴۵۴۱متوسط
۱۰۰۲/۱۱۱/۱۱۱۰زیاد
۰۰۰۰بسیار زیاد
۱۰۰۹/۹۸۸۹کل
۱/۱۱انحراف آماری
۱۰۰۹۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۸-۲-۳-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۸-۳-۳-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۳/۹-۳/۲۲۱۳

بسیار ضعیف

۸/۲۳/۲۲۲۵ضعیف
۸/۱۸۳/۲۲۴۱متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۳/۱۲-۳/۲۲۱۰زیاد
۹۹%۳۷۳/۲۶۳/۲۲۰بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۷۳/۲۶ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر قابلیت دسترسی سریع و کم هزینه به مراحل اجرایی فرایند تبدیل ابریشم خام به خامه ابریشمی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (۹-۲-۳-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۱/۱۱/۱۱/۱۱بسیار ضعیف
۴/۳۲/۲۲/۲۲ضعیف
۸/۳۴۵/۳۱۱/۳۱۲۸متوسط
۳/۸۴۴/۴۹۹/۴۸۴۴زیاد
۱۰۰۷/۱۵۶/۱۵۱۴بسیار زیاد
۱۰۰۹/۹۸۸۹کل
۱/۱۱انحراف آماری
۱۰۰۹۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر قابلیت دسترسی سریع و کم هزینه به  مراحل اجرایی فرایند تبدیل ابریشم خام به خامه ابریشمی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۹-۲-۳-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۹-۳-۳-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۸/۱۶-۸/۱۷۱

بسیار ضعیف

۸/۱۵-۸/۱۷۲ضعیف
۲/۱۰۸/۱۷۲۸متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۲/۲۶۸/۱۷۴۴زیاد
۹۹%۴۱/۷۵۸/۳-۸/۱۷۱۴بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱/۷۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر نزدیکی استان به مراکز تهیه رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (۱۰-۲-۳-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۹/۷۹/۷۸/۷۷ضعیف
۲/۳۸۳/۳۰۳۰۲۷متوسط
۵/۸۶۳/۴۸۸/۴۷۴۳زیاد
۱۰۰۵/۱۳۳/۱۳۱۲بسیار زیاد
۱۰۰۹/۹۸۸۹کل
۱/۱۱انحراف آماری
۱۰۰۹۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر نزدیکی استان به مراکز تهیه رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۰-۲-۳-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۰-۳-۳-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۳/۱۵-۳/۲۲۷ضعیف
۸/۴۳/۲۲۲۷متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۸/۲۰۳/۲۲۴۳زیاد
۹۹%۳۵۳/۳۵۳/۱۰-۳/۲۲۱۲بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۵۳/۳۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه بافت برای تولید فرش ابریشم » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (۱۱-۲-۳-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۰۰۰۰ضعیف
۹/۱۶۹/۱۶۷/۱۶۱۵متوسط
۳/۶۶۴/۴۹۹/۴۸۴۴زیاد
۱۰۰۷/۳۳۳/۳۳۳۰بسیار زیاد
۱۰۰۹/۹۸۸۹کل
۱/۱۱انحراف آماری
۱۰۰۹۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه بافت برای تولید فرش ابریشم » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « ضعیف وبسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۱-۲-۳-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۱-۳-۳-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۰۰۰ضعیف
۷/۱۴-۷/۲۹۱۵متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۳/۱۴۷/۲۹۴۴زیاد
۹۹%۲۱۸/۱۴۳/۰۷/۲۹۳۰بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۸/۱۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۲ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه رنگرزی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (۱۲-۲-۳-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۰۰۰۰ضعیف
۹/۱۶۹/۱۶۷/۱۶۱۵متوسط
۵/۶۸۷/۵۱۱/۵۱۴۶زیاد
۱۰۰۵/۳۱۱/۳۱۲۸بسیار زیاد
۱۰۰۹/۹۸۸۹کل
۱/۱۱انحراف آماری
۱۰۰۹۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه رنگرزی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « ضعیف وبسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۲-۲-۳-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۲-۳-۳-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۰۰۰ضعیف
۷/۱۴-۷/۲۹۱۵متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۳/۱۶۷/۲۹۴۶زیاد
۹۹%۲۳۳/۱۶۷/۱-۷/۲۹۲۸بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۳۳/۱۶ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۲ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « طرح و نقشه های بومی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (۱۳-۲-۳-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۲/۲۲/۲۲/۲۲ضعیف
۲/۲۹۲۷۷/۲۶۲۴متوسط
۴/۷۶۲/۴۷۷/۴۶۴۲زیاد
۱۰۰۶/۲۳۳/۲۳۲۱بسیار زیاد
۱۰۰۹/۹۸۸۹کل
۱/۱۱انحراف آماری
۱۰۰۹۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «طرح و نقشه های بومی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۳-۲-۳-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۳-۳-۳-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۳/۲۰-۳/۲۲۲ضعیف
۸/۱۳/۲۲۲۴متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۸/۱۹۳/۲۲۴۲زیاد
۹۹%۳۱۷/۳۶۳/۱-۳/۲۲۲۱بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۷/۳۶ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

تحلیل تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

 • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۳-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۶/۷۶/۷۶/۷۱۳بسیار ضعیف
۹/۱۶۳/۹۳/۹۱۶ضعیف
۲/۴۴۳/۲۷۳/۲۷۴۷متوسط
۶/۹۳۴/۴۹۴/۴۹۸۵زیاد
۱۰۰۴/۶۴/۶۱۱بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۳-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۳-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۴/۲۱-۴/۳۴۱۳

بسیار ضعیف

     ۴/۱۸-۴/۳۴۱۶ضعیف
     ۶/۱۲۴/۳۴۴۷متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۶/۵۰۴/۳۴۸۵زیاد
۹۹%۴۱۱/۱۱۸  ۴/۲۳-۴/۳۴۱۱بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۱/۱۱۸ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۴-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۲/۱۲/۱۲/۱۲ضعیف
۱/۱۵۱۴۱۴۲۴متوسط
۵/۵۳۴/۳۸۴/۳۸۶۶زیاد
۱۰۰۵/۴۶۵/۴۶۸۰بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه «بسیار زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۴-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۴-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۰۰۰

بسیار ضعیف

     ۴۱-۴۳۲ضعیف
     ۱۹-۴۳۲۴متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۲۳۴۳۶۶زیاد
۹۹%۳۶۲/۹۱  ۳۷۴۳۸۰بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۲/۹۱ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۵-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۹/۲۹/۲۹/۲۵ضعیف
۳/۱۶۴/۱۳۴/۱۳۲۳متوسط
۷۵۷/۵۸۷/۵۸۱۰۱زیاد
۱۰۰۲۵۲۵۴۳بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۵-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۵-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۰۰۰

بسیار ضعیف

     ۳۸-۴۳۵ضعیف
     ۲۰-۴۳۲۳متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۵۸۴۳۱۰۱زیاد
۹۹%۳۱۱/۱۲۱  ۰۴۳۴۳بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۱/۱۲۱ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۶-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۶/۰۶/۰۶/۰۱بسیار ضعیف
۲/۱۶/۰۶/۰۱ضعیف
۸/۱۲۶/۱۱۶/۱۱۲۰متوسط
۲/۶۲۴/۴۹۴/۴۹۸۵زیاد
۱۰۰۸/۳۷۸/۳۷۶۵بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «ضعیف و بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۶-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۶-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۴/۳۳-۴/۳۴۱

بسیار ضعیف

     ۴/۳۳-۴/۳۴۱ضعیف
     ۴/۱۴-۴/۳۴۲۰متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۶/۵۰۴/۳۴۸۵زیاد
۹۹%۴۵۳/۱۷۲  ۶/۳۰۴/۳۴۶۵بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۵۳/۱۷۲ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۷-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۸/۵۸/۵۸/۵۱۰بسیار ضعیف
۷/۵۴۸/۴۸۸/۴۸۸۴ضعیف
۶/۹۳۳۹۳۹۶۷متوسط
۳/۹۸۷/۴۷/۴۸زیاد
۱۰۰۷/۱۷/۱۳بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۷-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۷-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۴/۲۴-۴/۳۴۱۰

بسیار ضعیف

     ۶/۴۹۴/۳۴۸۴ضعیف
     ۶/۳۲۴/۳۴۶۷متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۴/۲۶-۴/۳۴۸زیاد
۹۹%۴۶۴/۱۶۸  ۴/۳۱-۴/۳۴۳بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۴/۱۶۸ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۸-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۱۱۱۱۱۱۱۹بسیار ضعیف
۲/۳۷۲/۲۶۲/۲۶۴۵ضعیف
۳/۷۷۱/۴۰۱/۴۰۶۹متوسط
۸/۹۸۵/۲۱۵/۲۱۳۷زیاد
۱۰۰۲/۱۲/۱۲بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۸-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۸-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۴/۱۵-۴/۳۴۱۹

بسیار ضعیف

     ۶/۱۰۴/۳۴۴۵ضعیف
     ۶/۳۴۴/۳۴۶۹متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۶/۲۴/۳۴۳۷زیاد
۹۹%۴۶۷/۷۵  ۴/۳۲-۴/۳۴۲بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۷/۷۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۹-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۲/۵۲/۵۲/۵۹ضعیف
۶/۴۳۴/۳۸۴/۳۸۶۶متوسط
۹/۹۱۳/۴۸۳/۴۸۸۳زیاد
۱۰۰۱/۸۱/۸۱۴بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۹-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۹-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۰۰۰

بسیار ضعیف

     ۳۴-۴۳۹ضعیف
     ۲۳۴۳۶۶متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۴۰۴۳۸۳زیاد
۹۹%۳۹۵/۹۵  ۲۹-۴۳۱۴بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۹۵/۹۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۰-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۶/۰۶/۰۶/۰۱ضعیف
۱۸۴/۱۷۴/۱۷۳۰متوسط
۹/۸۴۹/۶۶۹/۶۶۱۱۵زیاد
۱۰۰۱/۱۵۱/۱۵۲۶بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه  » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۰-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۰-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۰۰۰

بسیار ضعیف

     ۴۲-۴۳۱ضعیف
     ۱۳-۴۳۳۰متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۷۲۴۳۱۱۵زیاد
۹۹%۳۲۳/۱۷۲  ۱۷-۴۳۲۶بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۲۳/۱۷۲ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر رنگ أمیزی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۱-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۷/۱۷/۱۷/۱۳ضعیف
۷/۱۵۱۴۱۴۲۴متوسط
۹/۷۰۲/۵۵۲/۵۵۹۵زیاد
۱۰۰۱/۲۹۱/۲۹۵۰بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر رنگ أمیزی خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۱-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۱-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۰۰۰

بسیار ضعیف

     ۴۰-۴۳۳ضعیف
     ۱۹-۴۳۲۴متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۵۲۴۳۹۵زیاد
۹۹%۳۶۲/۱۰۹  ۷۴۳۵۰بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۲/۱۰۹ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت استاد کاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۲-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۶/۰۶/۰۶/۰۱ضعیف
۱۴۴/۱۳۴/۱۳۲۳متوسط
۶/۶۸۷/۵۴۷/۵۴۹۴زیاد
۱۰۰۴/۳۱۴/۳۱۵۴بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت استاد کاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۲-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۲-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۰۰۰

بسیار ضعیف

     ۴۲-۴۳۱ضعیف
     ۲۰-۴۳۲۳متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۵۱۴۳۹۴زیاد
۹۹%۳۶۲/۱۱۳  ۱۱۴۳۵۴بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۲/۱۱۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۳-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۲/۱۲/۱۲/۱۲ضعیف
۹/۱۶۷/۱۵۷/۱۵۲۷متوسط
۳/۷۳۴/۵۶۴/۵۶۹۷زیاد
۱۰۰۷/۲۶۷/۲۶۴۶بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۳-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۳-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۰۰۰

بسیار ضعیف

     ۴۱-۴۳۲ضعیف
     ۱۶-۴۳۲۷متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۵۴۴۳۹۷زیاد
۹۹%۳۰۷/۱۱۳  ۳۴۳۴۶بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۰۷/۱۱۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۴-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
۷۷۷۱۲بسیار ضعیف
۴/۱۷۵/۱۰۵/۱۰۱۸ضعیف
۴/۳۸۹/۲۰۹/۲۰۳۶متوسط
۱/۷۲۷/۳۳۷/۳۳۵۸زیاد
۱۰۰۹/۲۷۹/۲۷۴۸بسیار زیاد
 ۱۰۰۱۰۰۱۷۲حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۴-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۴-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     ۴/۲۲-۴/۳۴۱۲

بسیار ضعیف

     ۴/۱۶-۴/۳۴۱۸ضعیف
     ۶/۱۴/۳۴۳۶متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  ۶/۲۳۴/۳۴۵۸زیاد
۹۹%۴۰۴/۴۴  ۶/۱۳۴/۳۴۴۸بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۰۴/۴۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

تجزیه و تحلیل یافته ها:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (۶-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۵۵-۷۰۱۵

بسیار ضعیف

۳۲-۷۰۳۸ضعیف
۳۸۷۰۱۰۸متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۵۶۷۰۱۲۶زیاد
۹۹%۴۹۷/۱۲۳۷-۷۰۶۳بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۹۷/۱۲۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۷-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۳/۱۲۳/۱۲۳/۱۲۴۳بسیار ضعیف
۳/۵۴۴۲۴۲۱۴۷ضعیف
۶/۸۴۳/۳۰۳/۳۰۱۰۶متوسط
۱/۹۷۶/۱۲۶/۱۲۴۴زیاد
۱۰۰۹/۲۹/۲۱۰بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۳۵۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۷-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۷-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۲۷-۷۰۴۳

بسیار ضعیف

۷۷۷۰۱۴۷ضعیف
۳۶۷۰۱۰۶متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۲۶-۷۰۴۴زیاد
۹۹%۴۷۱/۱۷۴۶۰-۷۰۱۰بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۷۱/۱۷۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تمرکز گرایی در صادرات » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۸-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۷/۳۷/۳۷/۳۱۳بسیار ضعیف
۸/۳۵۱/۳۲۳۲۱۱۲ضعیف
۹/۶۹۱/۳۴۳۴۱۱۹متوسط
۷/۹۳۸/۲۳۷/۲۳۸۳زیاد
۱۰۰۳/۶۳/۶۲۲بسیار زیاد
۱۰۰۷/۹۹۳۴۹کل
۳/۰۱انحراف آماری
۱۰۰۳۵۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تمرکز گرایی در  صادرات   » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۸-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۸-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۸/۵۶-۸/۶۹۱۳

بسیار ضعیف

۲/۴۲۸/۶۹۱۱۲ضعیف
۲/۴۹۸/۶۹۱۱۹متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۲/۱۳۸/۶۹۸۳زیاد
۹۹%۴۶۴/۱۴۱۸/۴۷-۸/۶۹۲۲بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۴/۱۴۱ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۹-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۶/۸۶/۸۶/۸۳۰بسیار ضعیف
۷/۳۷۱/۲۹۱/۲۹۱۰۲ضعیف
۵۸۳/۲۰۳/۲۰۷۱متوسط
۷/۸۱۷/۲۳۷/۲۳۸۳زیاد
۱۰۰۳/۱۸۳/۱۸۶۴بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۳۵۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۹-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۹-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۴۰-۷۰۳۰

بسیار ضعیف

۳۲۷۰۱۰۲ضعیف
۱۷۰۷۱متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۱۳۷۰۸۳زیاد
۹۹%۴۴۲/۴۰۶-۷۰۶۴بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۴۲/۴۰ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۰-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۰۰۰۰بسیار ضعیف
۱/۵۱/۵۱/۵۱۸ضعیف
۳۲۹/۲۶۹/۲۶۹۴متوسط
۱/۸۳۱/۵۱۱/۵۱۱۷۹زیاد
۱۰۰۹/۱۶۹/۱۶۵۹بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۳۵۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۰-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۰-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۰۰۰

بسیار ضعیف

۵/۶۹-۵/۸۷۱۸ضعیف
۵/۶۵/۸۷۹۴متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۵/۹۱۵/۸۷۱۷۹زیاد
۹۹%۳۶۵/۱۶۰۵/۲۸-۵/۸۷۵۹بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۵/۱۶۰ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۱-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۳/۰۳/۰۳/۰۱بسیار ضعیف
۶/۴۳/۴۳/۴۱۵ضعیف
۴/۱۹۹/۱۴۹/۱۴۵۲متوسط
۹/۷۰۴/۵۱۴/۵۱۱۸۰زیاد
۱۰۰۱/۲۹۱/۲۹۱۰۲بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۳۵۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۱-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۱-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۶۹-۷۰۱

بسیار ضعیف

۵۵-۷۰۱۵ضعیف
۱۸-۷۰۵۲متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۱۱۰۷۰۱۸۰زیاد
۹۹%۴۳۴/۳۰۳۳۲۷۰۱۰۲بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۳۴/۳۰۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۲-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۶/۰۶/۰۶/۰۲بسیار ضعیف
۳/۲۷/۱۷/۱۶ضعیف
۱/۲۱۹/۱۸۹/۱۸۶۶متوسط
۷۴۹/۵۲۹/۵۲۱۸۵زیاد
۱۰۰۲۶۲۶۹۱بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۳۵۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۲-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۲-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۶۸-۷۰۲

بسیار ضعیف

۶۴-۷۰۶ضعیف
۴-۷۰۶۶متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۱۱۵۷۰۱۸۵زیاد
۹۹%۴۰۳/۳۲۰۲۱۷۰۹۱بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۰۳/۳۲۰ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۳-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۳/۲۳/۲۳/۲۸بسیار ضعیف
۹/۱۲۶/۱۰۶/۱۰۳۷ضعیف
۴۲۱/۲۹۱/۲۹۱۰۲متوسط
۸۸۴۶۴۶۱۶۱زیاد
۱۰۰۱۲۱۲۴۲بسیار زیاد
۱۰۰۱۰۰۳۵۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۳-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۳-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۶۲-۷۰۸

بسیار ضعیف

۳۳-۷۰۳۷ضعیف
۳۲۷۰۱۰۲متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۹۱۷۰۱۶۱زیاد
۹۹%۴۶۰/۲۴۱۲۸-۷۰۴۲بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۰/۲۴۱ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۴-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
۳/۱۲۳/۱۲۳/۱۲۴۳بسیار ضعیف
۵/۳۷۲/۲۵۱/۲۵۸۸ضعیف
۸/۶۴۲/۲۷۱/۲۷۹۵متوسط
۱/۹۱۴/۲۶۳/۲۶۹۲زیاد
۱۰۰۹/۸۹/۸۳۱بسیار زیاد
۱۰۰۷/۹۹۳۴۹کل
۳/۰۱انحراف آماری
۱۰۰۳۵۰حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۴-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۴-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
۸/۲۶-۸/۶۹۴۳

بسیار ضعیف

۲/۱۸۸/۶۹۸۸ضعیف
۲/۲۵۸/۶۹۹۵متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو۲/۲۲۸/۶۹۹۲زیاد
۹۹%۴۷۶/۵۲۸/۳۸-۸/۶۹۳۱بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۷۶/۵۲ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه