مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

(متن) علوم تربیتی رایگانمجازات(متن) رایگان رشته مدیریت آموزشیدانلود رایگان (متن) روانشناسی بالینیدانلود (متن) رایگان روانشناسیدانلود (متن) علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) علوم تربیتیدانلودرایگان (متن) رشته مشاورهدانلود (متن) رشته روانشناسی(متن) رایگان علوم اجتماعی(متن) رایگاندانلود (متن) روانشناسی(متن) رایگان رشته جامعه شناسی(متن) روان شناسیدانلود رایگان (متن) کارشناسی روانشناسیحقوق انگلیسدانلود رایگان (متن) روانشناسی عمومی(متن) رایگان روانشناسی(متن) رایگان علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) روانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی و علوم تربیتی(متن) رایگان رشته روانشناسیحقوق کودک(متن) رایگان مدیریت آموزشیدانلود (متن) رایگان علوم تربیتیدانلود رایگان پروژه روانشناسی(متن) رایگان رشتهروانشناسی(متن) رایگان جامعه شناسیدانلود (متن) رشته علوم تربیتیدانلود (متن) رایگان مشاورهدانلود (متن) رایگان رشته علوم تربیتیدانلود (متن) کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی(متن) رایگان رشته علوم اجتماعی

عنوان (متن) :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن (متن) فقط برای نمونه :

چکیده

اهميت مسأله «مشروعیت» از آن روست كه ثبات و بقای نظام سياسي، به تحقق مشروعيتِ آن وابسته است و لذا هر حكومتي مي‌كوشد پایه­هاي «مشروعيت» خويش را مستحكم كند و حتي حكومت­هاي جائر و غاصب نيز تلاش مي­كنند تا به شكلي، حاكميت خود را با نوعي از «مشروعيت» و لو كاذب بيآرايند. بدین­رو، مبنای «مشروعیت» حکومت دینی، همواره از مباحث محوری و پر چالش میان متفکران دینی و سیاسی بوده است.

نوشتار حاضر، با بهره گرفتن از بنیادی­ترین مباحث جهان­ بینی و کلامی اسلام، یعنی: «نظریه توحید»، «نظریه امامت» و «نظریه معاد»؛ مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی را به بحث نشانده است. بدون شک «نظریه توحید»، آموزه‌ای صرفا اندیشه‌ای و نظری نیست؛ بلکه تأثیر آن در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی، انکار ناپذیر و تأمین­گر یکی از متقن­ترین پشتوانه­های مشروعیت حکومت دینی، از طریق انحصار ولایت و حاکمیت در ذات احدیت است. نظریه امامت در تفکر شیعی نیز از محورهای مهم در تبیین مبنای مشروعیت حکومت دینی است؛ چه اینکه در این نظام فکری، سکان جامعه اسلامی تنها در اختیار مأذونان الهی است، که مصداق بارز آنها انبیاء‰ و ائمة هدی‰ با ویژگی عصمت و علم لدنی هستند. سخن دیگر اینکه بر اساس جهان بینی اسلامي، سعادت و شقاوت حیات ابدی، از رهگذر اعمال اين دنيایی است و از آنجا كه كوچكترين اعمال انسان­ها در وادی ابدیت نقش آفرین است؛ لازم و ضروری است که هدایت جامعه توسط نظامی سامان یابد كه اوّلا، جامعه را از آلودگي‌ها و پليدي‌ها دور نگه دارد و ثانياً، بستر بالندگی آحاد را در ورود سعادتمندانه به حیات ابدی فراهم سازد، لذا به حکم عقل، ضروری است سازمان اجتماعی بشر از هر جهت مطابق اراده الهی بوده و ناحیه قدس الهی تأمین­گر درستی، حقانیت و مشروعیت آن باشد. بدین ترتیب با الهام از اصول سه گانه «توحید»، «امامت» و «معاد»؛ احراز می­شود که مبنای فرید مشروعیت حکومت دینی، جز إذن الهی نیست.

واژگان کلیدی: کلام، مشروعیت، حکومت دینی، توحید، حاکمیت، ولایت، امامت، معاد

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

(متن) رایگان علوم اجتماعی(متن) رایگان علوم تربیتیحقوق کودک(متن) علوم تربیتی رایگان(متن) رایگان رشته علوم اجتماعی(متن) رایگان مدیریت آموزشیدانلود (متن) رشته روانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی عمومیدانلود (متن) رایگان رشته علوم تربیتی(متن) روان شناسی(متن) رایگان روانشناسیدانلود رایگان (متن) علوم تربیتیدانلود (متن) رشته علوم تربیتیدانلود (متن) رایگان علوم تربیتیدانلود (متن) علوم تربیتیدانلود (متن) کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیروانشناسیدانلود رایگان پروژه روانشناسیدانلود (متن) رایگان مشاورهدانلود (متن) روانشناسیحقوق انگلیسدانلود (متن) رایگان روانشناسی(متن) رایگان رشته جامعه شناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی(متن) رایگان رشته مدیریت آموزشیدانلود رایگان (متن) روانشناسی و علوم تربیتیدانلودرایگان (متن) رشته مشاورهمجازاتدانلود رایگان (متن) کارشناسی روانشناسی(متن) رایگان(متن) رایگان جامعه شناسی(متن) رایگان رشته(متن) رایگان رشته روانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی بالینی

دانلود  رایگان فایل دموی این (متن)(فقط حاوی ده صفحه از صفحات (متن) با فرمت ورد):

(متن) مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این (متن)(فقط حاوی ده صفحه از صفحات (متن) با فرمت pdf):

(متن) مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

 لینک متن کامل (متن) رشته

مهندسی صنایع

 با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

(متن) رایگان رشته روانشناسیدانلود رایگان پروژه روانشناسی(متن) رایگان روانشناسی(متن) روان شناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی(متن) رایگاندانلود رایگان (متن) روانشناسی عمومی(متن) رایگان رشته مدیریت آموزشیمجازاتدانلود (متن) رایگان علوم تربیتی(متن) رایگان رشته علوم اجتماعیدانلود (متن) روانشناسیحقوق انگلیسدانلود (متن) کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیدانلود (متن) رایگان مشاورهحقوق کودکدانلود رایگان (متن) روانشناسی و علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) علوم تربیتیدانلودرایگان (متن) رشته مشاوره(متن) رایگان مدیریت آموزشیدانلود (متن) رایگان روانشناسی(متن) علوم تربیتی رایگان(متن) رایگان جامعه شناسیدانلود رایگان (متن) کارشناسی روانشناسیدانلود (متن) رشته علوم تربیتی(متن) رایگان علوم اجتماعیدانلود رایگان (متن) روانشناسی بالینیدانلود (متن) علوم تربیتی(متن) رایگان علوم تربیتی(متن) رایگان رشته جامعه شناسیروانشناسی(متن) رایگان رشتهدانلود (متن) رشته روانشناسیدانلود (متن) رایگان رشته علوم تربیتی

Related posts: