ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار در سازمان …

۱۴-۷

منابع تأمینکننده

۱۴-۸

تعامل با مشتری

۱۴-۹

پشتیبانی از مشتری

۱۴-۱۰

عمق نمونه کارها

۱۴-۱۱

سطح خدمات تأمین کننده

۱۴-۱۲

ثبات

۱۴-۱۳

راهحل خاص بخش

۱۴-۱۴

همکاران

۳-۲-۱۵- خدمات و پشتیبانی
این احتمال وجود دارد که کاربران و مدیران، در هریک از مراحل استقرار یا کاربری نرم‌افزارها دچار مشکلاتی شده یا ابهامی در این زمینه برای آنها ایجاد شود. خدمات و پشتیبانی گروههای تولید کنندهی نرم افزاری، یکی از مراحل فرعی چرخه‌ی حیات مدیریت فرآیند کسبوکار و پل ارتباطی پایدار بین تولیدکنندگان با مشتریان است. آنها با رفع مشکلات و ابهامات، شرایط لازم را برای استفاده‌ی کامل‌تر از راهکارها و امکانات نرم‌افزاری فراهم میکنند. کارشناسان آموزش‌دیده‌ی پشتیبانی گروههای نرم افزاری بایستی براساس نوع قرارداد، به پرسش‌ها و مشکلات مدیران و کاربران درباره سیستم‌ها، پاسخ داده تا در کم‌ترین زمان ممکن مسائل حل شوند.
تعدد و تنوع دامنه فعالیت مشتریان باعث میشود، تجربه‌های حرفه‌ای از کسب‌‌وکارهای گوناگون، در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. تلفیق این دانش و استفاده از فنآوری‌های روز، کمک می‌کند تا پشتیبانی کامل و مؤثری از راهکارها و سیستم‌ها ارائه شود. از جمله خدمات یک شرکت تولید کنندهی نرمافزار مشاورههای تلفنی و اینترنتی و همینطور ایجاد محیطهای آموزشی یا تولید کتابچههای راهنما در جهت آموزش کاربران میباشد. چند زبانه بودن و چند کاربره بودن یک نرمافزار نیز، از قابلیتهای ویژهی نرمافزارها به شمار میرود (جدول ۳-۱۵).
جدول ۳-۱۵- شاخصهای خدمات و پشتیبانی نرمافزار

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.