لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق- قسمت 2

دانلود پایان نامه

دختران………………………………. 26

قاچاق زنان……………………… 9

قاعده اذن………………………………. 32

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران………………………………. 21

حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان………………………………. 16

قرار تأمین خواسته………………………………. 30

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

قراردادهای تجارتی………………………………. 50

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………. 34

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………. 54

کارآموزی آقایان………………………………. 228

(گزارش کار)(مکان کارآموزی انتقالی به کانون وکلای دادگستری قزوین)298

کارآموزی کارشناسی قوه قضائیه-عمران………………………………. 46

کارآموزی کریمخانی………………………………. 81

کارآموزی وکالت………………………………. 61

گزارش پرونده های حقوق و کیفری دادگاه ها………………………………. 192

گزارش کارآموزی حسینی………………………………. 44

مجموعه گزارش‌هااز برخی پرونده‌های حقوقی و کیفری و تجدیدنظر

محاکم رباط کریم و تهران………………………………. 120

(مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)گزارش

دوره کارآموزی………………………………. 213

گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزی

خلاصه‌ی پرونده­های حقوقی و کیفری………………………………. 222

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی حقوقی کرج………………………………. 120

گزارش کارآموزی 10………………………………. 212

(گزارش وکلا و مشاورین حقوقی) موضوع ماده 187

 برنامه سوم توسعه………………………………. 234

گزارشهای حقوقی شرف خانی………………………………. 224

گزارش دادگاه………………………………. 181

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه………………………………. 71

ماهیت شرط و چگونگی ارتباط آن با عقد………………………………. 40

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مبانی جایگاه ممتاز داوری در میان سایر روش های حل و فصل

 اختلافات بین‌المللی………………………………. 21

مبانی حقوقی بین‌المللی گزارشگری برای صلح………………………………. 171

(پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد)مبانی فقهی و حقوقی مسئولیّت و

حدود اختیارات وکیل و نماینده‌ی حقوقی………………………………. 137

مسئولیت مدنی دولت………………………………. 62

مجازاتهای جایگزین حبس، مجازات اعدام و آزادی مشروط………………………………. 16

مجازات‌های جایگزین زندان در ایران………………………………. 91

مجموعه گزارشات کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی………………………………. 500……………………………..

مجموعه گزارشات کارآموزی رشته بررسی اسناد و مدارک………………………………. 152

محورها و موضوعات مطالعاتی گروه الگوی مصرف و امنیت غذایی………………………………. 31

مروری کوتاه برقوانین تبعیض‌آمیز در خصوص زنان در ایران………………………………. 60

مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری………………………………. 98

(حقوق خصوصی) مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار

و مجانین در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن………………………………. 143

(پایان نامه) (حقوق خصوصی) مسئولیت محافظ و سرپرست

 صغیر یا مجنون………………………………. 200

مبانی مسئولیت مدنی دولت در پرتو قوانین ایران………………………………. 35

مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال کارکنان………………………………. 40

مسمومیت با الکل و آثار آن………………………………. 38

(کار تحقیق) مشروبخواری مردان،‌ جرمی علیه زن و خانواده………………………………. 68

مشروعیت عقد رهن رسمی در فقه و حقوق………………………………. 31

مشکلات حقوقی کارگران………………………………. 23

مطالبه وجه……………………… 5

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پایان نامه)(حقوق جزا و جرمشناسی) مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان………………………………. 181

معاوضی بودن بیع…………………. 6

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در فقه و حقوق………………………………. 54

مقایسه تطبیقی نکاح در حقوق ایران و ترکیه………………………………. 58

(کارآموزی) مقایسه دعاوی تصرف عدوانی خلع ید و تخلیه……………………… ………………………………. 113

مقدمه‌ای بر راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات کشور………………………………. 18

(پایان نامه) حقوق خصوصی) مناقصه آثار و شرایط آن………………………………. 98

(کارآموزی) مناقصه ، آثار و شرایط آن………………………………. 112

احسان؛ منبع مسئولیت………………………………. 36

موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی………………………………. 106

موانع زنا………………………………. 26

نابرابرى ارث زن و مرد………………………………. 5

ارث زوجین………………………………. 16

نشوز زن و آثار آن………………………………. 38

نصب امین و امور راجع به آن در قانون مدنی و امور حسبی………………………………. 63

نظارت مجلس بر عملکرد مقامات عالی اجرایی و سیاسی

و مقایسه تطبیقی با کنگره امریکا………………………………. 22

نظام حقوقی زن در اسلام………………………………. 54

نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در حقوق………………………………………………………………………… 20

نفس و علم………………………………. 23

نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران

( با مطالعه تطبیقی )………………………………. 31

نقش اراده در ارتکاب جرم………………………………. 35

نقش داوران ایرانی در حل دعاوی بین‌المللی………………………………. 44

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پایان نامه) (حقوق جزا و جرمشناسی) نقش و کارکرد

انگیزه در حقوق جزا………………………………. 233

نگاهی به قاچاق انسان از منظر قانون………………………………. 25

نگاهی به ماهیت حقوقی اقاله و احکام آن………………………………. 59

آیا تاریخ واقعی صدور چک روز

واقعی صدور آن است یا روز پرداخت آن………………………………. 17

واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران………………………………. 20

وضعیت حقوقی ایران در انرژی هسته‌ای………………………………. 86

(پایان نامه) (حقوق خصوصی)………………………………. 185

گزارش کارآموزی

وکالت و مشاوره حقوقی………………………………. 210

وکالت از متهم در کشف جرم و تحقیقات  مقدماتی………………………………. 32

گزارش کارآموزی حقوقی دوم………………………………. 105

گزارش کارآموزی حقوقی………………………………. 163

نقش مقام قضایی در اصلاح ذات البین در نظام کیفری………………………………. 96

آراء وحدت رویه سال 1381………………………………. 14

ضوابط تعیین ارش در فقه جزایی فریقین………………………………. 50

طرح دعوی تخلیه موجر و مستأجر………………………………. 30

جرایم رایانه ای………………………………. 67

شرایط قبولی قرارداد در حقوق ایران………………………………. 96

عده زنان………………………………. 173

(گزارش کار آموزی) گزارشهایی از دادگاه کیفری استان تهران………………………………. 116

سند………………………………. 25

قانون اساسنامه شیلات و صید ماهیان غضروفی………………………………. 33

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصودو مطالعه تطبیقی آن

در حقوق انگلستان………………………………. 75

(گزارش کارآموزی) دادگاه حقوقی – دادگاه کیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه انقلاب – دادگاه تجدید نظر – دادگاه کیفری استان………………………………. 179

احیای نظریه جنگ عادلانه………………………………. 152

حقوق جنگ در نظام بین‌الملل………………………………. 60

گزارش‌های دادگاه‌های حقوقی و کیفری و نظریه‌های کارآموز………………………………. 238

گزارش‌های دوره کارآموزی………………………………. 192

حجب در قانون مدنی………………………………. 30

بررسی و مقایسه قوانین رفاه و تامین اجتماعی با موازین حقوق بشر………………………………. 222

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف………………………………. 15

طلاق توافقی از منظر قانون………………………………. 20

بررسی علل توسعه قاچاق و خط مشی های کاهش و کنترل آن………………………………. 45

حق انتفاع………………………………. 60

حمایت کیفری قانونگذار از نظام پولی و ارزی………………………………. 166

اصول فقه 1………………………………. 47

پول‌شویی الکترونیکی………………………………. 29

بررسی کنوانسیون منع تبعیض جنسیت علیه زنان و وضعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون………………………………. 60

مرگ مغزی از دیدگاه فقه و حقوق………………………………. 26

مطالعه تطبیقی مستی و آثار کیفری آن………………………………. 181

نقش پزشکی قانونی در صحنه………………………………. 36

بررسی تطبیقی نقش هیئت منصفه در قضاوت………………………………. 135

(کار تحقیق) بررسی حقوقی اینترنت و نرم افزار………………………………. 54

داوری تجاری بین المللی ایران………………………………. 31

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

عقد ضمان 1………………………………………………………………………… 65

پایان نامه جرم قاچاق آثار فرهنگی تاریخی در حقوق کیفری ایران………………………………. 188

ضمانت اجرای سوگندنامه‌های پزشکی………………………………. 16

گزارش کارآموزی حقوق کیفری…………

(کار تحقیقی)عدالت از دیدگاه حقوق کیفری………………………………. 45

پایان نامه حقوق خصوصی مسئولیت مدنی شاهد……………………………….

قاعده احسان………………………………. 45

راه‌های قانونی ممانعت از کودک‌آزاری در ایران در مقایسه

با نظامات بین‌المللی………………………………. 70

کار تحقیقی (1) علل رافع مسئولیت کیفری………………………………. 47

مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران………………………………. 53

کار تحقیقی (1)مجازات‌های جایگزین زندان در ایران………………………………. 91

مقایسه دعاوی تصرف عدوانی خلع ید و تخلیه………………………………. 113

رشوه از دیدگاه حقوق کیفری و فقه………………………………. 18

پایان نامه تجارت الکترونیکی………………………………. 110

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و ازدواج مرد مسلمان

با زن غیر مسلمان………………………………. 36

کودکان در معرض فحشا و بهره کشی………………………………. 203

آزادی اندیشه و بیان………………………………. 22

اصول فقه………………………………. 15

مبانی حقوق شهروندی………………. 5

مسئولیت مدنی دولت(حقوق اداری)………………………………. 34

مقدمه علم حقوق………………………………. 17

گزارش کارآموزی خلاصه پرونده¬های حقوقی و کیفری………………………………. 222

وصیت و ماهیت حقوقی آن………………………………. 41

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  بررسی مباحث حقوقی پیرامون اهدای گامت در درمان ناباروری………………………………. 53

×  مسئولیت کیفری دولتها………………………………. 40

×  سرقت از دیدگاه حقوق کیفری اسلامی………………………………. 150

×  مطالعه تطبیقی ارث زن………………………………. 15

×  مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی

درهشت کشور اروپایی………………………………. 50

×  اسلام و حقوق بشر بین الملل………………………………. 10

×  رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی………………………………. 38

×  جرایم علیه کارمندان دولت………………………………. 10

×  ازسازش تا قانون، تبیین مفهوم صلاحیت قضایی دولت در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 44

×  گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزی خلاصه‌ی

×  پرونده‌های حقوقی و کیفری………………………………. 222

×  رابطه اخلاق و حقوق………………………………. 33

×  جمعیت علم قاضی از نظر  حقوقی و کیفری………………………………. 11

×  بررسی حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلامیه حقوق بشر………………………………. 115

×  قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق پدیداورندگان

مخترعان و علایم تجاری………………………………. 98

×  مفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم مورد معامله………………………………. 40

×  حق فسخ ناشی از نقض قرارداد………………………………. 50

×  بررسی اسناد تجاری در حقوق ایران و فرانسه………………………………. 102

×  بررسی مباحث حقوقی پیرامون مخاصمات………………………………. 60

×  رابطه مالی زوجین………………………………. 50

×  جرایم علیه اموال و مالکیت………………………………. 99

×  تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت………………………………. 153

×  تطبیق قانون دیوان عدالت اداری………………………………. 20

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  قوانین آئین دادرسی کیفری………………………………. 19

×  معاملات صغیر………………………………. 43

×  مشارکت تجارتی بین المللی در نظامهای مهم حقوقی معاصر………………………………. 260

×  شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه………………………………. 100

×  مقایسه‌ی اعلامیه‌های جهانی و اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر………………………………. 45

×  حقوق بشر در مسیحیت غربى و اسلام1………………………………. 30

×  سیاست اتحادیه اروپا در قبال وضعیت حقوق بشر در

 جمهوری اسلامی ایران………………………………. 150

×  دموکراسی و حقوق بشر………………………………. 70

×  حقوق بشر در