بررسی رابطه بین هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی
گرایش استراتژیک
عنوان
بررسی رابطه بین هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
استاد راهنما
دکتر غلامرضا رحیمی
استاد مشاور
دکتر مجید واحدی
نگارنده
بهروز کیانپور
اسفند ماه ۱۳۹۱

فرم شماره ۱۰
واحدگرمی
باسمه تعالی
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای بهروز کیانپور در رشته: مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک تحت عنوان بررسی رابطه بین هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل
با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی در تاریخ ۲۶ / ۱۲/۱۳۹۱ تشکیل گردید. در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره به عدد ۷۵/۱۷ به حروف هفده و سی صدم امتیاز بسیار خوب را دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر غلامرضا رحیمی
استاد مشاور:
۱- دکتر مجید واحدی
هیأت داوران:
۱- دکتر عظیم اصلانی
نماینده تحصیلات تکمیلی واحد: تاریخ و امضاء
معاون پژوهشی دانشگاه : تاریخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب بهروز کیانپور دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک در تاریخ ۲۶/ ۱۲/۱۳۹۱ از پایان نامه خود تحت عنوان : بررسی رابطه بین هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل
با کسب نمره ۷۵/۱۷ با درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    1. این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منابع مورد استفاده و سایر مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام

 

 

    1. این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( همسطح ، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

 

 

    1. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای لازم را اخذنمایم.

 

 

    1. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

 

 

بهروز کیانپور
تاریخ و امضا واثر انگشت
سپاسگزاری
از جناب آقای دکتر غلامرضا رحیمی که راهنمایی این پایان نامه رو بر عهده داشته اند ، نهایت سپاس و تشکر را دارم که کمکهای خود را از اینجانب دریغ نکردند.
از جناب آقای دکتر مجید واحدی که استاد مشاور اینجانب در نگارش پایان نامه بوده اند نیز نهایت تشکر را دارم که با راهنمایهای خود اینجانب را راهنمایی کردند.
در پایان نیز از همه عزیزان و دوستانی که مرا در این مسیر یاری کرده اند نهایت تشکر و سپاس را دارم.
تقدیم به :
پدر و مادر عزیزم که چون کوه استوار پشتیبانم
همسر مهربانم و فرزند عزیزم چون سنگ صبور همراهم بودند
باشد که فرزند شایسته و پدری مهربان برای آنان بوده باشم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه :………………………………………………………………………………………۲
۱-۲-عنوان و موضوع تحقیق : ………………………………………………………………. ۲
۱-۳-بیان مساله : ………………………………………………………………………………. ۲
۱-۴-اهداف تحقیق : ……………………………………………………………………………. ۳
۱-۵-سوال تحقیق : …………………………………………………………………………….. ۴
۱-۶-فرضیه ‏های تحقیق : …………………………………………………………………….. ۴
۱-۷-اهمیت و ضرورت تحقیق : ……………………………………………………………… ۵
۱-۸-قلمرو تحقیق : ……………………………………………………………………………. ۵
۱-۹-متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………۶
۱-۹-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق : …………………………………………………….. ۷
۱-۱۰-ساختار تحقیق : ……………………………………………………………………….. ۷
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱-بخش اول : هوش …………………………………………………………………………۹
۲-۱-۱-مقدمه :………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۲-مشکل تعریف هوش : …………………………………………………………………۹
۲-۱-۳-تعریف هوش : …………………………………………………………………………۹
۲-۱-۴-هوش و مسئله طبیعت ـ ‏تربیت : ……………………………………………………۱۲
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
۲-۱-۵-عوامل موثر بر هوش : …………………………………………………………… ۱۳
۲-۱-۶-انواع آزمونهای هوش : ……………………………………………………………. ۱۳
۲-۱-۷-طبقات هوش : ……………………………………………………………………… ۱۴

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *