لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

دانلود پایان نامه

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

ابراء طبیب در اعمال پزشکى………………………………. 20

بررسی اتانازی داوطلبانه غیرفعال از منظر اخلاق راس………………………………. 20

فرهنگ شرقی و جهانی شدن اخلاق زیستی………………………………. 20

مروری بر آموزش اخلاق حرفه ای در علوم بهداشتی………………………………. 17

آموزش اخلاق پزشکی………………………………. 87

مباحث اخلاقی پیرامون بیماری هانتینگتون………………………………. 10

پیشینه اخلاق پزشکی در برخی از آثار کهن طبی و ادبی ایران………………………………. 11

رویکرد اخلاقی دین بودا، هندو، یهود و مسیح در قبال

شبیه سازی انسانی………………………………. 35

آزادی بیان از دیدگاه قانون اساسی………………………………. 150

کنوانسیون راجع‌به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی

بین‌المللی………………………………. 37

قانون مدنی بر قراردادهای حمل‌ونقل………………………………. 516

حقوق و تعهدات مهندس مشاور در قراردادهای پیمانکاری………………………………. 142

اوپک و چالشهای فراروی آن از منظر حقوق بین الملل………………………………. 162

بررسی کاستی‌های نظام حقوقی کشور در مورد امضا در تجارت و بانکداری الکترونیکی و ارایه پیشنهادها………………………………. 19

بررسی کپی رایت در حقوق نرم افزار ایران………………………………. 45

بررسی کاستی‌های نظام حقوقی کشور در مورد امضا در

تجارت و بانکداری الکترونیکی………………………………. 159

بررسی وضعیت حقوق – زیست محیطی دریاچه‌ی سدهای کرج، لتیان، لار

(به عنوان منابع آب آشامیدنی تهران) و حوزه‌های آبریز آنها و همچنین ارائه پیشنهادهای لازم برای سامان بخشی فعالیتها در این حوزه‌ها………………………………. 100

کارتحقیقی جهت اخذ مدرک کارشناسی حمایت دیپلماتیک………………………………. 106

پایان نامه جایگاه حقوقی فضای رایانه‌ای در حقوق بین‌الملل………………………………. 116

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A. – گرایش: حقوق خصوصی – قدرت بر تسلیم مورد معامله………………………………. 195

پیشگیری از پدیده کودک آزاری در سیاست جنایی ایران………………………………. 48

گزارش کارآموزی – اثبات ادله………………………………. 50

رشته حقوق خصوصی – غرر در معاملات………………………………. 25

رشته حقوق خصوصی – حدود صلاحیت داور………………………………. 22

مقدمه‌ای بر راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات کشور………………………………. 15

محورها و موضوعات مطالعاتی گروه الگوی مصرف و امنیت غذایی………………………………. 31

حقوق بین‌الملل در عرصه منازعات………………………………. 15

حقوق عمومی – بررسی تطبیقی آئین‌نامه داخلی کنگره آمریکا (سنا و نمایندگان ) با آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران………………………………. 270

حقوق خصوصی – بررسی وضعیت حقوقی دعاوی ورود ثالث – کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان………………………………. 452

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA – گرایش جزا و جرم شناسی –

سیاست جنایی مشارکتی و محیط آموزشی………………………………. 133

شرایط اساسی بیع و ضمانت اجرای آن………………………………. 51

گزارش کارآموزی صابر ………………………………. 96

عدالت از دیدگاه حقوق کیفری………………………………. 35

حق فسخ ناشی از نقض قرارداد ومطالعه تطبیقی آن در نظامهای معتبرحقوقی- حقوق خصوصی………………………………. 298

مرکز منطقه‌ای داوری تهران در یک نگاه………………………………. 10

مبانی مسئولیت مدنی درنظام حقوقی ایران………………………………. 112

حقوق جزا و جرم شناسی – مطالعه تطبیقی مستی و آثار کیفری آن………………………………. 162

نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین و مقررات

راجع‌به قاچاق کالا و ارز………………………………. 39

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مقاله تحقیقاتی دوره کارآموزی وکالت – شعبه تشخیص و جایگاه

آن در سیستم دادرسی………………………………. 85

موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی………………………………. 106

مطالبه وجه………………………………. 57

گزارش کارآموزی………………………………. 282

اقرار………………………………. 27

ابراء………………………………. 37

ابراء اصطلاح حقوقی………………………………. 16

اجاره به شرط تملیک………………………………. 18

احسان؛ منبع مسئولیت………………………………. 35

ارث زوجین………………………………. 80

ازدواج موقت………………………………. 149

استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………. 25

اصل برائت و موارد استناد به آن در قوانین موضوعه………………………………. 45

اصل چهل و چهار قانون اساسی؛ نقطه عزیمت………………………………. 25

اصول حاکم بر اسناد تجاری………………………………. 25

اضطرار………………………………. 56

اظهار‌نامه چیست………………….. 7

اعاده دادرسی در امور کیفری………………………………. 42

اعتیاد     کیست      چیست     چه‌می‌کند………………………………. 17

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق

بین‌الملل عمومی امنیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حقوق ایران………………………………. 208

امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع)………………………………. 25

انحلال شرکت سهامی………………………………. 23

اوراق صکوک………………………………. 33

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

اهلیت………………………………. 11

اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران………………………………. 24

بررسی قواعد فقهی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار………………………………. 49

بررسی اسناد تجاری در ایران، آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا………………………………. 103

بررسی اسناد تجاری(چک، سفته و برات)………………………………. 32

(پ) بررسی تطبیقی انتقال دعاوی و قراردادها در اصول حقوق اروپائی

 و حقوق ایران………………………………. 152

بررسی تطبیقی حقوق اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران

و ایالات متحده امریکا………………………………. 91

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل

 معاصر………………………………. 49

بررسی تطبیقی عقد رهن در حقوق ایران………………………………. 207

بررسی تطبیقی قوانین موضوعه ایران با کنوانسیون سازمان ملل

 برای مقابله با فساد………………………………. 10

پایان نامه کارآموزی بررسی جرائم ثبتی………………………………. 74

کارآموزی – بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران………………………………. 70

کارآموزی – بررسی جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری………………………………. 98

بررسی حقوق چک………………………………. 41

بررسی حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلامیه حقوق بشر………………………………. 115

بررسی حقوقی تجارت الکترونیک………. ………………………………. 34

بررسی حقوق عده زنان………………………………. 169

بررسی حقوق مسئولیت مدنی………………………………. 91

بررسی قاعده قرعه………………………………. 55

بررسی قانون حضانت در نظام قضایی ایران………………………………. 77

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(حقوق کیفری بین‌الملل)بررسی کپی رایت در حقوق نرم افزار ایران

با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی………………………………. 40

بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد………………………………. 35

بررسی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران………………………………. 141

(کارآموزی وکالت ) بررسی مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان………………………………. 104

( حقوق قضایی) بزهکاری اطفال و نوجوانان………………………………. 86

بهداشت قضایی………………………………. 41

بررسی آیین نامه های داخلی مجلس قانونگذاری دردو کشور

 ایران وامریکا………………………………. 15

پرونده روزنامه آزاد………………………………. 14

تقلب نسبت به قانون و دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی………………………………. 21

پلیس اداری………………………………. 16

(کارآموز وکالت )پولشویی………………………………. 82

پیوند اعضا………………………………. 86

تأثیر قتل عمد و غیرعمد در ارث………………………………. 30

تاریخچه ثبت اسناد و املاک………………………………. 14

بررسی موانع حقوقی توسعه خرید وفروش الکترونیکی در ایران………………………………. 101

مطالبه وجه………………………………. 52

تحقیقات جرم‌شناسی کاربردی در پیش‌گیری از جرم و تأثیر آن در توسعه سیاستگذاری جنائی………………………………. 18

ترکه………………………………. 95

قبول یا رد ترکه بر مسئولیتهای وراث………………………………. 95

تشکیل قرارداد(ایجاب و قبول)در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل………………………………. 30

تعدد زوجات………………………………………………………………………… 24

تعهد به نفع شخص ثالث و مسأله شیربهاء. 7

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل* (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)………………………………. 17

تکلیف زیان دیده به کاستن از خسارت

با تأکید بر حقوق انگلیس و آمریکا………………………………. 22

پایان‌نامه

تکنیک‌های پیشرفته باروری کمکی(ART) از منظر فقه و

حقوق………………………………. 226

(حقوق خصوصی)تلف عین مستأجره………………………………. 15

ثبت شرکتهای تجاری………………………………. 30

ثبت علائم تجاری، صنعتی و اختراعات………………………………. 98

جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت  پزشک………………………………. 42

جایگاه حقوقی فضای رایانه‌ای در حقوق بین‌الملل………………………………. 37

جرایم اقتصادی و نحوه رسیدگی قضایی………………………………. 37

(پایان‌نامه )(حقوق جزا و جرم‌شناسی)جرم قاچاق آثار فرهنگی

تاریخی در حقوق کیفری ایران………………………………. 190

چک محاسن و معایب………………… ………………………………. 19

حدود صلاحیت داور………………………………. 22

حضانت اطفال…………………….. ………………………………. 42

حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی و رویه آن در محاکم………………………………. 67

حق شُفعــه………………………………. 104

حقوق بشر………………………………. 64

حقوق ثبت………………………………. 33

حقوق حضانت………………………………. 15

نظام حقوق زن و شوهر در قرآن مجید………………………………. 118

حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع)………………………………. 42

حقوق و تکالیف زوجین در قانون مدنی و کشورهای اروپائی………………………………. 44

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

حکم موت فرضی………………………………. 24

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

(حمایت بین‌المللی ازوضعیت) کودکان در معرض فحشا و هرزه نگاری………………………………. 92

حمایت دیپلماتیک………………………………. 56

(پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)حمایت کیفری قانونگذار از نظام پولی و ارزی………………………………. 167

حمایت و حقوق کیفری از اطفال بزه‌دیده………………………………. 55

بررسی گستره  فضای مجازی رایانه ای (اینترنت) در حقوق بین الملل………………………………. 150

خیار تفلیس در ورشکستگی………………………………. 48

دارا شدن غیر عادلانه………………………………. 24

داروهای مخدر………………………………. 42

حمل و نقل بین المللی………………………………. 74

حقوق دیه و تبعیض………………………………. 19

راه‌های قانونی ممانعت از کودک‌آزاری در ایران

در مقایسه با نظامات بین‌المللی………………………………. 157

روش های پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک………………………………. 74

(پایان‌نامه )(حقوق خصوصی) زمان انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع………………………………. 131

ساختار و ارکان داخلی مجلس شورای اسلامی ایران………………………………. 34

سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر اوپک………………………………. 35

سقوط تعهدات…………………….. 8

سوگند………………………….. 8

(حقوق خصوصی)شرایط اختصاصی «عقد و ودیعه»………………………………. 46

شرایط اساسی بیع و ضمانت اجرای آن………………………………. 52

شرط ضمان مضارب………………………………………………………………………… 40

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران………………………………. 30

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

شرکت تجاری………………………………. 24

شروط ضمن عقد نکاح………………………………. 40

ضمان………………………………. 16

ضمان احسان………………………………. 36

ضمان در فقه………………………………. 46

ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی………………………………. 29

ضمان قاعده اذن………………………………. 40

(حقوق خصوصی)ضمان مالم یجب………………………………. 68

ضمان قاعده(( مایضمن))………………………………. 17

طلاق و آثار آن در روابط زوجین………………………………. 21

ظهر نویسی مقررات و انواع آن………………………………. 30

عدالت از دیدگاه حقوق کیفری………………………………. 56

عقد بیع با ثمن شناور Open Price در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین، حقوق انگلیس، حقوق آمریکا و حقوق ایران………………………………. 68

علل رافع مسئولیت کیفری………………………………. 39

علل سقوط دعوی عمومی………………………………. 89

عناصر و ادله اثبات دعوی………………………………. 47

غرر در معاملات………………………………. 26

فرار و بزهکاریدر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *