ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق- قسمت 3

دانلود پایان نامه

ن………………………………. 100

×  عقد ضمان………………………………. 40

×  (پايان نامه) بررسي قاعده درء و جايگاه آن در حقوق كيفري و

سياست جنايي ايران و اسلام………………………………. 174

×  دادرسي مالياتي ………………………………. 14

×  (پايان نامه) مباني فقهي و حقوقي مسئوليّت و حدود اختيارات وكيل و

 نماينده‌ي حقوقي………………………………. 122

×  بررسي فروش اثمار و اشجار در فقه و حقوق مدني………………………………. 40

× حقوق دريايي………………………………. 61

×  بررسي وضعيت حقوقي (قوانين و مقررات) مربوط به آلودگي هوا

ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري در ايران………………………………. 70

×  حق حبس در عقد نكاح………………………………. 20

×  مالكيت و نحوه و حدود اعمال آن………………………………. 32

×  تعادل و تراجيح………………………………. 73

×  بررسي تحليلي دزدي دريايي از ديدگاه حقوقي………………………………. 64

× اكراه………………………………. 20

×  اساسنامه سازمان بين المللي كار………………………………. 40

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  اعتياد………………………………. 80

×  اموال………………………………. 40

×  انسانها و مجازات………………………………. 35

×  زنان بزه ديده………………………………. 200

×  بزهكاري اطفال………………………………. 30

×  پيشگيري از جرم………………………………. 26

×  جبر و اختيار………………………………. 25

× مقايسه موازين و مقررات جمهوري اسلامي با موازين جهاني حقوق بشر70

× دعواي متقابل………………………………. 26

×  ضمان عهده………………………………. 61

× غصب و ضمان قهري………………………………. 77

× بررسي مسائل حقوقي حوادث رانندگي………………………………. 121

×  ماهيت حقوقي وصيت………………………………. 43

× مسئوليت قراردادي………………………………. 105

× وضعيت ارث اشخاص بلاوارث………………………………. 128

×  بررسي قوانين حقوقي كشورهاي مختلف در باره اطفال و جوانان بزهكار………………………………. 48

×  بررسي و مقايسه اصول و قواعد حاکم بر قراردادهاي
اداري و خصوصي………………………………. 152

×  شهادات………………………………. 42

× روابط مالي زوجين………………………………. 51

×  از تراضي تا اصل توضيح مفهوم حوزه قضايي دولتي در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 25

×  وكالت بدون فسخ ( وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء)………………………………. 51

×  بررسي فقهي و حقوقي تأسيس وکالت بلاعزل………………………………. 90

×  اثبات ادله………………………………. 35

×  مجازات………………………………. 29

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× بررسي تطبيقي ارکان جرم اختلاس………………………………. 47

× بررسي ميراث زوجه از اموال غير منقول در فقه اسلامي………………………………. 152

×  علل تام رافع مسئوليت جزايي………………………………. 47

×  فسخ قراردادها………………………………. 102

× بررسي رشوه، علل و عوامل………………………………. 30

×  موانع حقوقي توسعه تجارت الكترونيك………………………………. 99

× مباني حقوقي تجارت الكترونيك………………………………. 59

×  تشكيل قرارداد(ايجاب و قبول)در زمينه حقوق تجارت بين‌الملل………………………………. 30

× الزامات خارج از قرارداد (مسئوليت غير قراردادي)………………………………. 66

× بررسي اثرات گياهان در كاهش آلودگي صوتي  و مواد قانوني مرتبط با آن………………………………. 21

× بررسي تطبيقي كليات مجالس قانونگذاري در ايران و آمريكا………………………………. 72

×  شرايط صحت ازدواج موقت………………………………. 22

×  مجموعه گزارشهاي حقوقي همراه با نظريه كارآموزي………………………………. 134

× بررسي حقوقي قاچاق كالا و ارز………………………………. 63

×  ‌بررسي‌ فقهي‌ – حقوقي‌ جريمة‌ تأخير………………………………. 30

× ربا در فقه و حقوق اسلامي………………………………. 58

× تطهير سرمايه ها………………………………. 30

×  ارتباط بين حقوق کار و تأمين اجتماعي………………………………. 12

× بررسي جرم ربا در حقوق جزاي ايران………………………………. 55

×  مجازات اعدام (اثرات مثبت و منفي)………………………………. 12

× ازدواجهاي ممنوع و مجاز در اديان و اقوام و ملل مختلف………………………………. 153

× اقاله………………………………. 60

× پول شوئي و راه هاي مبارزه با آن………………………………. 15

×مناسبات متقابل ميان تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل بشر

×پرونده هاي مدني كيفري حقوقي همراه با نظريه كاراموز……………………

× بزهكاري………………………………. 42

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× قرار تأمين خواسته………………………………. 20

× مالكيت و نحوه و حدود اعمال………………………………. 30

× تطبيق قانون ديوان عدالت اداري مصوب 41160 با قانون مصوب………………………………. 15

× دارايي مالياتي (با تاكيد بر تركيب هيات حل اختلاف امور مالياتي)

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید