تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه- قسمت ۲۶

پذیرفتن این اصل که با استقرار مدیریت عملکرد همه‌ی مشکلات سازمان را نمی‌توان یک جا حل کرد.
مرحله انتخاب مدل مناسب مدیریت عملکرد برای سازمان: برای استقرار نظام مدیریت عملکرد یک چهارچوب نظری و مدل مناسب به عنوان زیربنای کار مورد نیاز است. در این راستا برای انتخاب مدل مناسب عملکرد برای هر سازمان ضروری است. برای این کار، مدل‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با شرایط فرهنگی، تولیدی، منابع انسانی و … سازمان، مدلی مناسب انتخاب و معرفی می‌گردد.
مرحله بومی کردن مدیریت عملکرد در سازمان: منظور از بومی کردن مدل این است که ابعاد مدل با شرایط مختلف انسانی، فرهنگی، اجتماعی و … در سازمان سازگار شده و سازمان آن را بپذیرد. برای بومی کردن یک مدل مراحل زیر باید طی شود:
توجیه مقدماتی نظام مدیریت عملکرد؛
نظرخواهی در مورد کلیات طرح مدیریت عملکرد.
مرحله شروع طراحی و پیاده سازی: در این مرحله با توجه به جمع آوری اطلاعات در مراحل قبلی کار طراحی و تدوین بنیادهای نظام مدیریت عملکرد شروع می‌شود. مرحله طراحی نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه‌ی کارشناسی دارد که بتوان اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری شده را خوب پردازش کرد و آن‌ها را با همدیگر ترکیب و به نحو مطلوبی از آن‌ها ایده گرفت. در مرحله‌ی طراحی و پیاده سازی اقدامات زیر باید صورت گیرد:
طراحی فرم‌های ارزیابی عملکرد؛
طراحی و تعیین امتیازات؛
طراحی گردش کار اجرایی؛
مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد.
مرحله فرهنگ سازی: مرحله فرهنگ سازی اساسی‌ترین مرحله در طراحی نظام مدیریت عملکرد محسوب می‌شود. در صورت پذیرش آن از سوی سازمان و اجرای خوب طراحی‌های انجام شده، نتایج و دستاوردهای قابل قبولی برای سازمان به دنبال دارد. فرهنگ سازی برای نظام مدیریت عملکرد مشکل و وقت گیر است و لازم است که این کار با حوصله پی‌گیری شود. در نظام فرهنگ سازی اصلاح ذهنیت افراد به نظام مدیریت عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور کلی با مکانیسم خاص زیر می‌توان در زمینه‌ی نظام ارزیابی عملکرد فرهنگ سازی معقول و مطلوبی انجام داد:
آموزش توجیهی؛
تهیه بوروشورهای علمی؛
حمایت و تاکید مدیریت ارشد سازمان؛
اصلاح ساختار شغل.
مرحله اجرای آزمایشی – نهادی: پس از طی مراحل مختلف ذکر شده لازم است نظام ارزیابی عملکرد به صورت آزمایشی به مورد اجرا در آید. فلسفه‌ی اجرای آزمایشی همانند فلسفه راه‌اندازی تجهیزات و ماشین‌آلات یک کارخانه‌ی تولیدی است. مراحل اجرای آزمایشی نظام مدیریت عملکرد عبارتند از:
انتخاب یک واحد نمونه در سازمان که بتواند منعکس کننده‌ی کل سازمان باشد؛
توجیه ویژه و خلاصه نظام مدیریت عملکرد برای واحد نمونه؛
تعیین محدوده‌ی زمانی برای اجرای آزمایش؛
اجرای نظام نامه‌ها و گردش کارهای تدوین شده؛
جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل و نتیجه‌گیری؛
تدوین نتایج مثبت به دست آمده؛
تثبیت نتایج و تعمیم نتایج به کل سازمان و توصیه به اجرای نظام مدیریت عملکرد در کل سازمان.
مرحله به کارگیری نتایج مدیریت عملکرد: آن چه به نظام مدیریت عملکرد مشروعیت می دهد و لزوم آن در سازمان را بیان می‌کند به کارگیری نتایج آن است. اگر از نتایج به دست آمده از مدیریت عملکرد به خوبی استفاده نشود، پس از مدتی بی‌تفاوتی و بی‌اعتقادی بر نظام مستولی شده و اثرات نامطلوبی برای سازمان به دنبال دارد. بنابراین، استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد به مقدار زیادی می‌تواند در اصلاح افراد، فرآیندها و روش‌ها و عملکرد سازمان موثر باشد. بر این اساس، مدیران و دست اندرکاران سازمان‌ها می‌توانند از نتایج و دستاوردهای مدیریت عملکرد در مقوله‌های زیر بهره برداری کنند:
در پرورش منابع انسانی از طریق شناخت نقاط ضعف و نارسایی‌ها و تبدیل آن‌ها به نقاط قوت؛
تعیین نیازهای آموزشی و یا اصلاح استانداردهای آموزشی مورد نیاز در سازمان؛
متعادل کردن سطح ذهنیت خود و کارکنان سازمان؛
ایجاد بستر کار گروهی و مشارکت عملی در سازمان؛
ترمیم انگیزه‌های درونی جهت کار بهتر و بیش‌تر در منابع انسانی.
مرحله بازنگری و اصلاح نظام مدیریت عملکرد: مدیریت عملکرد یک نظام، پویا کردن سازمانی است که خود بیش‌تر از هر چیزی نیازمند پویا ماندن است. بر این اساس، در درون نظام مدیریت عملکرد لازم است مکانیسمی طراحی شود که به صورت فرآیندی و دائمی نقاط ضعف و نارسایی‌های مدیریت عملکرد را شناسایی و نسبت به رفع آنان گام بر دارد. پویا نگهداشتن نظام مدیریت عملکرد با مکانیسم‌های زیر امکان‌پذیر می‌شود:
نظرخواهی منظم و در فواصل زمانی مشخص از وضعیت نظام مدیریت عملکرد؛
انجام به موقع و جدی ارزیابی عملکرد در سازمان؛
به روز کردن عوامل و مولفه‌های ارزیابی عملکرد متناسب با شرایط جدید سازمان؛
حاکم کردن ارزیابی چند جانبه (سلطانی، ۱۳۸۳).
۲-۳-۱۱) چالش‌های مدیریت عملکرد
طراحی و اجرای راهبردها، مداخلات و پیش‌ران‌های مدیریت عملکرد دشوراتر از آن است که بیان می‌گردد. این گام مستلزم مدیریت چالش‌های کلان و غیرکلان است. این چالش‌ها به طور خلاصه در شکل شماره ۲-۹ نشان داده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.