سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش آموزان …

۳٫ تحسین و تمجید از توانایی دانش‌آموزان در پاسخ‌گویی به سؤالات.

۳٫ زیر سؤال بردن توانایی دانش‌آموزان در پاسخ‌گویی به سؤالات و مطرح کردن عدم توانایی آن‌ها در پاسخ‌گویی به سؤالات.

۴٫ توضیح کامل و جامع به دانش‌آموزان در رابطه با آزمون موردنظر و راهنمایی دقیق آن‌ها در پاسخ‌گویی به سؤالات.

۴٫ عدم توضیح کامل و جامع به دانش‌آموزان در رابطه با آزمون موردنظر و عدم راهنمایی آنان در رابطه با چگونگی پاسخ دادن به سؤالات.

۵٫ مطرح کردن این مسئله که همه از امتحان او نمره‌ی مناسب و عالی خواهند گرفت.

۵٫ تهدید دانش‌آموزان به اینکه هیچ‌کس از امتحان او نمره نخواهد گرفت.

۶٫ عدم اقدام به جابجایی دانش‌آموزان در هنگام برگزاری امتحان.

۶٫ اقدام به جابجایی دانش‌آموزان در هنگام برگزاری امتحان.

۷٫ پاسخ‌گویی به سؤالات پیش‌آمده برای دانش‌آموزان در حین امتحان.

۷٫ عدم پاسخ‌گویی به سؤالات پیش‌آمده برای دانش‌آموزان در حین امتحان.

۸٫ با لحن آرام و مناسب صحبت کردن و داشتن رفتار و عکس‌العمل مناسب در قبال دانش‌آموزان در حین امتحان.

۸٫ با لحن تند و صدای بلند و نامناسب صحبت کردن و داشتن رفتار و عکس‌العمل‌های نامناسب در قبال دانش‌آموزان در حین امتحان.

۹٫ مطرح کردن این مسئله که در صورت کسب نمره‌ی مناسب از آزمون پاداش دریافت خواهند کرد.

۹٫ مطرح کردن این مسئله که در صورت کسب نمره‌ی نامناسب جریمه خواهند شد.

۱۰٫ ایجاد حس اعتماد و نگرش مثبت نسبت به خود (معلم)، محیط و فضای امتحان.

۱۰٫ ایجاد حس بدبینی و نگرش منفی نسبت به خود (معلم)، محیط و فضای امتحان.

  1. معلم: معلم در این تحقیق عبارت است از معلمانی که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در شهرستان ایلام در مقاطع مختلف مشغول به تدریس هستند.
  2. نتایج ارزشیابی: نتایج ارزشیابی در اینجا عبارت است از نمره‌ای که دانش‌آموزان در مقاطع مختلف (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) از آزمون موردنظر می‌گیرند.
  3. دانش‌آموز: در این تحقیق دانش‌آموز عبارت است از کلیه‌ی دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در شهرستان ایلام در مقاطع مختلف (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) مشغول به تحصیل هستند.
  4. آزمون: در این تحقیق آزمون عبارت است از سؤالاتی که برای سنجش عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی در مقاطع مختلف (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) طراحی‌شده است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است