اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

تکالیف خانگی:
انجام تمرینات آرمیدگی بدون انقباض عضلانی
تمرین توقف فکر برای مقابله با افکار منفی
پر کردن برگه افکار نا سالم
۸-۱-۷-۳جلسه هشتم: آموزش تکنیک های جرات ورزی وبرنامه ریزی فعالیتها
اهداف:
دست یابی به آرمیدگی سریع در هنگام اضطراب
آموزش تکنیکهای جرات ورزی
آموزش برنامه ریزی فعالیتها
جلسه با مرور تکالیف خانگی وتعیین دستور جلسه آغاز شد.آن گاه آرمیدگی بدون انقباض عضلانی به صورت گروهی تمرین شد و پیشرفت درمان بررسی گردید. در ادامه تکنیکهای حرات ورزی و برنامه ریزی فعالیتها آموزش داده شده. سپس از بیماران خواسته شد به یک جمع بندی کلی و نتیجه گیری از جلسات درمان بپردازند.و در نهایت به یک نتیجه گیری کلی از جلسات درمانی پرداخته شد. در پایان جلسه نیز ضمن تقدیر و تشکر از بیماران، از آنها خواسته شد در زمان مقرر برای انجام مجدد تستها مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که در پایان تمام جلسات درمانی مطالب مطرح شده به صورت چکیده، جزوه و یا بوکلت در اختیار بیماران قرار می گرفت.
اصول تنظیم وقت

۱- هدفهای خود را بررسی کنید که آن «روز» سر کار و یا تعطیلات آخر هفته و غیره چه کاری می خواهید انجام دهید.
۲-فهرستی را از آنچه را که باید انجام دهید و آنچه را که مایلید انجام دهید همراه با بر آورد زمانی تهیه کنید.
۳-اگر کارها «آزمایه ها» و فعالیتها در محدوده زمانی موجود نمی گنجند، اولویت ها را تعیین کنید.چه کاری را باید حتما امروز انجام داد و چه کاری را می توان به تعویق انداخت و تا کی؟ مایلم چه چیزی را امروز انجام دهم؟ آیا می توانم کاری را به دیگری واگذار کنم؟ اگر می توانم به چه کسی؟ اگر کارX را انجام ندهم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر طوری نخواهد شد X را حذف کنید.
۴-برای انجام آزمایه ها ترتیب یا توالی خاصی را انتخاب کنید. بهترین توالی مورد نظر خود را برگزینید. مثلا عده ای فکر می کنند که اگر روزشان را با انجام کارهای الزامی شروع کنند و بعد سراغ کارهای لذت بخش بروند، برایشان راحت تر است، به این ترتیب احساس می کنند که چیز خوبی برای انجام دادن دارند و تمام روزشان را فکر درباره آن کار ناخوشایند اشغال نمی کند.
۵-هر بار فقط یک کار انجام دهید و سعی کنید هر چه را شروع کردید به پایان برسانید.این کار را انجام نداده سراغ کار دیگری نروید و گرنه انبوهی از کارهای ناتمام خواهید داشت.به طور کلی، در اینصورت هر کاری به وقت بیشتری نیاز پیدا می کند. چون شروع مجدد کار ناقص، مقداری از وقت را بیهوده مصرف میکند و کار ناتمام، همچنان در ذهن شما می ماند و در انجام کار فعلی، تداخل ایجاد می کند.
۶-فورا پس از انجام کاری، کار دیگری را شروع نکنید بلکه توقف کنید. برای خود استراحت های کوتاه مدت، زمانی برای آرامش، وقتی برای خوردن چای، ناهار و رسیدن به کارهای شخصی منظور کنید.
۷-اولویت ها و پیشرفت های کار را در موقع مختلف روز بررسی کنید.
۸-مواظب تعویق اندازی باشید. آیا معیارهایتان را بیش از حد بالا انتخاب کرده اید . همین باعث می شود که کارها را به عقب بیاندازید؟ آیا دید واقع گرایانه ای درباره آنچه می توانید انجام دهید، ندارید؟ آیا می توانید آن کار را همین الآن انجام دهید و خودتان را خلاص کنید؟
۹- در انتهای روز هر آنچه را که انجام داده اید به یاد بیاورید و به خودتان امتیاز دهید.
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir