لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق- قسمت 3

دانلود پایان نامه

ن………………………………. 100

×  عقد ضمان………………………………. 40

×  (پایان نامه) بررسی قاعده درء و جایگاه آن در حقوق کیفری و

سیاست جنایی ایران و اسلام………………………………. 174

×  دادرسی مالیاتی ………………………………. 14

×  (پایان نامه) مبانی فقهی و حقوقی مسئولیّت و حدود اختیارات وکیل و

 نماینده‌ی حقوقی………………………………. 122

×  بررسی فروش اثمار و اشجار در فقه و حقوق مدنی………………………………. 40

× حقوق دریایی………………………………. 61

×  بررسی وضعیت حقوقی (قوانین و مقررات) مربوط به آلودگی هوا

ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری در ایران………………………………. 70

×  حق حبس در عقد نکاح………………………………. 20

×  مالکیت و نحوه و حدود اعمال آن………………………………. 32

×  تعادل و تراجیح………………………………. 73

×  بررسی تحلیلی دزدی دریایی از دیدگاه حقوقی………………………………. 64

× اکراه………………………………. 20

×  اساسنامه سازمان بین المللی کار………………………………. 40

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  اعتیاد………………………………. 80

×  اموال………………………………. 40

×  انسانها و مجازات………………………………. 35

×  زنان بزه دیده………………………………. 200

×  بزهکاری اطفال………………………………. 30

×  پیشگیری از جرم………………………………. 26

×  جبر و اختیار………………………………. 25

× مقایسه موازین و مقررات جمهوری اسلامی با موازین جهانی حقوق بشر70

× دعوای متقابل………………………………. 26

×  ضمان عهده………………………………. 61

× غصب و ضمان قهری………………………………. 77

× بررسی مسائل حقوقی حوادث رانندگی………………………………. 121

×  ماهیت حقوقی وصیت………………………………. 43

× مسئولیت قراردادی………………………………. 105

× وضعیت ارث اشخاص بلاوارث………………………………. 128

×  بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف در باره اطفال و جوانان بزهکار………………………………. 48

×  بررسی و مقایسه اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای
اداری و خصوصی………………………………. 152

×  شهادات………………………………. 42

× روابط مالی زوجین………………………………. 51

×  از تراضی تا اصل توضیح مفهوم حوزه قضایی دولتی در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 25

×  وکالت بدون فسخ ( وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء)………………………………. 51

×  بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل………………………………. 90

×  اثبات ادله………………………………. 35

×  مجازات………………………………. 29

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس………………………………. 47

× بررسی میراث زوجه از اموال غیر منقول در فقه اسلامی………………………………. 152

×  علل تام رافع مسئولیت جزایی………………………………. 47

×  فسخ قراردادها………………………………. 102

× بررسی رشوه، علل و عوامل………………………………. 30

×  موانع حقوقی توسعه تجارت الکترونیک………………………………. 99

× مبانی حقوقی تجارت الکترونیک………………………………. 59

×  تشکیل قرارداد(ایجاب و قبول)در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل………………………………. 30

× الزامات خارج از قرارداد (مسئولیت غیر قراردادی)………………………………. 66

× بررسی اثرات گیاهان در کاهش آلودگی صوتی  و مواد قانونی مرتبط با آن………………………………. 21

× بررسی تطبیقی کلیات مجالس قانونگذاری در ایران و آمریکا………………………………. 72

×  شرایط صحت ازدواج موقت………………………………. 22

×  مجموعه گزارشهای حقوقی همراه با نظریه کارآموزی………………………………. 134

× بررسی حقوقی قاچاق کالا و ارز………………………………. 63

×  ‌بررسی‌ فقهی‌ – حقوقی‌ جریمه‌ تأخیر………………………………. 30

× ربا در فقه و حقوق اسلامی………………………………. 58

× تطهیر سرمایه ها………………………………. 30

×  ارتباط بین حقوق کار و تأمین اجتماعی………………………………. 12

× بررسی جرم ربا در حقوق جزای ایران………………………………. 55

×  مجازات اعدام (اثرات مثبت و منفی)………………………………. 12

× ازدواجهای ممنوع و مجاز در ادیان و اقوام و ملل مختلف………………………………. 153

× اقاله………………………………. 60

× پول شوئی و راه های مبارزه با آن………………………………. 15

×مناسبات متقابل میان تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل بشر

×پرونده های مدنی کیفری حقوقی همراه با نظریه کاراموز……………………

× بزهکاری………………………………. 42

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× قرار تأمین خواسته………………………………. 20

× مالکیت و نحوه و حدود اعمال………………………………. 30

× تطبیق قانون دیوان عدالت اداری مصوب 41160 با قانون مصوب………………………………. 15

× دارایی مالیاتی (با تاکید بر ترکیب هیات حل اختلاف امور مالیاتی)

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید