ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

دانلود پایان نامه

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

ابراء طبيب در اعمال پزشكى………………………………. 20

بررسي اتانازي داوطلبانه غيرفعال از منظر اخلاق راس………………………………. 20

فرهنگ شرقي و جهاني شدن اخلاق زيستي………………………………. 20

مروري بر آموزش اخلاق حرفه اي در علوم بهداشتي………………………………. 17

آموزش اخلاق پزشكي………………………………. 87

مباحث اخلاقي پيرامون بيماري هانتينگتون………………………………. 10

پيشينه اخلاق پزشكي در برخي از آثار كهن طبي و ادبي ايران………………………………. 11

رويكرد اخلاقي دين بودا، هندو، يهود و مسيح در قبال

شبيه سازي انساني………………………………. 35

آزادي بيان از ديدگاه قانون اساسي………………………………. 150

كنوانسيون راجع‌به يكپارچه كردن برخي مقررات حمل‌ونقل هوايي

بين‌المللي………………………………. 37

قانون مدني بر قراردادهاي حمل‌ونقل………………………………. 516

حقوق و تعهدات مهندس مشاور در قراردادهاي پيمانكاري………………………………. 142

اوپک و چالشهاي فراروي آن از منظر حقوق بين الملل………………………………. 162

بررسي كاستي‌هاي نظام حقوقي كشور در مورد امضا در تجارت و بانكداري الكترونيكي و ارايه پيشنهادها………………………………. 19

بررسي کپي رايت در حقوق نرم افزار ايران………………………………. 45

بررسي كاستي‌هاي نظام حقوقي كشور در مورد امضا در

تجارت و بانكداري الكترونيكي………………………………. 159

بررسي وضعيت حقوق – زيست محيطي درياچه‌ي سدهاي كرج، لتيان، لار

(به عنوان منابع آب آشاميدني تهران) و حوزه‌هاي آبريز آنها و همچنين ارائه پيشنهادهاي لازم براي سامان بخشي فعاليتها در اين حوزه‌ها………………………………. 100

كارتحقيقي جهت اخذ مدرك كارشناسي حمايت ديپلماتيك………………………………. 106

پايان نامه جايگاه حقوقي فضاي رايانه‌اي در حقوق بين‌الملل………………………………. 116

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A. – گرايش: حقوق خصوصي – قدرت بر تسليم مورد معامله………………………………. 195

پيشگيري از پديده کودک آزاري در سياست جنايي ايران………………………………. 48

گزارش كارآموزي – اثبات ادله………………………………. 50

رشته حقوق خصوصي – غرر در معاملات………………………………. 25

رشته حقوق خصوصي – حدود صلاحيت داور………………………………. 22

مقدمه‌اي بر راهبردهاي توسعة فناوري اطلاعات كشور………………………………. 15

محورها و موضوعات مطالعاتي گروه الگوي مصرف و امنيت غذايي………………………………. 31

حقوق بين‌الملل در عرصه منازعات………………………………. 15

حقوق عمومي – بررسي تطبيقي آئين‌نامه داخلي كنگره آمريكا (سنا و نمايندگان ) با آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ايران………………………………. 270

حقوق خصوصي – بررسي وضعيت حقوقي دعاوي ورود ثالث – كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان………………………………. 452

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد MA – گرايش جزا و جرم شناسي –

سياست جنايي مشارکتي و محيط آموزشي………………………………. 133

شرايط اساسي بيع و ضمانت اجراي آن………………………………. 51

گزارش كارآموزي صابر ………………………………. 96

عدالت از ديدگاه حقوق كيفري………………………………. 35

حق فسخ ناشي از نقض قرارداد ومطالعه تطبيقي آن در نظامهاي معتبرحقوقي- حقوق خصوصي………………………………. 298

مركز منطقه‌اي داوري تهران در يك نگاه………………………………. 10

مباني مسئوليت مدني درنظام حقوقي ايران………………………………. 112

حقوق جزا و جرم شناسي – مطالعه تطبيقي مستي و آثار كيفري آن………………………………. 162

نگاهي به خلاء قانوني و كاستي‌هاي كاربردي قوانين و مقررات

راجع‌به قاچاق كالا و ارز………………………………. 39

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مقاله تحقيقاتي دورة كارآموزي وكالت – شعبه تشخيص و جايگاه

آن در سيستم دادرسي………………………………. 85

موانع حقوقي توسعه خريد و فروش الكترونيكي………………………………. 106

مطالبه وجه………………………………. 57

گزارش كارآموزي………………………………. 282

اقرار………………………………. 27

ابراء………………………………. 37

ابراء اصطلاح حقوقي………………………………. 16

اجاره به شرط تمليک………………………………. 18

احسان؛ منبع مسئوليت………………………………. 35

ارث زوجين………………………………. 80

ازدواج موقت………………………………. 149

استقلال قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران………………………………. 25

اصل برائت و موارد استناد به آن در قوانين موضوعه………………………………. 45

اصل چهل و چهار قانون اساسي؛ نقطه عزيمت………………………………. 25

اصول حاکم بر اسناد تجاري………………………………. 25

اضطرار………………………………. 56

اظهار‌نامه چيست………………….. 7

اعاده دادرسي در امور كيفري………………………………. 42

اعتياد     كيست      چيست     چه‌مي‌كند………………………………. 17

پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشددر رشته حقوق

بين‌الملل عمومي امنيت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حقوق ايران………………………………. 208

امور حسبيه از ديدگاه امام علي (ع)………………………………. 25

انحلال شركت سهامي………………………………. 23

اوراق صكوك………………………………. 33

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

اهليت………………………………. 11

اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران………………………………. 24

بررسي قواعد فقهي حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار………………………………. 49

بررسي اسناد تجاري در ايران، آلمان، فرانسه، انگليس و آمريكا………………………………. 103

بررسي اسناد تجاري(چك، سفته و برات)………………………………. 32

(پ) بررسي تطبيقي انتقال دعاوي و قراردادها در اصول حقوق اروپائي

 و حقوق ايران………………………………. 152

بررسي تطبيقي حقوق اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران

و ايالات متحده امريكا………………………………. 91

بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل

 معاصر………………………………. 49

بررسي تطبيقي عقد رهن در حقوق ايران………………………………. 207

بررسي تطبيقي قوانين موضوعه ايران با كنوانسيون سازمان ملل

 براي مقابله با فساد………………………………. 10

پايان نامه كارآموزي بررسي جرائم ثبتي………………………………. 74

كارآموزي – بررسي جرم ارتشاء در حقوق ايران………………………………. 70

كارآموزي – بررسي جرم سرقت حدي و سرقت تعزيري………………………………. 98

بررسي حقوق چك………………………………. 41

بررسي حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلاميه حقوق بشر………………………………. 115

بررسي حقوقي تجارت الكترونيك………. ………………………………. 34

بررسي حقوق عده زنان………………………………. 169

بررسي حقوق مسئوليت مدني………………………………. 91

بررسي قاعده قرعه………………………………. 55

بررسي قانون حضانت در نظام قضايي ايران………………………………. 77

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(حقوق كيفري بين‌الملل)بررسي کپي رايت در حقوق نرم افزار ايران

با توجه به كنوانسيونهاي بين‌المللي………………………………. 40

بررسي كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد………………………………. 35

بررسي مصونيت پارلماني در حقوق ايران………………………………. 141

(كارآموزي وكالت ) بررسي مواد 46 و 47 شرايط عمومي پيمان………………………………. 104

( حقوق قضايي) بزهكاري اطفال و نوجوانان………………………………. 86

بهداشت قضايي………………………………. 41

بررسي آيين نامه هاي داخلي مجلس قانونگذاري دردو كشور

 ايران وامريكا………………………………. 15

پرونده روزنامه آزاد………………………………. 14

تقلب نسبت به قانون و دادگاه در حقوق بين‌الملل خصوصي………………………………. 21

پليس اداري………………………………. 16

(كارآموز وكالت )پولشويي………………………………. 82

پيوند اعضا………………………………. 86

تأثير قتل عمد و غيرعمد در ارث………………………………. 30

تاريخچه ثبت اسناد و املاك………………………………. 14

بررسي موانع حقوقي توسعه خريد وفروش الكترونيكي در ايران………………………………. 101

مطالبه وجه………………………………. 52

تحقيقات جرم‌شناسي كاربردي در پيش‌گيري از جرم و تأثير آن در توسعة سياستگذاري جنائي………………………………. 18

تركه………………………………. 95

قبول يا رد تركه بر مسئوليتهاي وراث………………………………. 95

تشكيل قرارداد(ايجاب و قبول)در زمينه حقوق تجارت بين‌الملل………………………………. 30

تعدد زوجات………………………………………………………………………… 24

تعهد به نفع شخص ثالث و مسأله شيربهاء. 7

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل* (درحقوق ايران، مصر و انگليس)………………………………. 17

تكليف زيان ديده به كاستن از خسارت

با تأكيد بر حقوق انگليس و آمريكا………………………………. 22

پايان‌نامه

تكنيك‌هاي پيشرفته باروري كمكي(ART) از منظر فقه و

حقوق………………………………. 226

(حقوق خصوصي)تلف عين مستأجره………………………………. 15

ثبت شركتهاي تجاري………………………………. 30

ثبت علائم تجاري، صنعتي و اختراعات………………………………. 98

جايگاه تقصير در مسؤوليت و برائت  پزشك………………………………. 42

جايگاه حقوقي فضاي رايانه‌اي در حقوق بين‌الملل………………………………. 37

جرايم اقتصادي و نحوه رسيدگي قضايي………………………………. 37

(پايان‌نامه )(حقوق جزا و جرم‌شناسي)جرم قاچاق آثار فرهنگي

تاريخي در حقوق كيفري ايران………………………………. 190

چك محاسن و معايب………………… ………………………………. 19

حدود صلاحيت داور………………………………. 22

حضانت اطفال…………………….. ………………………………. 42

حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدني و رويه آن در محاكم………………………………. 67

حق شُفعــه………………………………. 104

حقوق بشر………………………………. 64

حقوق ثبت………………………………. 33

حقوق حضانت………………………………. 15

نظام حقوق زن و شوهر در قرآن مجيد………………………………. 118

حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين علي(ع)………………………………. 42

حقوق و تكاليف زوجين در قانون مدني و كشورهاي اروپائي………………………………. 44

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

حكم موت فرضي………………………………. 24

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل

(حمايت بين‌المللي ازوضعيت) كودكان در معرض فحشا و هرزه نگاري………………………………. 92

حمايت ديپلماتيك………………………………. 56

(پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)حمايت كيفري قانونگذار از نظام پولي و ارزي………………………………. 167

حمايت و حقوق كيفري از اطفال بزه‌ديده………………………………. 55

بررسي گستره  فضاي مجازي رايانه اي (اينترنت) در حقوق بين الملل………………………………. 150

خيار تفليس در ورشكستگي………………………………. 48

دارا شدن غير عادلانه………………………………. 24

داروهاي مخدر………………………………. 42

حمل و نقل بين المللي………………………………. 74

حقوق ديه و تبعيض………………………………. 19

راه‌هاي قانوني ممانعت از كودك‌آزاري در ايران

در مقايسه با نظامات بين‌المللي………………………………. 157

روش هاي پرداخت ثمن در تجارت الكترونيك………………………………. 74

(پايان‌نامه )(حقوق خصوصي) زمان انتقال مالكيت مبيع در عقد بيع………………………………. 131

ساختار و اركان داخلي مجلس شوراي اسلامي ايران………………………………. 34

سازمان تجارت جهاني و اثر آن بر اوپك………………………………. 35

سقوط تعهدات…………………….. 8

سوگند………………………….. 8

(حقوق خصوصي)شرايط اختصاصي «عقد و وديعه»………………………………. 46

شرايط اساسي بيع و ضمانت اجراي آن………………………………. 52

شرط ضمان مضارب………………………………………………………………………… 40

شرط عدم مسوليت در حقوق ايران………………………………. 30

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

شركت تجاري………………………………. 24

شروط ضمن عقد نكاح………………………………. 40

ضمان………………………………. 16

ضمان احسان………………………………. 36

ضمان در فقه………………………………. 46

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي………………………………. 29

ضمان قاعده اذن………………………………. 40

(حقوق خصوصي)ضمان مالم يجب………………………………. 68

ضمان قاعده(( مايضمن))………………………………. 17

طلاق و آثار آن در روابط زوجين………………………………. 21

ظهر نويسي مقررات و انواع آن………………………………. 30

عدالت از ديدگاه حقوق كيفري………………………………. 56

عقد بيع با ثمن شناور Open Price در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا 1980 وين، حقوق انگليس، حقوق آمريكا و حقوق ايران………………………………. 68

علل رافع مسئوليت كيفري………………………………. 39

علل سقوط دعوي عمومي………………………………. 89

عناصر و ادله اثبات دعوي………………………………. 47

غرر در معاملات………………………………. 26

فرار و بزهكاريدر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *