سایت مقالات فارسی – مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی- قسمت ۷

۲-۱۴ پژوهش در گردشگری
پژوهش را می توان تلاش منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد. این فرایند شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مسئله مورد نظر به دست آید.(مقصودی،۱۳۸۳، ۱۹)
پژوهش در صنعت گردشگری عبارت است از بررسی مسائل مربوط به سفر و گردشگری به صورتی منظم و منطقی که ممکن است مراحل مختلف پیش از سفر , حین مسافرت و بعد از آن , همچنین امکانات , تسهیلات و برنامه ریزیهای مربوط را در بر گیرد.
پژوهش ابزاری است که بخش عمومی و خصوصی از آن برای شناخت جنبه های مختلف گردشگری از جمله این موارد استفاده می کنند :
تهیه اطلاعات برای برنامه ریزی و مدیریت در سطوح محلی , منطقه ای, ملی یا بین المللی;
تهیه اطلاعاتی در مورد تاثیرات اجتماعی , فرهنگی, زیست محیطی و اقتصادی گردشگری;
شناسایی انگیزه ها, نیازها, انتظارات و میزان رضایت گردشگران از خدمات گردشگری;
مقایسه عملکردهای صنعت گردشگری در مقاطع زمانی مختلف;
ارزیابی فعالیت های گردشگری و پیامد های مختلف آن برای متولیان این صنعت و دولت;

نیازهای پژوهشی صنعت گردشگری

نیازهای اطلاعاتی این بخش عبارتند از :
ترسیم سیمای مقصد
تعیین کیفیت خدماتی که کارکنان به گردشگران عرضه می کنند
طرح الگوهای بازدید گردشگران از جاذبه ها
تعیین ویژگی بازارهای هدف فعلی و بالقوه گردشگری
ارزیابی آثار اجتماعی, فرهنگی,زیست محیطی و اقتصادی فعالیت های گردشگری در مقصد
تعیین موقعیت محصول گردشگری بر اساس مدل چرخه حیات
تعیین راهبردهایی برای برنامه ریزی و بازاریابی محصول گردشگری در آینده.
بخش حمل و نقل : یکی از بخش های گسترده و بسیار تاثیرگذار در صنعت گردشگری حمل و نقل
است که به مجموعه اطلاعات متنوعی نیاز دارد; از جمله :
توسعه و ارزیابی راهبرد های قیمت گذاری
تعیین کشش تقاضا, درامد و کشش قیمت ها
داده های در مورد کنترل کیفیت
شناسایی بازارهای هدف
پیش بینی نیازهای آینده بخش حمل و نقل
مدیریت مسائل در این بخش.
بخش مهمان داری : فعالیت های بخش مهمان یاری در جهت تامین غذا, مواد آشامیدنی و اقامتگاه است.
این بخش اطلاعات تخصصی و گسترده ای لازم دارد که برخی از آنها عبارتند از :
ارزیابی نیازهای مشتری با توجه به کیفیت خدمات و تسهیلاتی که عرضه می شود
اطلاعاتی راجع به مسائل تامین و ایمنی
بررسی سیاست های مدیریت
دولت.
گردشگران : بخشی دیگر از نیازهای اطلاعانی صنعت گردشگری از جمله مواردی که در پی می آید مربوط به گردشگران است :
گونه شناسی گردشگران یک منطقه و بخش بندی بازار
شناسایی و درک انگیزه های گردشگران به منظور تامین نیازهای آنها و برنامه ریزی برای توسعه فضای گردشگری منطقه.(رنجبریان،۱۳۸۸، ۲۶)
جامعه میزبان : در بهترین شرایط , اگر جامعه میزبان پذیرای گردشگران نباشد و احساس خوشایندی از حضور مهمانها نداشته باشد, برنامه های توسعه گردشگری توفیقی حاصل نمی کنند. بنابراین باید تمهیدات لازم برای جلب نظر ساکنان محل اندیشیده شود. تامین این منظور مستلزم دو دسته فعالیت های پژوهشی است :
پژوهش هایی در مورد مشارکت جامعه میزبان در برنامه های توسعه گردشگری
پژوهش هایی در مورد تاثیرات گردشگری در جامعه میزبان و بررسی دیدگاه ساکنان.
محیط : چنین پژوهشی باید مشتمل بر این موارد باشد :
شناسایی روشهای حفاظت و صیانت از محیط

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.