لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق- قسمت 3

ن………………………………. 100

×  عقد ضمان………………………………. 40

×  (پایان نامه) بررسی قاعده درء و جایگاه آن در حقوق کیفری و

سیاست جنایی ایران و اسلام………………………………. 174

×  دادرسی مالیاتی ………………………………. 14

×  (پایان نامه) مبانی فقهی و حقوقی مسئولیّت و حدود اختیارات وکیل و

 نماینده‌ی حقوقی………………………………. 122

×  بررسی فروش اثمار و اشجار در فقه و حقوق مدنی………………………………. 40

× حقوق دریایی………………………………. 61

×  بررسی وضعیت حقوقی (قوانین و مقررات) مربوط به آلودگی هوا

ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری در ایران………………………………. 70

×  حق حبس در عقد نکاح………………………………. 20

×  مالکیت و نحوه و حدود اعمال آن………………………………. 32

×  تعادل و تراجیح………………………………. 73

×  بررسی تحلیلی دزدی دریایی از دیدگاه حقوقی………………………………. 64

× اکراه………………………………. 20

×  اساسنامه سازمان بین المللی کار………………………………. 40

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  اعتیاد………………………………. 80

×  اموال………………………………. 40

×  انسانها و مجازات………………………………. 35

×  زنان بزه دیده………………………………. 200

×  بزهکاری اطفال………………………………. 30

×  پیشگیری از جرم………………………………. 26

×  جبر و اختیار………………………………. 25

× مقایسه موازین و مقررات جمهوری اسلامی با موازین جهانی حقوق بشر70

× دعوای متقابل………………………………. 26

×  ضمان عهده………………………………. 61

× غصب و ضمان قهری………………………………. 77

× بررسی مسائل حقوقی حوادث رانندگی………………………………. 121

×  ماهیت حقوقی وصیت………………………………. 43

× مسئولیت قراردادی………………………………. 105

× وضعیت ارث اشخاص بلاوارث………………………………. 128

×  بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف در باره اطفال و جوانان بزهکار………………………………. 48

×  بررسی و مقایسه اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای
اداری و خصوصی………………………………. 152

×  شهادات………………………………. 42

× روابط مالی زوجین………………………………. 51

×  از تراضی تا اصل توضیح مفهوم حوزه قضایی دولتی در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 25

×  وکالت بدون فسخ ( وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء)………………………………. 51

×  بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل………………………………. 90

×  اثبات ادله………………………………. 35

×  مجازات………………………………. 29

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس………………………………. 47

× بررسی میراث زوجه از اموال غیر منقول در فقه اسلامی………………………………. 152

×  علل تام رافع مسئولیت جزایی………………………………. 47

×  فسخ قراردادها………………………………. 102

× بررسی رشوه، علل و عوامل………………………………. 30

×  موانع حقوقی توسعه تجارت الکترونیک………………………………. 99

× مبانی حقوقی تجارت الکترونیک………………………………. 59

×  تشکیل قرارداد(ایجاب و قبول)در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل………………………………. 30

× الزامات خارج از قرارداد (مسئولیت غیر قراردادی)………………………………. 66

× بررسی اثرات گیاهان در کاهش آلودگی صوتی  و مواد قانونی مرتبط با آن………………………………. 21

× بررسی تطبیقی کلیات مجالس قانونگذاری در ایران و آمریکا………………………………. 72

×  شرایط صحت ازدواج موقت………………………………. 22

×  مجموعه گزارشهای حقوقی همراه با نظریه کارآموزی………………………………. 134

× بررسی حقوقی قاچاق کالا و ارز………………………………. 63

×  ‌بررسی‌ فقهی‌ – حقوقی‌ جریمه‌ تأخیر………………………………. 30

× ربا در فقه و حقوق اسلامی………………………………. 58

× تطهیر سرمایه ها………………………………. 30

×  ارتباط بین حقوق کار و تأمین اجتماعی………………………………. 12

× بررسی جرم ربا در حقوق جزای ایران………………………………. 55

×  مجازات اعدام (اثرات مثبت و منفی)………………………………. 12

× ازدواجهای ممنوع و مجاز در ادیان و اقوام و ملل مختلف………………………………. 153

× اقاله………………………………. 60

× پول شوئی و راه های مبارزه با آن………………………………. 15

×مناسبات متقابل میان تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل بشر

×پرونده های مدنی کیفری حقوقی همراه با نظریه کاراموز……………………

× بزهکاری………………………………. 42

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× قرار تأمین خواسته………………………………. 20

× مالکیت و نحوه و حدود اعمال………………………………. 30

× تطبیق قانون دیوان عدالت اداری مصوب 41160 با قانون مصوب………………………………. 15

× دارایی مالیاتی (با تاکید بر ترکیب هیات حل اختلاف امور مالیاتی)

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق- قسمت 2

دختران………………………………. 26

قاچاق زنان……………………… 9

قاعده اذن………………………………. 32

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران………………………………. 21

حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان………………………………. 16

قرار تأمین خواسته………………………………. 30

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

قراردادهای تجارتی………………………………. 50

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………. 34

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………. 54

کارآموزی آقایان………………………………. 228

(گزارش کار)(مکان کارآموزی انتقالی به کانون وکلای دادگستری قزوین)298

کارآموزی کارشناسی قوه قضائیه-عمران………………………………. 46

کارآموزی کریمخانی………………………………. 81

کارآموزی وکالت………………………………. 61

گزارش پرونده های حقوق و کیفری دادگاه ها………………………………. 192

گزارش کارآموزی حسینی………………………………. 44

مجموعه گزارش‌هااز برخی پرونده‌های حقوقی و کیفری و تجدیدنظر

محاکم رباط کریم و تهران………………………………. 120

(مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)گزارش

دوره کارآموزی………………………………. 213

گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزی

خلاصه‌ی پرونده­های حقوقی و کیفری………………………………. 222

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی حقوقی کرج………………………………. 120

گزارش کارآموزی 10………………………………. 212

(گزارش وکلا و مشاورین حقوقی) موضوع ماده 187

 برنامه سوم توسعه………………………………. 234

گزارشهای حقوقی شرف خانی………………………………. 224

گزارش دادگاه………………………………. 181

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه………………………………. 71

ماهیت شرط و چگونگی ارتباط آن با عقد………………………………. 40

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مبانی جایگاه ممتاز داوری در میان سایر روش های حل و فصل

 اختلافات بین‌المللی………………………………. 21

مبانی حقوقی بین‌المللی گزارشگری برای صلح………………………………. 171

(پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد)مبانی فقهی و حقوقی مسئولیّت و

حدود اختیارات وکیل و نماینده‌ی حقوقی………………………………. 137

مسئولیت مدنی دولت………………………………. 62

مجازاتهای جایگزین حبس، مجازات اعدام و آزادی مشروط………………………………. 16

مجازات‌های جایگزین زندان در ایران………………………………. 91

مجموعه گزارشات کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی………………………………. 500……………………………..

مجموعه گزارشات کارآموزی رشته بررسی اسناد و مدارک………………………………. 152

محورها و موضوعات مطالعاتی گروه الگوی مصرف و امنیت غذایی………………………………. 31

مروری کوتاه برقوانین تبعیض‌آمیز در خصوص زنان در ایران………………………………. 60

مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری………………………………. 98

(حقوق خصوصی) مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار

و مجانین در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن………………………………. 143

(پایان نامه) (حقوق خصوصی) مسئولیت محافظ و سرپرست

 صغیر یا مجنون………………………………. 200

مبانی مسئولیت مدنی دولت در پرتو قوانین ایران………………………………. 35

مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال کارکنان………………………………. 40

مسمومیت با الکل و آثار آن………………………………. 38

(کار تحقیق) مشروبخواری مردان،‌ جرمی علیه زن و خانواده………………………………. 68

مشروعیت عقد رهن رسمی در فقه و حقوق………………………………. 31

مشکلات حقوقی کارگران………………………………. 23

مطالبه وجه……………………… 5

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پایان نامه)(حقوق جزا و جرمشناسی) مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان………………………………. 181

معاوضی بودن بیع…………………. 6

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در فقه و حقوق………………………………. 54

مقایسه تطبیقی نکاح در حقوق ایران و ترکیه………………………………. 58

(کارآموزی) مقایسه دعاوی تصرف عدوانی خلع ید و تخلیه……………………… ………………………………. 113

مقدمه‌ای بر راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات کشور………………………………. 18

(پایان نامه) حقوق خصوصی) مناقصه آثار و شرایط آن………………………………. 98

(کارآموزی) مناقصه ، آثار و شرایط آن………………………………. 112

احسان؛ منبع مسئولیت………………………………. 36

موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی………………………………. 106

موانع زنا………………………………. 26

نابرابرى ارث زن و مرد………………………………. 5

ارث زوجین………………………………. 16

نشوز زن و آثار آن………………………………. 38

نصب امین و امور راجع به آن در قانون مدنی و امور حسبی………………………………. 63

نظارت مجلس بر عملکرد مقامات عالی اجرایی و سیاسی

و مقایسه تطبیقی با کنگره امریکا………………………………. 22

نظام حقوقی زن در اسلام………………………………. 54

نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در حقوق………………………………………………………………………… 20

نفس و علم………………………………. 23

نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران

( با مطالعه تطبیقی )………………………………. 31

نقش اراده در ارتکاب جرم………………………………. 35

نقش داوران ایرانی در حل دعاوی بین‌المللی………………………………. 44

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پایان نامه) (حقوق جزا و جرمشناسی) نقش و کارکرد

انگیزه در حقوق جزا………………………………. 233

نگاهی به قاچاق انسان از منظر قانون………………………………. 25

نگاهی به ماهیت حقوقی اقاله و احکام آن………………………………. 59

آیا تاریخ واقعی صدور چک روز

واقعی صدور آن است یا روز پرداخت آن………………………………. 17

واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران………………………………. 20

وضعیت حقوقی ایران در انرژی هسته‌ای………………………………. 86

(پایان نامه) (حقوق خصوصی)………………………………. 185

گزارش کارآموزی

وکالت و مشاوره حقوقی………………………………. 210

وکالت از متهم در کشف جرم و تحقیقات  مقدماتی………………………………. 32

گزارش کارآموزی حقوقی دوم………………………………. 105

گزارش کارآموزی حقوقی………………………………. 163

نقش مقام قضایی در اصلاح ذات البین در نظام کیفری………………………………. 96

آراء وحدت رویه سال 1381………………………………. 14

ضوابط تعیین ارش در فقه جزایی فریقین………………………………. 50

طرح دعوی تخلیه موجر و مستأجر………………………………. 30

جرایم رایانه ای………………………………. 67

شرایط قبولی قرارداد در حقوق ایران………………………………. 96

عده زنان………………………………. 173

(گزارش کار آموزی) گزارشهایی از دادگاه کیفری استان تهران………………………………. 116

سند………………………………. 25

قانون اساسنامه شیلات و صید ماهیان غضروفی………………………………. 33

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصودو مطالعه تطبیقی آن

در حقوق انگلستان………………………………. 75

(گزارش کارآموزی) دادگاه حقوقی – دادگاه کیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه انقلاب – دادگاه تجدید نظر – دادگاه کیفری استان………………………………. 179

احیای نظریه جنگ عادلانه………………………………. 152

حقوق جنگ در نظام بین‌الملل………………………………. 60

گزارش‌های دادگاه‌های حقوقی و کیفری و نظریه‌های کارآموز………………………………. 238

گزارش‌های دوره کارآموزی………………………………. 192

حجب در قانون مدنی………………………………. 30

بررسی و مقایسه قوانین رفاه و تامین اجتماعی با موازین حقوق بشر………………………………. 222

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف………………………………. 15

طلاق توافقی از منظر قانون………………………………. 20

بررسی علل توسعه قاچاق و خط مشی های کاهش و کنترل آن………………………………. 45

حق انتفاع………………………………. 60

حمایت کیفری قانونگذار از نظام پولی و ارزی………………………………. 166

اصول فقه 1………………………………. 47

پول‌شویی الکترونیکی………………………………. 29

بررسی کنوانسیون منع تبعیض جنسیت علیه زنان و وضعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون………………………………. 60

مرگ مغزی از دیدگاه فقه و حقوق………………………………. 26

مطالعه تطبیقی مستی و آثار کیفری آن………………………………. 181

نقش پزشکی قانونی در صحنه………………………………. 36

بررسی تطبیقی نقش هیئت منصفه در قضاوت………………………………. 135

(کار تحقیق) بررسی حقوقی اینترنت و نرم افزار………………………………. 54

داوری تجاری بین المللی ایران………………………………. 31

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

عقد ضمان 1………………………………………………………………………… 65

پایان نامه جرم قاچاق آثار فرهنگی تاریخی در حقوق کیفری ایران………………………………. 188

ضمانت اجرای سوگندنامه‌های پزشکی………………………………. 16

گزارش کارآموزی حقوق کیفری…………

(کار تحقیقی)عدالت از دیدگاه حقوق کیفری………………………………. 45

پایان نامه حقوق خصوصی مسئولیت مدنی شاهد……………………………….

قاعده احسان………………………………. 45

راه‌های قانونی ممانعت از کودک‌آزاری در ایران در مقایسه

با نظامات بین‌المللی………………………………. 70

کار تحقیقی (1) علل رافع مسئولیت کیفری………………………………. 47

مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران………………………………. 53

کار تحقیقی (1)مجازات‌های جایگزین زندان در ایران………………………………. 91

مقایسه دعاوی تصرف عدوانی خلع ید و تخلیه………………………………. 113

رشوه از دیدگاه حقوق کیفری و فقه………………………………. 18

پایان نامه تجارت الکترونیکی………………………………. 110

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و ازدواج مرد مسلمان

با زن غیر مسلمان………………………………. 36

کودکان در معرض فحشا و بهره کشی………………………………. 203

آزادی اندیشه و بیان………………………………. 22

اصول فقه………………………………. 15

مبانی حقوق شهروندی………………. 5

مسئولیت مدنی دولت(حقوق اداری)………………………………. 34

مقدمه علم حقوق………………………………. 17

گزارش کارآموزی خلاصه پرونده¬های حقوقی و کیفری………………………………. 222

وصیت و ماهیت حقوقی آن………………………………. 41

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  بررسی مباحث حقوقی پیرامون اهدای گامت در درمان ناباروری………………………………. 53

×  مسئولیت کیفری دولتها………………………………. 40

×  سرقت از دیدگاه حقوق کیفری اسلامی………………………………. 150

×  مطالعه تطبیقی ارث زن………………………………. 15

×  مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی

درهشت کشور اروپایی………………………………. 50

×  اسلام و حقوق بشر بین الملل………………………………. 10

×  رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی………………………………. 38

×  جرایم علیه کارمندان دولت………………………………. 10

×  ازسازش تا قانون، تبیین مفهوم صلاحیت قضایی دولت در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 44

×  گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزی خلاصه‌ی

×  پرونده‌های حقوقی و کیفری………………………………. 222

×  رابطه اخلاق و حقوق………………………………. 33

×  جمعیت علم قاضی از نظر  حقوقی و کیفری………………………………. 11

×  بررسی حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلامیه حقوق بشر………………………………. 115

×  قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق پدیداورندگان

مخترعان و علایم تجاری………………………………. 98

×  مفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم مورد معامله………………………………. 40

×  حق فسخ ناشی از نقض قرارداد………………………………. 50

×  بررسی اسناد تجاری در حقوق ایران و فرانسه………………………………. 102

×  بررسی مباحث حقوقی پیرامون مخاصمات………………………………. 60

×  رابطه مالی زوجین………………………………. 50

×  جرایم علیه اموال و مالکیت………………………………. 99

×  تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت………………………………. 153

×  تطبیق قانون دیوان عدالت اداری………………………………. 20

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  قوانین آئین دادرسی کیفری………………………………. 19

×  معاملات صغیر………………………………. 43

×  مشارکت تجارتی بین المللی در نظامهای مهم حقوقی معاصر………………………………. 260

×  شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه………………………………. 100

×  مقایسه‌ی اعلامیه‌های جهانی و اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر………………………………. 45

×  حقوق بشر در مسیحیت غربى و اسلام1………………………………. 30

×  سیاست اتحادیه اروپا در قبال وضعیت حقوق بشر در

 جمهوری اسلامی ایران………………………………. 150

×  دموکراسی و حقوق بشر………………………………. 70

×  حقوق بشر در

شاخص مبتنی بر روش برنامه‌ریزی:(متن) رایگان روانشناسی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران- قسمت 2

بهتر از آن چه قیمت‌های بازار (اسمی) نشان می‌دهند منعکس می‌نمایند.

به منظور برآورد قیمت‌های سایه‌ای، به دو شکل می‌توان با موضوع روش‌ها و معیارهایی که برای برآورد قیمت‌های سایه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد برخورد نمود.

الف یکی از روش‌های برآورد قیمت‌های سایه‌ای، استفاده از روش‌های ریاضی و برنامه‌ریزی خطی است، که در آن با حل یک سیستم متشکل از معادلات و مجهول‌های متعدد و به عبارت کلی‌تری n معادله و n مجهول که در برگیرنده تابع هدف جامعه و محدودیت‌های آن با توجه به تکنولوژی موجود می‌باشد، می‌توان به جواب‌هایی دست یافت که در واقع همان قیمت‌های سایه‌ای در آن نظام خاص است. استفاده از این روش که بر مبنای بهینه‌سازی و استفاده مطلوب از منابع موجود است، قیمت‌های بهینه و تعادلی سیستم اقتصادی مزبور را در اختیار قرار خواهد داد، که استفاده از آن مستلزم در اختیار داشتن اطلاعاتی کامل و دقیق می‌باشد.

یکی از ویژگی‌های مطلوب برنامه‌ریزی خطی این است که حل مسئله همزاد (دوگان) مدل اولیه، قیمت‌های سایه‌ای را به دست می‌دهد. قیمت سایه‌ای در برنامه‌ریزی خطی عبارت است از “ارزش یک واحد اضافی از هر عامل تولید به شرط ثابت بودن سایر عوامل”. به عبارت ساده‌تر قیمت‌های سایه‌ای نشان‌دهنده “حداکثر بهایی است که بهره‌بردار حاضر است برای به دست آوردن یک واحد اضافی از هر عامل تولید بپردازد”، واضح است که این قیمت‌ها دقیقاً معادل اضافه ارزشی است که در تابع هدف به ازای افزایش یک واحد از عامل محدودکننده به دست می‌آید و این خود شرط بهینگی در تحلیل نهایی است. به عبارتی در این حالت برای هر عامل تولید، درآمد نهایی برابر هزینه نهایی خواهد بود. (MR=MC)

از نگاهی دیگر نظام قیمت‌های سایه‌ای غالباً به یک نظام رقابتی بسیار نزدیک است، یعنی در هر بخش، قیمت محصول با هزینه نهایی آن برابر  است (P = MC)، و این همان شرطی را برآورده می‌کند که در مدل تعادل عمومی لازم است که وجود داشته باشد.

       ب روش‌های دیگر برآورد قیمت‌های سایه‌ای آنند که، معیارهایی جهت تصحیح و تعدیل قیمت‌های بازار (اسمی) به کار گرفته شود و از این طریق تلاش گردد تا به قیمت‌های سایه‌ای کالاها، خدمات و عوامل تولید نزدیک شویم، همان‌طور که در قبل نیز بیان شد، قیمت سایه‌ای، قیمت در رقابت کامل یا قیمت در حالت عدم دخالت دولت می‌باشد. در این شیوه برخورد با مسئله، روش‌های مختلفی بدین منظور وجود دارند، که عمدتاً اختلاف آنها ناشی از تفاوت شیوه‌های تعدیل و تصحیح قیمت‌های مزبور می‌باشد، به طوری که هر کدام با توجه به اهدافی که بر مبنای آن طراحی شده‌اند، متغیرهای متفاوتی را در محاسبات خود دخیل می‌کنند.

به هر حال در صورتی که محاسبات از جامعیت و دقت کافی برخوردار باشد، بایستی نتایج حاصله از هر یک از روش‌های مزبور نسبتاً با یکدیگر مشابه باشند.

3-1-5-3- تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC:

تصور اولیه و مرسوم بر این است که اگر بتوان هزینه‌های خارجی را به داخلی تبدیل کرد وضعیت مزیت نسبی بهتر خواهد شد. در این پژوهش به این مقوله نیز توجه شده داشته و آن را به طور تئوریک و کاربردی مورد بررسی قرار دادیم، و صحت و سقم تصور فوق مورد تفحص قرار گرفت.

“آیا تبدیل برخی از منابع خارجی به داخلی باعث افزایش مزیت نسبی می‌گردد؟

برای پاسخ گفتن به این سؤال از رابطه DRC استفاده می‌کنیم. شاخص DRC‌ را برای حالت اولیه (DRC1) به صورت زیر می‌نویسیم:

برای آنکه بتوانیم برخی از عوامل خارجی را به داخلی تبدیل کنیم فرض می‌شود که CE=E+F باشد و بتوان میزان F  از آن را با همان ارزشش (یعنی e.F) تبدیل به داخلی کنیم، بنابراین DRC انتقالی یعنی (DRC2) را به صورت زیر می‌نویسیم:

اختلاف DRC2 از DRC1 عبارتست از:

دقت در رابطه فوق بیان می‌دارد که علامت کسر به علامت داخل کروشه ارتباط دارد و می‌دانیم که  CT = CI + e.E + e.F ، پس روابط زیر حاصل می‌شود:

if e.pw > CT       Þ   DRC1 < 1     Þ      DRC2 > DRC1

if e.pw = CT       Þ   DRC1 = 1     Þ      DRC2 = DRC1

if e.pw < CT       Þ   DRC1 > 1     Þ      DRC2 < DRC1

پس چنانچه DRC اولیه کوچک‌تر از یک باشد آنگاه انتقال عوامل خارجی به داخلی باعث افزایش DRC می‌گردد (وضعیت مزیت نسبی بدتر می‌شود) و چنانچه DRC اولیه بزرگ‌تر از یک باشد انتقال باعث کاهش DRC و تقویت مزیت نسبی می‌گردد و در صورتی‌که DRC‌ اولیه برابر یک باشد آنگاه این انتقال بر DRC‌ بی‌اثر و لذا بر مزیت‌ نسبی بی‌تأثیر خواهد بود. پس به سؤال فوق جواب واحد و منحصری نمی‌توان داد بلکه بستگی به وضعیت DRC‌ اولیه تولید آن کالا دارد.

برای حالت عکس مطلب فوق یعنی تبدیل برخی از منابع داخلی به خارجی می‌توان چنین بیان داشت که چنانچه DRC‌ اولیه تولید محصول کوچک‌تر از یک باشد، انتقال عوامل داخلی به خارجی باعث کاهش DRC‌ می‌گردد یعنی به سمت مزیت نسبی قوی‌تر حرکت می‌کند و چنانچه DRC‌ اولیه بزرگ‌تر از یک باشد این انتقال باعث افزایش DRC‌ و تضعیف مزیت نسبی می‌گردد و در صورتی که DRC‌ اولیه برابر واحد باشد، آنگاه این انتقال بر DRC‌ بی‌تأثیر و لذا بر مزیت نسبی بی‌اثر خواهد بود. لازم به ذکر است که فرض شده در این انتقال ارزش عوامل ثابت باشد. مطلب فوق به صورت روابط ریاضی در زیر آمده است.

 

if e.pw > CT       Þ   DRC1 < 1     Þ      DRC2 < DRC1

if e.pw = CT       Þ   DRC1 = 1     Þ      DRC2 = DRC1

if e.pw < CT       Þ   DRC1 > 1     Þ      DRC2 > DRC1

1) Independent Variable.

1) Domestic Resource Cost (DRC).

2) Paniel M. Schydlow sky.

1) Opportunity cost of saving.

2) Cost – Benefit Analysis.

[6]( نکته‌ای که می‌بایست به آن توجه داشت آن است که تعاریف ارائه شده برای متغیرهای رابطه (1)، تعاریف اصلی متغیرهای موجود در شاخصDRC می‌باشد، که در واقعDRC حقیقی نتیجه می‌گردد و مزیت نسبی حقیقی را بررسی می‌نماید. چناچه مقادیری بجز تعریف‌های فوق برای متغیرهای موجود درDRC قرار گیرد، حاصل، DRC به مفهوم جدیدی خواهد بود. مثلاً اگر به جای مقادیر سایه‌ای هزینه‌ها و نرخ ارز، مقادیر اسمی آن‌ها (وضعیت حاکم بر بازار) قرار گیرند، DRC اسمی نتیجه می‌گردد که در این صورت مزیت نسبی اسمی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

1) Mishan (1971)

1) Value of Marginal Product (VMP).

این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

 • 2

تحلیل تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش:دانلود (متن) علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران- قسمت 2

ادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

 • 2

آسیب ها وموانع اجتماعی:دانلود رایگان (متن) روانشناسی,بررسی مشکلات دورانی نوجوانی و جوانی- قسمت 2

ندارد. شیوع گسترده پدیده فرار دختران و پسران از خانه همواره جزو آسیب ها و معضلاتی بوده که گریبان کشورهای در حال تسعه از جمله ایران را گرفته است. در این جوامع که به نوعی درکش و قوس گذار از سنت به مدرنیته هستند آسیبهایی رخ می دهد که در گذشته کمتر شایع بوده است. معضل فرار از خانه بخصوص در میان پسرها یکی از این آسیبهاست. پایا نه های مسافربری تهران و شهرهای بزرگ جزو نخستین مکانهایی هستند که پسران فراری به آنجا پا می گذارند.

کودک و نوجوان متواری از کانون خانواده، هنگامی که وارد محیط متفاوتی نسبت به شهر و دیار خود می شوندابتدا با اتکا به اصل روانی احتیاط، اطراف پایانه ها و بوستان های مجاور را به عنوان امن ترین مکانها برای استراحت وآشنایی محدود با محیط  بر می گزینند.

چند روز بعد هم سرنوشت مشابهی که برای صدها دختر وپسر فراری دیگر رقم خورده بود آنان را نیز با خودبه سوی تارکی ها وآینده نامعلوم می کشاند.

نگرش جوانان به مسائل با مدیریت سنتی جامعه همخوان نیست.

به اعتقاد دکتر محمد جغتایی، رئیس دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخش کشورآمارهای غیر رسمی موجود درکشور نشان می دهد شمارپسران فراری ازخانه، بیشتر ازدخترهاست زیرا نگاه سنتی موجود درجامعه باعث افزایش میزان کنترل خانواده ها بردختران است.

برخوردهای نادرست برخی والدین با فرزندان، افزایش آگاهی های اجتماعی وفردی نسل امروز، برخوردهای غیرمنطقی خانواده ها با فرزندان، برخوردهای سختگیرانه سنتی وسلب آزادی عمل ازپسران وعدم توجه به نیازهای آنان ازجمله مهمترین دلایلی است که این استاد دانشگاه درفرار پسران ازخانه برمی شمارد.

به اعتقاد وی، افزایش سطح فرهنگ خانواده ها، احترام به اصل  مشارکت با توجه به خواسته ها ونیازهای معقول ومنطقی پسرها وامن کردن محیط خانه از سوی والدین بخصوص پدرها، نقش کلیدی وکاملاً اثر بخش درکاهش فرار نوجوانان وجوانان ایفا می کنند که متأسفانه به این موارد تاکنون توجه جدی نشده است. یکی دیگر ازنکات مورد اشاره دکتر جغتایی درباره تغیر نگرش جوان ها ودیگر مسائل است.که متأسفانه با مدیریت سنتی جامعه به هیچ شکل همخوانی ندارد. به اعتقاد وی مدیریت فعلی برخی بخش ها نیازمند اصلاحات اساسی است.

از دیدگاه یک روانشناس ، نبود امکانات رفاهی نسبی درشهرستان ها وروستاها، تبلیغات مستقیم وغیرمستقیم درباره جذابیت های شهرهای بزرگ، بیکاری، تورم وگرانی، اختلافات خانوادگی والدین،  طلاق وعدم توجه جدی به خواسته های معقول ومنطقی دختران وپسران نسل امروز ازجمله دلایل فرار ازخانه محسوب می شوند.

پسران فراری نا آگاه براساس شنیده ها وتفکرات جسورانه خویش، تصور می کنند به محض فرار ازخانه ورسیدن به شهرهای بزرگ مثل تهران، بلافاصله کارمناسبی پیداخواهند کرد. اما به محض تجربه نخستین شب فرار احساس می کنند تمام رویاهای ساخته وپرداخته درذهنشان به یک باره روی سرشان ویران می شود. آنان به خاطر غرور کاذب توأم با شرم از بازگشت به خانه، خودداری می کنند وبه سرعت برای ادامه زندگی ، جذب شبکه های خلافکاری وبزهکاری شده وتحت انواع آزار واذیت های جسمی وروحی قرار می گیرند.این گروه ازپسران اقدام خودرا نوعی اعتراض  ودرعین حال خودرا قربانی روابط ناسالم درخانواده وفراموش شده درجامعه می دانند.

دکتر سید هادی معتمدی ، پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره علل وریشه های فرار نوجوانان بخصوص پسرها ازخانواده  می گوید:‹‹ حوزه آسیب پذیری پسران نسبت به دختران درجامعه کنونی ما بسیاروسیع وگسترده است››.

به عبارتی دیگرمی توان گفت : آسیب های وارد شده به دختران کمتر ازپسرهاست . زیراپسران فراری برخلاف دختران، به راحتی قابل تشخیص نیستند وبخاطر قدرت تحرک وجابجایی بالا می توانند به سادگی موردسو استفاده های گوناگون قرار گیرند.

مدیرکل دفتر پیشگیری ازآسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی عوارض ناشی ازفرار پسران را به شدت جدی دانسته وبا توجه به افزایش آمارفرارها، ازبی برنامگی دستگاه ها وسازمان های مسئول برای پیشگیری وبرخوردبا این پدیده سخن به میان می آورد.او می گوید: عوارض و  آسیب های فرار پسران چندین برابر بیشتر ازدختران است .

بنابراین ضرورت اهتمام جدی مسئولان ، متخصصان ومتولیان نهادهای دولتی وغیردولتی دراین زمینه کاملاً جدی وبا اهمیت به نظر می رسد.

این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

 • 2

منابع:(متن) رایگان روانشناسی,پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار- قسمت 2

and Therapy, 28, 487 – 495.

 • Molina, S., & Borkoec, T. D. (1993) . The penn State Worry Questionnaire : Psychometric properties & associated characteristics G. C . L. Davey& F. Tallis ( Eds). Worring: Perpectives on theory, assessment, and treatmet. Sussex, England: Wilcy.In press.
 • Nezu, A.M. & Perri, M.G. (1989) . Social problem – solving therapy for unipolar depression: An initial dismantling investigation. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 57(3), 408- 413.
 • Nezu, A.M. (1985) . Differences in psychological distress between effective and ineffective problem- solvers . Jounal of Counseling psychology. 32(1), 135-138.
 • Nezu, A.M. (1986). Efficacy of a social problem – solving therapy approach for unipolar depression. Jounal of consulting and Clinical Psychology. 54(2), 196-202.
 • Nezu, A.M. , & Ronan, G.F.(1987). Social problem – solving and dipression: rating alternatives and decision making . Southern Psychologist. 58(6), 873-876.
 • Nezu, A.M. Nezu, C. M. , Saraydarian, L., Kalmar, K., & ronan, G.F. (1986). Social problem – solving as a moderating variable between negative life stress and depressive symptom. Cognitive Research and Therapy. 10, 489-498 .
 • Nezu, A.M., (1987) .A problem solving formulation of depression: Aliterarure review and proposal of a pluralistic mode ,Clinical Psychology Review, 7,121-144.
 • Nichlson, W.D., & Long , B.C.(1990) . Self –esteem, social support, internalized homophobia , and strategies of HIV + gay men. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 58(6) , 873-876.
 • Nolen – Hoeksema, S., Parker, L. E., Larson, J. (1994) . Ruminative coping with depressed mood following loss. Journal of Personality and Social Psychology. 67.(1) . 92 -104.
 • Nunnally, J. C. (1978) . psychometric Theory , 2 nd ed. New York : Mcgraw- Hill.
 • Nunnally, J.C. (1967). Psychometric Theory. MewYork : McGraw- Hill.
 • Overholse, J.c. (1996) . Cognitive- behavioral treatment of depression, part IV: Improving problem – solving skills. Journal of Contemporary Psychotherapy. 26(1), 43-57.
 • Parkes, K.R.(1984) . Locus of control , cognitive appraisal, and coping in stressful episodes. Journal of Personality and Social Psychology. 46(3) ;;, 655 -668.
 • Petersen, C., Semmel , A., von Baeyer, C., Abramson, L.Y., Metalsky, G.I. & Seligman, M.E.P. (1982). The Attributional Sryle Questionnaire. Cognitive Therapy and Ressarch. 6.287-299.
 • Pretorius, T. B. (1993) . Assessing the problem – solving appraisal of black south African students. International Jouvnal of Psychology. 28(6), 861-870.
 • Priester, M.J., & Clum , G.A. (1993) . Perceived problem – solving ability as a predictor of depression, hopelessness and suicide ideation in a college population. Journal of Counseling psychology. 40(1), 79-85.
 • Sahebi, A. (1996). An analysis of the nature and treatment of worry. Ph. D thesis, unpublished. University of New Sourthwales Sydney, Australia.
 • Seligman, M. E. P & Maier, S. F . (1967) . Failure to escape traumatic shod. Journal of Experimental Psychology. 74,1-9.
 • Seligman, M. E. P. (1975) . Helplessness: On depression, development and death. San Franisco,CA:Freeman.
 • Siegel,L.J., & Griffin, N.J.(1984) . Correlates of depressive symptoms in adolescents . Journal of Youth and Adolescence.13(6) , 475-487.
 • Tisdale, D.A.& Lawrence, J. S. (1986). Interpersonal problem – solving comperency: Review and critique of the literature. Clinical Psychology Review, 6,337-356.
 • Tugrul, C. (1994) .Alkoliklerin cocukarinin aile oftamlarindaki stress kaynklari, etkileri, ve stresle basacikma yollari, (Stressors in family environments of  children of alcoholic father). Turk Psikologi Dergisi. 9 (31), 57 -73.
 • Valentiner, D.P., Holahan, C.J., & Moos, R.H. (1994) . Social support, appraisals of event controllability, and coping : An Integrative model. Journal of Personality and Social Psychology. 66(6) , 1094-1102.
 • Volkmer, R.E. & Feather, N.T.(1991) . Relations between Type A scores, internal Iocus of control and test anxiety. Personality and Individual Differences . 2, 124-130.
 • Wege, W.J.& Moller, A.T.(1995) . Effectiveness of a problem – Solving training program . Psychological Reports . 76(2) , 507 -514.
 • Weiner , B. (1985) . An attributional theory of achievement Motivation and Emotion . Psychological Review , 92,548-573.
 • Weiner, B. (1986) .An- Attributional Theory of Motivation and Emotion. New York:Springer –Verlag.
 • Wenzlaff, R.M., Wegner, D.M., & Ropper, D.W. (1988).Depression and mental control : The resurgence of unwanted negative thoughts. Journal of personality and Social Psychology. 88(6) , 882-892.
 • Windle, M., & Windle, R.C.:(1996) .Coping strategies, drinking motives, and stressful life events among middle adolescents : Associations with emotional and behavioral problems and with academic functioning . Journal of Abnormal psychology. 105(4), 551-560.
 • Zautra, A.J., & Wrabetz, A.B.(1991) . Coping success and its relationship to psychological distress for older adults. Journal of Personality and Social psychology. 61(5), 801-810.
 • Zeidner, M.& Hammer, A. (1990). Life events and coping resources as predictors of stress symptoms in adolescents. Personality and Individual Difference. 11(7), 693-703.
 • Zuckermann. M., Lubin, B, & Rinck, C.M.(1983) . Construction of new scales for the Multiple Affect Adjective Checklist. Journal of Behavioral Assessment , 58

  این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  با موضوع :

  بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

  141985615752731

  سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

  می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

  در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

  برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

  سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

  کافیست عبارت

  دانلود (متن)

  را در گوگل سرچ کنید

  خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

  برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

  قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

  قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

  • 2

  پیشینه پژوهش:دانلود رایگان (متن) ارشد,روش تحقیق و پروپوزال مدیریت – بهره وری- قسمت 2

  دارند انجام بهره ورانه امور، قبل از آنکه وابستگی تام و تمام به امکانات و شرایط داشته باشد به نوع نگرش مجریان کار مرتبط است.  چنین نتیجه‌ای بیانگر آن است که اصلاح و نگرش زنان یک جامعه و به عبارتی شناخت درمانی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است (185).

  25-معین سال 1373  در طی مطالعه‌ای اعلام کرد مدیریت بر «مبنای هزینه» جای خود را به مدیریت بر «مبنای زمان» داده است و برای این کار از روش های درست به موقع استفاده می شود. و اعلام کرد که در صنایع پوشاک مالزی و سنگاپور استفاده از این روش باعث افزایش بهره وری کارگران 10 تا 30 درصد و کارایی خط تولید حتی تا 80 درصد می شود. همچنین اشاره به بعضی تحقیق انجام شده توسط رونالد مک کافر از دانشگاه لوبارو انگلیس و طلال ادهم از عربستان پیرامون آموزش تجربه سوابق تحصیلی و نیاز آموزشی مدیران صورت گرفت. در این تحقیق پرسشنامه ای حاوی 56 عامل مرتبط به دانش و تجربیات کاری و از جمله عامل «مدیریت زمان»[3] انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد پس از توجه به اهمیت و قابلیت های مدیران پروژه در رهبری و برنامه ریزی تفویض اختیار و چند مورد دیگر، 7/82 درصد از پاسخ دهنگان تجربه و توانایی مدیران در «مدیریت زمان» را برای اداره سازمان مهم ذکر کرده اند، به نحوی که  در جمع بندی کلی این عامل در ردیف نوزدهم قرار گرفته بود(186).

  26-توفیق سال 1373 به بررسی بهره وری سرمایه در صنعت کشور پرداخته است. در این تحقیق برای ایجاد یک واحد صنعتی جدید چهار مرحله در نظر گرفته شده است:

  • × بررسی بازار
  • × مطالعه فنی
  • × بررسی مالی
  • × تجزیه و تحلیل طرح

  در بررسیهای آماری انجام شده نتیجه گیری شده است که سرمایه صرف شده در ایجاد واحدهای صنعتی جدید به مقدار زیادی هدر می روند. از 360 عدد از موافقتهای اصولی صادره در سال 1368 تا سال 1371 تعدادی ابطال شده و یا بعد از ساخت پروانه بهره برداری صادر نشد در نتیجه باعث هدر رفتن سرمایه صرف شده (زمان و پول مصرف شده و …) است (187).

  28-علوی سال 1373 نقش سیستم پاداش را بر روی افزایش بهره وری یک گروه طراحی سازه هواپیما مورد مطالعه قرار داد.

  در این تحقیق گروه مهندسین به طور تصادفی به سه دسته مساوی تقسیم شدند. طول مدت یکسال به دسته اول بازخورد مثبت و به دسته دوم بازخورد منفی داده شد و به دسته سوم هیچگونه بازخوردی داده نشد.

  اطلاعات مربوط به بهبود در عملکرد و بهره وری هر سه دسته ثبت گردید. نتایج نشان داده، بهره وری دسته‌ای که از آنها تمجید شده 5/2 برابر بیشتر از دسته ای که مورد انتقاد قرار گرفته، افزایش یافت و بهره وری دسته ای که از آنها انتقاد شده ده برابر بیشتر از دسته ای که هیچگونه ای بازخوردی دریافت نکرده، افزایش داشت (189).

  29-خاکی سال 1373 به بررسی میزان تاثیر آموزش کاربردی بر روی بهره‌وری کارکنان واحد برق یکی از کارخانه های تولید لوله‌های فولادی پرداخت.

  در این تحقیق پرسنل واحد مربوط به دو شیفت نسبتاً تقسیم شده و یک گروه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. قبل از اجرای آموزش هر دو گروه برای همگن شدن مورد آزمون پیش تست قرار گرفتند. سپس گروه تجربی به مدت 6 هفته و هر هفته به مدت 6 ساعت تحت آموزش قرار گرفتند. به منظور بررسی تاثیر آموزش بهره وری کارکنان در حین آموزش و بعد از اجرای آزمون به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت. از روش غیر پارامتریک ویلکاکسون برای تحلیل اطلاعات در این تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در حین و بعد از اجرای آموزش بهره وری کارکنان واحد مربوطه افزایش پیدا کرده است (190).

  30-کاوه و امامی زاده سال 1372 به بررسی درجه اهمیت عوامل موثر در بهره وری و فاکتور های موثر در بهره وری هر عامل از دیدگاه مدیران روسا و مهندسین ارشد شرکت صنایع آذرکوب و متخصصین و صاحب نظران بهره‌وری در کشور پرداخته است.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب مدیریت، نیروی انسانی، تکنولوژی، ماشین آلات و مواد اولیه عوامل موثر در بهره‌وری را تشکیل می دهند و همچنین در خصوص فاکتورهای موثر در بهره‌وری هر عامل نیز نتایج بدست آمده است.

  جامعه آماری معتقد هستند که برنامه ریزی در عامل مدیریت، انگیزش در عامل نیروی انسانی، کاهش ضایعات در عامل مواد اولیه و کیفیت در عامل تکنولوژی را فاکتورهای موثر در عوامل یاد شده تشخیص داده اند (191).

  31-صدر السادات زاده سال 1371 ارتباط به کارگیری تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و بهره وری را در نیروگاه برق طوس مورد مطالعه قرار داد شاخص‌های بسیار زیادی جهت اندازه گیری میزان کارایی، تعمیرات و نگهداری در این تحقیق ارائه شده است که متناسب با سلسله مراتب مسئولیت‌ها تعریف می شود:

  الف- شاخص هایی که مورد توجه بالاترین سطح مدیریت در هر شرکت می‌باشند نظیر:

  • × نسبت هزینه مواد مصرفی به هزینه پرسنل
  • × هزینه تعمیرات به ازاء هر نفر از کارکنان

  ب- شاخص هایی که در خصوص میزان کارآیی فعالیت های پیشگیرانه مورد توجه تعمیرات می باشند نظیر:

  • × نسبت تعمیرات پیشگیرانه به کل تعمیرات
  • × نسبت تعمیرات اضطراری به کل تعمیرات

  ج- شاخص هایی که برای تعیین میزان بهره وری در بکارگیری مهارتها استفاده می شود نظیر:

  • × نسبت کار واقعی به پیش بینی

  نتایج تحقیق نشان می دهد علل توقفهای ناخواسته مولدهای برق به شرح زیر و در 14 گروه دسته بندی شده‌اند:

  • کیفیت تعمیرات
  • اتمام عمر قطعات
  • خارج شدن از تنظیم
  • نامرغوب بودن قطعات
  • استفاده ناصحیح از دستگاهها
  • عوامل خارجی
  • اشکالات طراحی
  • عوامل جوی
  • عدم هماهنگی
  • عدم اجراء دستور العمل‌ها
  • عدم استفاده از ابزار کار
  • عدم آشنایی با سیستم
  • عدم دقت در اجرای کار

  و سایر موارد انجام اقدامات فوق روی هم رفته باعث بهبود کلی در وضعیت بهره وری شده است (192).

  32-تراز سال 1379 با توصیف تعدادی از طرح های تحقیقاتی انجام شده در جهاد دانشگاهی واحد کرمان تاثیر پژوهش بر بهره وری در حوزه های مربوطه را تعیین کرده و با مقایسه مقاطع زمانی قبل و بعد از انجام پژوهشها میزان و اثر پژوهشها را در بالاتر رفتن میزان بهره وری مورد ارزیابی قرار داده است.

  جامعه نمونه این تحقیق را 5 مورد از پژوهشهای انجام شده (50 مورد) که به صورت تصادفی انتخاب شده می باشند تشکیل داده است. روش های جمع‌آوری اطلاعات عبارتند از روش کتابخانه‌ای، مشاهده و مصاحبه می باشد و از آمار توصیفی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که همه این طرح ها در بهره وری، کارآیی از تولید به مقیاس وسیع و پیشرفتهای فنی تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم داشته‌اند (193).

  33-خدایی سال 1378 به بررسی روند عملکرد و بهره وری اراضی کشاورزی پرداخته است. روش تحقیق شامل تعریف شاخص های بهره وری از پنج دیدگاه مهندسی کشاورزی منابع انسانی، ارزش افزوده،  اقتصادی، مالی و سپس اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مزبور در طی یک دوره ده ساله تولید زراعی بین سالهای 1367 الی 1376 می باشد.

  نتایح حاصل از شاخص های بهره وری منابع انسانی نشان می دهد که در طی دوره شاخص تولید سرانه با رشدی معادل 107 تن نفر معادل 140 درصد همچنین شاخص تولید نفر ساعت با رشد 15 تن نفر ساعت همراه بوده است و نتایج حاصل از شاخص های اقتصادی حاکی از این است که نسبت ستاده به نهاده در طی دوره از عدد 7/2 به 9/1 تقلیل و بهره وری کل ضعیف تلقی می‌گردد.

  همچنین نتایج حاصل از شاخص های ارزش افزوده نشان می دهد نیروهای شاغل منطقه از 262 نفر به 165 نفر کاهش یافته و ارزش افزوده در طی دوره‌ با رشدی معادل 100 درصد همراه بوده است. و نتایج حاصل از شاخص های مالی نشان می دهد که نقدینگی در منطقه مورد مطالعه مثبت تلقی می گردد(194).

  34-جلالی پور در سال 1375 به بررسی میزان مراجعه جوانان به کتابخانه‌های عمومی شهر تهران و راههای افزایش بهره وری پرداخت.

  کتابداران، مسئولان و متخصصین کتابداری و مراجعان به 13 کتابخانه عمومی شهر تهران که تحت پوشش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بودند، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دادند.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر جامعه آماری هدفهای پیش بینی شده در تاسیس کتابخانه های عمومی واقع بینانه و منطبق  با نیازهای جامعه تدوین نشده است و کتابخانه عمومی جذابیت لازم را برای جلب جوانان ندارند و واجد شرایط استاندارد مورد انتظار برای تامین نیاز جوانان نمی باشد و در حال حاضر از لحاظ منابع علمی جوابگوی نیاز مراجعان و جوانان نمی باشد (216).

  35-نوتاش در سال 1378 به بررسی ارتباط عوامل رضایت‌مندی شغلی و محیطی با بهره وری 60 نفر از کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رضایت مندی از عوامل محیطی شغلی و بهره وری کارکنان همبستگی مثبت (45/0=r) و بین رضایت مندی از مجموع عوامل محیطی و عوامل محتوای شغلی و بهره وری کارکنان همبستگی مثبت (56/0=r) وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سطوح تحصیلات (56/0=r) و سنوات خدمتی (58/0=r) و بهره وری کارکنان همبستگی وجود دارد. (78).

  36-زینالی در سال 1379 به بررسی تاثیر دوره های آمورشی ضمن خدمت در ارتقا بهره وری کارکنان بانک ملی پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نمرات یک دوره آموزش جامع و فراگیر و امتیازات ارزشیابی آنها در ضمن کار همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. یعنی اینکه افرادی که در این دوره نمرات خوبی گرفته اند در عمل نیز موفق بوده‌اند(74).

  37-نام آور جهرمی در سال 1378 به بررسی ارتباط میزان حقوق و دستمزد و بهره وری از دیدگاه کارکنان واحدهای صنعتی پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که پاسخ دهندگان میزان حقوق و دستمزد، ضابطه‌مند بودن حقوق و دستمزد پرداخت طرح کارانه و امکانات رفاهی را جزء عوامل موثر در بهره وری محسوب می‌کنند.

  همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که پاسخ دهندگان معتقدند که جنسیت، سابقه کار تحصیلات از نوع رشته تحصیلی و سن و آموزش و بومی بودن کارکنان از عوامل موثر در بهره وری محسوب می شوند (93).

  38-نبی آبکار در سال 1381 به بررسی تاثیر پیشنهادها بر بهره وری تولید پرداخت. این تحقیق سالهای قبل از استقرار نظام پیشنهادها (75-1373) و سالهای پس از استقرار نظام پیشنهاد (78-1376) را از طریق بررسی ترازنامه‌های شرکت مورد بررسی قرار دارند.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان دارایی های جاری، غیر جاری، بدهی های جاری و غیر جاری، فروش. سودخالص و سود عملیاتی شرکت بعد از استقرار نظام پیشنهادات افزایش معناداری کرده است و باعث ارتقاء بهره وری در شرکت شده است (86).

  39-نگارش در سال 1378 به بررسی رابطه 867 نفر از کارکنان سازمان کشاورزی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه مدیران بین میزان بهره وری کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت وجود دارد. و بین بنیادهای انگیزشی، مکانیزم رفتاری مدیران، محتوی کار وویژگیهای شخصیتی خود و همکاران نظام ارتقا شغلی، نظام حقوق و دستمزد و بهره‌وری ارتباط معنی دار وجود دارد (191).

  40-جعفری در سال 1377 به بررسی رابطه بین رضایت مندی کارکنان و بیمه شدگان با بهره وری در سازمان تامین اجتماعی پرداخت. در این تحقیق از سه پرسشنامه مخصوص کارکنان (هرم نیازهای مازلو) پرسشنامه بیمه شدگان (تعهدات قانونی تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان) و پرسشنامه بهره وری استفاده شده است.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رضایتمندی کارکنان و بیمه شدگان و بهره‌وری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (90).

  41-خانعلی پور در سال 1379 به بررسی شیوه های ملی تعارض مدیران و رابطه آن با بهره وری پرسنل از دیدگاه خودشان پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بهره وری کارکنان و شیوه‌های حل تعارض در خصوص عملکرد و زمینه ارزشیابی کارکنان ارتباطی وجود ندارد. ولی بین بهره وری کارکنان و شیوه های حل تعارض در خصوص اضافه کاری ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رده سنی 45-36 سال و میزان بهره وری ارتباط معنی داری وجود دارد ولی بین جنسیت، سابقه خدمت و تحصیلات ارتباط معنی داری با بهره‌وری مشاهده نشد(95).

  42-توضیحی در سال 1381 به بررسی عوامل در انگیزش و افزایش بهره وری در بین کارکنان بانک پرداخته است.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره ای که طرح تفویض اختیار و آموزش کارکنان به مورد اجرا گذاشته شده است موجبات افزایشی بهره وری، فراهم شده است (99).

  43-علیزاده در سال 1377 به بررسی عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی و محاسبه آن از طریق ارزش افزوده پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد جامعه آماری معتقدند که افزایش توان کارکنان نظام جبران خدمات و ایجاد تمایل به کار در بهره وری کارکنان موثر است وباعث افزایش بهره وری می شود. همچنین نتایج تحقیقی نشان می دهد بین نظرات کارکنان و سرپرستان در مورد توان کاری کارکنان، نظام جبران خدمات و ایجاد تمایل به کار توافق نظر وجود دارد و از نظر جامعه آماری ایجاد توان در کارکنان بیشترین تاثیر را در بهره وری و سپس پاداش و در نهایت دو عامل دیگر حقوق و مزایا و ایجاد تمایل به کار در کارکنان دارد(101).

  44-سیاری در سال 1379 به بررسی عوامل موثر در بهره وری خدمات امور  مشترکین در امور آب و فاضلاب پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل موثر در بهره وری از دیدگاه مشترکین عبارتند از رضایت مندی مشترکین، سرعت انجام کار، وضعیت ساعات کاری، نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع. همچنین نتایج نشان می دهد که بین جنسیت و سطوح سنی خدمات دهنگان و بهره وری همبستگی وجود ندارد ولی بین سطوح تحصیلات و افزایش بهره‌وری ارتباط معنی داری مشاهده شد(100).

  45-اودر در سال 1377 به بررسی عوامل موثردر افزایش بهره وری بیمارستانها پرداخته است.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل موثر در افزایش بهره وری عبارتند از: مدرک تحصیلی، تجربه مدیران، سن و سبک مدیریت، دریافت کارکنان، تعداد بخش جراحی، متوسط روز بستری هر بیمار، تعداد تخصصهای بیمارستان و نحوه انتخاب مدیر بیمارستان می باشد (98).

  46-پاک نژاد در سال 1374 به بررسی عوامل موثر در بهره وری نیروی کار پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل موثر مزایای پرداخت شده، مهارت میزان تحصیلات، سن و خالص دریافتی کارگران در سطح (5%=) تاثیر همه عوامل بغیر از تاثیر میزان تحصیلات بر بهره وری قبول شده است(102).

  47-مصطفی زاده در سال 1377 به بررسی نقش سبک های مدیرتی در بهره‌وری صنعت طیور پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شیوه مدیریت، تحصیلات مدیران ارتباط معنی داری(5 %=)   وجود ندارد ولی بین تجربه کاری مفید و تخصصی مذبور ارتباط معنی داری وجود دارد.

  همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شیوه مدیریت و تجربه کاری مدیر رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگران مدیران با تجربه کاری زیاد شیوه مدیریت رابطه مداری و مدیران با تجربه کاری کم شیوه مدیریت وظیفه مداری را در عملیات دارند.

  48-خوشبخت در سال 1378 به بررسی نقش مدیریت آموزش و ترویج در بهره وری تولید گندم پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که در کنار تامین سایر نهاده‌های فیزیکی تولید (کود و سم و …) خدمات آموزش و ترویج توانسته است سهم بسزایی در افزایش عملکرد محصول مورد مطالعه داشته باشد (109).

  49-علی اکبر در سال 1378 به بررسی و ارزیابی تاثیر خصوصی سازی در افزایش بهره وری پرداخت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های مورد نظر که شاخص های بهره وری را مورد مداقه قرار داده بیانگر آن است که انگیزه مالکیت در واحدهای تولیدی که کارکنان آن با دریافت سهام به طور ملموس خود را در منافع حاصل از فعالیت آن واحد موثر و سهیم می دانند به واسطه ایجاد آثار مثبت و معنوی و شخصیتی و تبلور تعلق خاطر و علاقمندی بیشتر در کارگران نوید بخش نتایج بسیار سود بخشی از جمله افزایشی روحیه کارآفرینی، افزایش رضایت از کار،  استفاده بهینه از امکانات و منابع افزایش سطح مشارکت و قبول مسئولیت در کارگران گشته ودر نتیجه افزایش تولید و بهره‌وری می گردد (114).

  50-خاتمی در سال 1379 به اولویت بندی عوامل موثر در افزاش بهره وری ارتباطات تلفنی راه دور و بین الملل پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد از مجموعه عناوین مورد بررسی 9 عامل متاثر از عوامل درونی سازمان و رفتار مشترکین تلفنی به هنگام برقراری ارتباط می‌باشند. و در کل بر بهره وری ارتباطات تلفنی راه دور و بین الملل تاثیر می‌گذارند که ترتیب تاثیر گذاری این عوامل عبارتند از: اشغالی تلفن مشترک مقابل، نقص در تجهیزات مخابراتی منصوبه در مراکز تلفن بر نداشتن گوشی توسط مشترک مقابل (مقصد)، انصراف مشترک از شماره گیری، ایجاد وقفه در شماره‌گیری، شماره‌‌‌گیری ناقص و ناتمام و شماره‌گیری اشتباه (113).

  51-اسماعیل زاده در سال 1381 به بررسی و شناسائی عوامل داخلی موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان پرداخت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که 69 درصد جامعه آماری معتقدند که بین عوامل موثر شناسائی شده (نیازهای اساسی) سبک رهبری مشارکتی، ارزشیابی عملکرد، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری، فعالیت‌های گروهی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی داری وجود دارد. از نظر کارکنان مهمترین عامل بهره‌وری ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان و کمترین عامل موثر در بهره‌وری نظارت و کنترل غیر مستقیم بر کارها می باشد (116).

  52-اسدی در سال 1377 به بررس ویژگی‌های شخصیتی و تاثیر آن بر بهره‌وری را مورد مطالعه قرار داد.

  نتایج آزمون فرضیه‌ها

  پیشینه پژوهش:دانلود رایگان (متن) ارشد,روش تحقیق و پروپوزال مدیریت – بهره وری- قسمت 3

  ی مربوط به بررسی ارتباط میان ویژگیهای شخصیتی مدیران با بهره‌وری آنان مشخص می‌سازد که ویژگی‌های شخصیتی همچون هوش، سلطه‌گری، هنجار پذیری، محافظه کاری و کنترل احساسات در هر دو گروه مدیران (زن و مرد) با بهره وری آنان هبستگی معکوسی را با بهره وری آنان نشان داد. لکن در مدیران مرد هبستگی معنی داری با بهره‌وری آنان نشان نداده است. ویژگی شخیصتی خود کفایی در مدیران زن هبستگی معنی داری را با بهره وری آنان نشان نمی دهد. در حالی که این عوامل در مدیران زن همبستگی معکوس اما معنی داری با بهره وری آنان است. به طور کلی در مدیران ویژگی شخصیتی نرم خویی و خودکفایی همبستگی معنی داری را با بهره وری نشان نداده است و ویژگی شخصیتی شادخویی و نرم خویی با بهره وری آنان همسبستگی معنی داری وجود ندارد(123).

  53-افسر پناه در سال 1378 به بررسی و مقایسه بهره وری نظام بهره برداری در اراضی موقوفه کشاورزی پرداخت.

  نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که الگوهای برآورده شده به منظور تخصیص بهینه منابع، نظام بهره برداری در مزارع و واحدهایی که از درجه مکانیزاسیون بالاتری برخوردار هستند به شیوه امانی و در مزارعی که دارای درجه مکانیزاسیون پائین تری هستند به شیوه مزرعه و برای اراضی غیر متمرکز و پراکنده شیوه نظام بهره‌برداری استیجاری الگوی مناسبتر می‌باشد(120).

  54-گنجی در سال 1380 به بررسی وضعیت بهره وری در میان کارکنان تشخیص مالیات پرداخت. در این تحقیق ارتباط بین سابقه خدمت کارکنان، گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی تامین امکانات زندگی کارکنان، پست سازمانی، انتصاب کارکنان برحسب شایستگی و توانایی، توجه مدیریت وسازمان به نظرات و پیشنهادات کارکنان و هماهنگی بین اهداف سازمانی و اهداف شخصی و بهره وری مورد مطالعه قرار گرفت.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین آموزش و بهره وری در بین کارکنان وجود ندارد. (برای اینکه رابطه معنی داری در این خصوص ایجاد شود باید کیفیت دوره‌های آموزشی را بهبود بخشید). همچنین رابطه مثبتی بین امنیت شغلی و بهره‌وری وجود دارد.

  55-مرکز مطالعات شهری کشور در سال 1373 به بررسی و تدوین راه‌حل‌های افزایش کارایی سامانه اتوبوسرانی شهری کشور با عنوان تدوین شاخص های ارزیابی سامانه اتوبوسرانی شهری کشور پرداخت.

  در این تحقیق تلاش شده است در تهیه و تدوین شاخص‌های مطلوب تر از معیارهایی که در مقایسه با وضعیت فعلی اتوبوسرانی کشور مناسب هستند ونیز امکان دسترسی به آنها وجود داشته باشد استفاده گردد.

  در این تحقیق شاخص های مورد بررسی در سه دسته مورد بررسی قرار گرفته‌اند شاخص‌های بررسی شده با عناوین شاخص‌های ساختار مالی ساختار تجهیزاتی و ساختار نیروی انسانی طبقه بندی شده‌اند.

  56-شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1381 در اجرای بند 6 وظایف این شورا شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری را به این شرح تصویب کرد:

  شاخص‌ها
  شاخص‌های خرد شاخص های کیفی شاخص‌های کلان
  انسانی   انسانی
  مالی   مالی
  ساختاری   ساختاری
  عملکردی   عملکردی
  بهره وری   بهره وری

  عنوان شاخص های کلان ارزیابی علم و فناوری چگونگی ایجاد ارزیابی بخش علم و فناوری کشور را به صورت کلی و فراتر از دستگاه ها و سازمان های مربوط به این بخش تعیین می‌کند. ارزیابی اساس این شاخص ها باید روند عمومی بخش علم و فناوری کشور و موقعیت نسبی آن را در عرصه بین اللمللی مشخص کند. و عنوان شاخص های خرد ارزیابی علم وفناوری چگونگی ارزیابی دستگاهها و سازمانهای مربوط به بخش علم و فناوری و نحوه مقایسه آنها را با هم معین میکند. ارزیابی بر اساس این شاخص باید در نهایت به رتبه بندی دستگاهها و سازمانهای موجود در این بخش منجر شود (208).

   

  [1] – Integer Programing

  [2] Obsolescence

  [3] – Just in time

  این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  با موضوع :

  بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

  141985615752731

  سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

  می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

  در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

  برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

  سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

  کافیست عبارت

  دانلود (متن)

  را در گوگل سرچ کنید

  خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

  برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

  قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

  قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

  فهرست مطالب:(متن) مشاوره,سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی،مشاوره وراهنمایی و روان‌شناسی- قسمت 2

  – 202

  نمودار 19-4 معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ———– 203

  نمودار 20-4 معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ———– 203

  نمودار 21-4 آزمون ضریب هم بستگی پیرسون که پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد. —————————————— 204

  این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  با موضوع :

  بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

  141985615752731

  سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

  می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

  در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

  برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

  سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

  کافیست عبارت

  دانلود (متن)

  را در گوگل سرچ کنید

  خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

  برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

  قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

  قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

  • 2

  محدودیتهای پژوهش:دانلود رایگان (متن) مشاوره,روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی- قسمت 2

  که قوانین اجازه دهند حمایتشان می کنم. مانند کودک باشم و از نظر روحی با کودک همگام می شوم و نکات مثبت را ثبت می کنم و منفی ها را کم رنگتر می کنم. کد A اول سعی می کنم مانند آنها بچه شوم. با آنها بازی می کنم و در هر فرد با توجه به علایق آنها از طریق علایق وارد آنها می شوم. بعضی ها شطرنج، فوتبال، هنر، درس و … با آنها حرف یم زنم و تشویق می کنم و در ارتباط برقرار کردن متداوم سعی می کنم اعتماد آنها را جلب کنم و حالات درونی آنها را بررسی می کنم و با آنها صحبت می کنم و با چرا و چگونه به مسائل آنها پی می برم. زمانی که می بینم می خواهند حرف بزنند فقط گکوش می دهم.

   

   

   

   

  نام مددکار عادی

   

   

  سوال اول

  شما برای ایجاد ارتباط روشن از چه راهها و تکنیکهایی استفاده می کنید.

  کد C ابتدا پذیرش مددجو و کاهش اضطراب و نگرانی مددجو مطرح است و اینکه مددجو را آنطور که هست بپذیریم نه آنطور که می خواهیم و با روحیات او همگام شویم و به عقاید او احترام بگذاریم و اعمال قدرت نمی کنم و بعد شناخت مشکل و قادرسازی کودک و خانواده. این ارتباط با هر فدی متفاوت است بستگی به روحیه و باورها و موقعیت کودک دارد ولی سعی می کنم در ابتدا با اعتماد آنها را قوی کنم بعد در صدد بدست آوردن اطلاعات جزئی هستم
  کد I برای ایجاد ارتباط دوستانه از راه صداقت و پشتکار می توانیم ارتباط خوبی با چه ها برقرار کنیم.
  کد D ایجاد ارتباط دوستانه و هم سطح نه از موضع بالا. طوری که مددجو مرا یکی از دوستان خود تصور کند. و سعی در برقراری رفتار صمیمانه و اینکه طرف مقابل حس کند که او را درک می کنیم و در برخی موارد به او حق می دهیم.
  کد F در ابتدا با مشاهده، توجه به فرهنگ و سنن کودک، رفتار و حرکاتی که انجام می دهد، راهنمایی و توجه او به رفتار منتاسب  و تمام کودکان کار و خیابان و کودکانی که در پروژه ها می آیند قانون پذیری را با گوشزد کردن و حتی در مواردی با تنبیه شدن از ندادن تغذیه بخاطر رفتار نامطلوب بپذیرند، ارتباط بسیار مثبت خواهد شد.
  کد E من اکثراً تلاش می کنم با کودک مانند یک دوست برخورد کنم. او را درک کنم و در مورد مسائلی که کودک را جذب می کند گفتگو کنم تا در بین صحبتهای او پی به مشکلاتش ببرم به او کمک کنم.
  کد H بررسی موانع و مشکلات و تا حد امکان رفع آن با همفکری خود جمعی و با آگاهی کامل از نحوه برخورد و دوستی و صداقت در کلام و عمل.
  کد B بیشتر سعغی می کنم خودم را هم تیپ مددجو کنم و دنیا را از چشم او بنگرم و بیشتر سعی بر درک او را دارم.
  کد M
  کد L درک صحیح از آنها و شرایط آنها و رعایت رازداری و ایجاد اعتماد و همگام شدن برای ارتباط اولیه و تصنعی برخورد نکردن و داشتن صداقت.
  کد J در ابتدا خوب به حرفها و درد دلهای کودک گوش می کنم و بعد سعی می کنم بفهمم که کودک از چه راهی بیشتر و بهتر به حرفهای من گوش می دهد و توجه می کنم که کودک از چه راهی بیشتر و بهتر به حرفهای من گوش می دهد وتوجه می کنم که کودک از چه راهی بیشتر می تواند با من رابطه برقرار کند و بعد از برقراری ارتباط او را به سوی هدفی که دارد راهنمایی می کنم.
  کد K بهترین راه رفتن در قالب مددجو سخن گفتن با زبان خودش است. باید  در محیط مورد نظر قرار گرفت پس با توجه به مشکلات موجود راه حلی مناسب را در جهت ایجاد ارتباط موثر انتخاب نمود.

  این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  با موضوع :

  بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

  141985615752731

  سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

  می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

  در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

  برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

  سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

  کافیست عبارت

  دانلود (متن)

  را در گوگل سرچ کنید

  خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

  برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

  قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

  قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

  • 2