نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی- قسمت ۳۱

نویسنده‌ی عمر و روزی است هم

 

 

۲۸۰۷-۲۸۰۵/۱۴۹
درهمه کارها تلاش و کوششی که برای بدست آوردن روزی داری خداوند را ناظر بدان و همه چیز را از او بدان.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چو روزی به سعی آوری سوی خویش مکن تکیه بر زور و بازوی خویش
چرا حق نمی‌بینی ای خود پرست که بازو بگردش درآورد و دست
چو آید به کوشیدنت خیر پیش به توفیق حق دان نه از سعی خویش

 

۳۳۲۲-۳۳۲۰/۱۷۱
ای انسان آگاه باش که قائم به ذات خود نیستی بلکه این خداوند است که هر لحظه در حال روزی رساندن و فیض رسانی به تو است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تو قائم به خود نیستی یک قدم ز غیبت مدد می‌رسد دم به دم

 

۳۳۲۳/۱۷۱
در همین معنی که خداوند به هر جنبنده‌ای روزی رسان است قرآن می‌فرماید: و ما مَن دابَّهٍ فی الارض الا عَلَی اللهِ رِزقُها: هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست جز آنکه روزی آن بر خداست. (هود/۶)
۲-۱۱- پاکی درون
در بوستان که سعدی آفریده همه نیکی است و صفا، اعتقاد است و ایمان و حرف از ساختن انسان است و جهان، و این امر انجام نمی‌گیرد مگر با تصفیه درونی و پاک کردن دل از همه‌ی بدی‌ها که به دنبال آن جهانی عاری از هر گونه فساد و تباهی خواهیم داشت.
مسلماً اگر همه‌ی مردم دنیا پاک دامن و پسندیده خوی باشند مدینه فاضله‌ای ساخته می‌شود که مد نظر سعدی است.
فردوسی می‌فرماید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم

 

(فردوسی، ۱۳۷۰: ۲۵۱)
در جای دیگر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه بردباری کن و راستی جدا کن ز دل کژی و کاستی

 

(همان،: ۲۰۳)
سعدی برای بیان و موضوعی که در اندیشه خود دارد حکایت‌هایی را می‌آورد که بهتر بتواند اندیشه‌های انسان ساز خود را ترسیم کند چنانکه برای بیان رابطه‌ی دل پاکی انسان و توجه به عنایت خداوند حکایت پادشاهی را می‌آورد که دچار بیماری رشته شده بود و بیماری او بهبود پیدا نمی‌کرد دست به دامن انسان پاک دلی که مستجاب الدعوه است می‌شوند تا برای او دعا کند.
سعدی با بیان این حکایت پیوندی بین انسان و خداوند برقرار می‌کند و بخوبی دل پاکی و تأثیر آن و توجه خداوند را بیان می‌کند که درستکاری و بی گناهی، دل پاکی و روشن دلی می‌آورد و باعث می‌شودکه دعاهای انسان به درگاه خداوند مستجاب گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرفته ست هرگز بر او ناصواب دلی روشن و دعوتی مستجاب

 

۷۶۸/۶۴
و پادشاه از چنین انسانی که دارای دلی پاک است می‌خواهد که با خداوند ایجاد ارتباط کند.

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *