پيشينة پژوهش:دانلود رایگان (متن) ارشد,روش تحقیق و پروپوزال مدیریت – بهره وری- قسمت 3

دانلود پایان نامه

ي مربوط به بررسي ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي مديران با بهره‌وري آنان مشخص مي‌سازد كه ويژگي‌هاي شخصيتي همچون هوش، سلطه‌گري، هنجار پذيري، محافظه كاري و كنترل احساسات در هر دو گروه مديران (زن و مرد) با بهره وري آنان هبستگي معكوسي را با بهره وري آنان نشان داد. لكن در مديران مرد هبستگي معني داري با بهره‌وري آنان نشان نداده است. ويژگي شخيصتي خود كفايي در مديران زن هبستگي معني داري را با بهره وري آنان نشان نمي دهد. در حالي كه اين عوامل در مديران زن همبستگي معكوس اما معني داري با بهره وري آنان است. به طور كلي در مديران ويژگي شخصيتي نرم خويي و خودكفايي همبستگي معني داري را با بهره وري نشان نداده است و ويژگي شخصيتي شادخويي و نرم خويي با بهره وري آنان همسبستگي معني داري وجود ندارد(123).

53-افسر پناه در سال 1378 به بررسي و مقايسه بهره وري نظام بهره برداري در اراضي موقوفه كشاورزي پرداخت.

نتايج حاصل از تحقيق بيانگر آن است كه الگوهاي برآورده شده به منظور تخصيص بهينه منابع، نظام بهره برداري در مزارع و واحدهايي كه از درجه مكانيزاسيون بالاتري برخوردار هستند به شيوه اماني و در مزارعي كه داراي درجه مكانيزاسيون پائين تري هستند به شيوه مزرعه و براي اراضي غير متمركز و پراكنده شيوه نظام بهره‌برداري استيجاري الگوي مناسبتر مي‌باشد(120).

54-گنجي در سال 1380 به بررسي وضعيت بهره وري در ميان كاركنان تشخيص ماليات پرداخت. در اين تحقيق ارتباط بين سابقه خدمت كاركنان، گذراندن دوره‌هاي آموزشي تخصصي تامين امكانات زندگي كاركنان، پست سازماني، انتصاب كاركنان برحسب شايستگي و توانايي، توجه مديريت وسازمان به نظرات و پيشنهادات كاركنان و هماهنگي بين اهداف سازماني و اهداف شخصي و بهره وري مورد مطالعه قرار گرفت.

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه رابطه معني داري بين آموزش و بهره وري در بين كاركنان وجود ندارد. (براي اينكه رابطه معني داري در اين خصوص ايجاد شود بايد كيفيت دوره‌هاي آموزشي را بهبود بخشيد). همچنين رابطه مثبتي بين امنيت شغلي و بهره‌وري وجود دارد.

55-مركز مطالعات شهري كشور در سال 1373 به بررسي و تدوين راه‌حل‌هاي افزايش كارايي سامانه اتوبوسراني شهري كشور با عنوان تدوين شاخص هاي ارزيابي سامانه اتوبوسراني شهري كشور پرداخت.

در اين تحقيق تلاش شده است در تهيه و تدوين شاخص‌هاي مطلوب تر از معيارهايي كه در مقايسه با وضعيت فعلي اتوبوسراني كشور مناسب هستند ونيز امكان دسترسي به آنها وجود داشته باشد استفاده گردد.

در اين تحقيق شاخص هاي مورد بررسي در سه دسته مورد بررسي قرار گرفته‌اند شاخص‌هاي بررسي شده با عناوين شاخص‌هاي ساختار مالي ساختار تجهيزاتي و ساختار نيروي انساني طبقه بندي شده‌اند.

56-شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1381 در اجراي بند 6 وظايف اين شورا شاخص‌هاي ارزيابي علم و فناوري را به اين شرح تصويب كرد:

شاخص‌ها
شاخص‌هاي خرد شاخص هاي كيفي شاخص‌هاي كلان
انساني   انساني
مالي   مالي
ساختاري   ساختاري
عملكردي   عملكردي
بهره وري   بهره وري

عنوان شاخص هاي كلان ارزيابي علم و فناوري چگونگي ايجاد ارزيابي بخش علم و فناوري كشور را به صورت كلي و فراتر از دستگاه ها و سازمان هاي مربوط به اين بخش تعيين مي‌كند. ارزيابي اساس اين شاخص ها بايد روند عمومي بخش علم و فناوري كشور و موقعيت نسبي آن را در عرصه بين اللمللي مشخص كند. و عنوان شاخص هاي خرد ارزيابي علم وفناوري چگونگي ارزيابي دستگاهها و سازمانهاي مربوط به بخش علم و فناوري و نحوه مقايسه آنها را با هم معين ميكند. ارزيابي بر اساس اين شاخص بايد در نهايت به رتبه بندي دستگاهها و سازمانهاي موجود در اين بخش منجر شود (208).

 

[1] – Integer Programing

[2] Obsolescence

[3] – Just in time

این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)