(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی-بحث و نتیجه گیری- قسمت 2

دانلود پایان نامه

e births.consanguinity Birth Defects .1999;42:133-9.

49- Cleary –Goldman J,Malone FD,vidaver J,et al. Impcat of maternal age on obstetric outcome.obstet Grnecol 2005 ;105 (5): 983-90

50- Seidman DS,Ever Hadani p,Gale R effect of maternal smoking and age on congenital anomalies. obstet Grynecol 1990 ;70 (6):1046-50

51- Sheiner E, katz M, Fraser o,et al.The relationship between congenital cardiovascular malformations and spontaneous abortion in preceding pregnancy.pediatr perinatal Epidemiol 1998 ;12(2):128-35

52-Louanne H,Suzanne B.cassidy congenital anomalies.In: Fanar off M. Neonatal perinatal Medicine.8th ed.philadelpia Mobsy -2006pp:561-82.

53- Graham JM. Dysmorph Logy, approach and classification .In:Graham JM,smith DW.Smith`s recognizable patterns of Human deformation,5th ed.philadelpia , saunders 1988pp:1-10

54- Leck I, Lancashire RJ . Birth prevalence of malformations in members of different ethnic groups and in the offspring of matings between them,in Birmingham, England-J Epidemiol community Health. 1995;49:171-9

55- همت یارم ،خواجویی پ ،بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی در 1000 نوزاد  متولد شده در بیمارستان جواهری تهران سال 1382 ،مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ،دوره 15 شماره 2 تابستان 84 صفحات 75تا78

56-کیانپور م ،داوری  ح ع . بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان متولد شده در زایشگاه های شهر اصفهان در نیمه اول سال 76 . مجله علوم پژشکی اصفهان ،1377،سال 3 ،شماره 2 ، صفحات 128تا 131 .

57-اخوان قالیباف م ، زعیمان بافتی ف ، سادات اخوی م ه، بررسی شیوع آنومالی های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه های شهر یزد ، (متن) دکتر تحصفی ،یزد ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،1376.

58- امینی ، زمانی  ع، بررسی میزان ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان ؛مجله علمی پزشکی قانون 1379 :20.19-25.

59- پنجوانی ز، خاتمی ف، بررسی ناهنجاری های کوچک مادرزادی، مسائل رایج طب اطفال .1371. 14: 558- 564 .

 

Abstract:

Background: congenital malformation generally used for premanent change that has been produced by development disorder within body structure before birth and it has inner origin .based on studies it is cleared that 2-3 percent of infants have severe malformation.Congenital malformation has important role infant`s mortality before birth. Treatment and rehabilitathon of children with congenital malformation are costly and complete recovery is usually improvement is usually  impossible.With respect to the impact of Racial and enviromental factors in appearance of malformations the aim of this study was to determine frequency of congenital malformation and some probable determinants in Rafsanjan city to find out if there has been any difference in the rate and types of congenital malformationin this area.

Methods:

This study was cross sectional and all of the neonatesborn that were born in Niknafs maternity of Rafsanjan in 2007-2008 were examined and based on clinical examination, The kind of malformations (minor or major) by pediatrics registered in checklist.

Results: 6089 newborn were examined the 179 cases had at least a major or minor malformations.over all the prevalence of malformation during one year was 2/93%,that from these cases 70/9% was minor malformation and 12/8% major malformation and 1/7%include both of them was reported .The skeletal-muscular system had the highest rate of malformations، while the genitourinary system is in second-degree.there were no significant relation between the prevalence of malformation and infants gender، mothers age،mothers  illness and consanguineous marriage.where there was significant relation between congenital malformation and birth age and medicine use by mother.

conclusion:the results of this study is similar to other countries`s reports, but recent reports shows that the congenital malformation in Iran has less publicity،In comparison with reports of this study.Different factors such as racial,social ،economical have an Important role in this publicity. The results of this study like other reports in Iran represent that the most involvement system is skeletal-muscular,where in Arabic countries the most involvement system is cardiovascular and central nervous system.

Key words: congenital malformation.

این تکه ای از (متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 (متن)

قسمت دوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 (متن)

قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

  • 2