سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش …

۴-۱۱-۲) استانداردهای دقت و صحت
منظور از این استانداردها آن است که سنجش پیشرفت تحصیلی به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که نتایج آن، عملکرد واقعی دانشجو و فرآیند یادگیری او را با درجه قابل قبولی از دقت و صحت و به‌دوراز خطای سنجش و سوگیری توصیف کند (پاشا شریفی،۱۳۸۳: ۲۱۶-۲۱۳).
۱۲-۲ استانداردهای توانایی‌های حرفه‌ای معلمان
۱) معلمان باید در انتخاب راهبردهای مناسب، مفید، قابل‌اجرا، معتبر و منصفانه سنجش برای تصمیم‌گیری‌های آموزشی از دانش و مهارت‌های لازم برخوردار باشند؛
۲) معلمان باید در طراحی و تدوین ابزارها و روش‌های مناسب سنجش برای تصمیم‌های آموزشی از مهارت‌های لازم برخوردار باشند؛
۳) معلمان باید در مورداجرا، نمره‌گذاری و تفسیر نتایج حاصل از اجرای آزمون‌های معلم ساخته و استانداردشده و دیگر روش‌های سنجش اجراشده را ارزشیابی کنند؛

  1. معلمان باید در به کار بردن نتایج سنجش به هنگام تصمیم‌گیری درباره هریک از دانشجویان، طراحی روش‌های تدریس و تدوین برنامه‌های آموزشی از مهارت لازم برخوردار باشند؛
  2. معلمان باید در تدوین ملاک‌های معتبر و درجه‌بندی توانایی و مهارت دانشجویان بر اساس نتایج سنجش از مهارت کافی برخوردار باشند؛
  3. معلمان باید در ارائه و انتقال نتایج سنجش به دانشجویان مهارت لازم را دارا باشند؛

معلمان باید روش‌های نامناسب، غیرقانونی و خلاف اخلاق سنجش و زبان کاربرد این روش‌ها را بشناسند و از آن‌ها بپرهیزند (پاشا شریفی،۱۳۸۳، ۲۲۶-۲۱۳).
۱۳-۲ انواع ارزشیابی
۱-۱۳-۲) دسته‌بندی ارزشیابی‌های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آن‌ها
ارزشیابی فرآیند آموزشی را با توجه به زمان ارزشیابی و هدف‌های آن می‌توان به سه دسته ارزشیابی آغازین، ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی تقسیم کرد و آن‌ها را به منظورهای متفاوت در زمان و مقاطع مختلف آموزشی به شرح زیر به کاربرد (شعبانی،۱۳۸۷: ۳۳۹).
۱-۱-۱۳-۲) ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین:
نخستین ارزشیابی معلم که پیش از انجام فعالیت‌های آموزشی او به اجرا درمی‌آید ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین[۴۲] نامیده می‌شود. این نوع ارزشیابی به دو منظور یعنی برای پاسخ دادن به دو پرسش زیر مورداستفاده قرار می‌گیرد:

  1. آیا یادگیرندگان بر دانش‌ها و مهارت‌های پیش‌نیاز درس تازه از قبل تسلط یافته‌اند؟
  2. یادگیرندگان چه مقدار از هدف‌ها و محتوای درس تازه را از قبل یاد گرفته‌اند؟

در مورد سؤال اول، سنجش آغازین به‌منظور اندازه‌گیری رفتارهای ورودی[۴۳] یا مهارت‌ها یا دانش‌های پیش‌نیاز یادگیری تازه به کار می‌رود. در مورد سؤال دوم، به‌جای آزمون رفتارهای ورودی، از آزمون جایابی یا پایه گزینی[۴۴] استفاده می‌شود. آزمون جایابی یا پایه گزینی که به آن پیش‌آزمون[۴۵] نیز گفته می‌شود عمدتاً همان آزمون نهایی شامل هدف‌های یادگیری یا هدف‌های آموزشی درس یا ترجیحاً فرم موازی آن است. هدف ا اجرای این آزمون تعیین میزان اطلاعات یادگیرندگان از مطالبی است که قرار است به آنان آموزش داده شوند. متخصصان آموزشی پیشنهاد داده‌اند که بهتر است معلم در ارزشیابی آغازین خود ترکیبی از دو آزمون بالا یعنی آزمون‌های رفتارهای ورودی و پیش‌آزمون را باهم به اجرا درآورد (سیف،۱۳۸۹: ۹۴).
ارزشیابی آغازین قبل از شروع آموزش انجام می‌شود. سنجش آغازین برای تعیین رفتار ورودی یادگیرنده و آموخته‌های قبلی آن و تعیین نقطه شروع آموزش صورت می‌گیرد. هدف از اجرای پیش‌آزمون تعیین میزان آمادگی و اطلاع فراگیران از درس یا موضوع جدید است (معروفی و همکاران،۱۳۸۹: ۳۴۶).
تمام فعالیت‌های آموزشی و پرورشی برای ایجاد تغییرات مطلوب در شاگردان انجام می‌گیرد، ولی هر نوع تغییر در انسان مستلزم آمادگی قبلی اوست؛ به‌عبارت‌دیگر، یادگیری در هر مورد مستلزم یادگیری اموری است که پایه و اساس یادگیری بعدی را تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل، لازم است معلم قبل از تدریس هر مطلب آموزشی، معلوم کند که آیا شاگردان توانایی‌ها و مهارت‌هایی را که لازمه‌ی فراگیری مطالب جدید است آموخته‌اند یا نه. به دست آوردن چنین اطلاعاتی مستلزم ارزشیابی است. این‌گونه ارزشیابی را ارزشیابی آغازین می‌نامند (شعبانی،۱۳۸۷: ۳۳۹).
ویژگی‌های ارزشیابی ورودی عبارت است از:
۱) بر مهارت‌ها و دانش‌های پیش‌نیاز تأکید دارد؛
۲) نمونه‌ی محدودی از مهارت‌ها پیش‌نیاز را در برمی‌گیرد؛
۳) سطح دشواری سؤال‌های آن متوسط و نسبتاً ساده است؛
۴) در آغاز ترم تحصیلی یا واحد درسی اجرا می‌شود؛
۵) وسیله‌ی اندازه‌گیری آن، آزمون در حد تسلط یا وابسته به ملاک است؛
۶) نمرات حاصل از آن تأثیری در قبولی یاردی دانش‌آموزان ندارد (موسوی،۱۳۸۴: ۵۸).
شعبانی (۱۳۸۷) وظایف ارزشیابی آغازین را به این صورت بیان می‌کند:
الف) ارزشیابی تشخیصی به‌منظور تعیین معلومات و رفتار ورودی؛
ب) ارزشیابی تشخیصی به‌منظور کشف دلایل اصلی مشکلات شاگردان در یادگیری؛
ج) ارزشیابی تشخیصی به‌منظور تعیین معلومات و رفتار ورودی و کشف علل مشکلات شاگردان در یادگیری:

  1. تشخیص شاگردانی که مشکل یادگیری دارند؛

۲) تشخیص نکات ضعف و ترمیم آن‌ها؛

  1. کشف علل اشتباهات شاگردان:
  2. برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.