پایان نامه های رشته زمین شناسی زیست شناسی و شیمی

دانلود پایان نامه

زمین شناسی
پایان نامه زمین شناسی اماکن سنحی توسعه اکوتوریسم شهرستان نمین با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصت های اشتغال زایی
پایان نامه رشته زمین شناسی تأثیر معدن چغارت در توسعه شهر بافق
پایان نامه رشته زمین شناسی با موضوع نفت
پایان نامه رشته زمین شناسی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان
زمین ¬شیمی زیست ¬محیطی و زیست¬ دسترس ¬پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی
تحلیل جنبش ¬شناختی گستره حلب – ماهنشان استان زنجان
پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه
تحلیل سنگ‌شناختی گنبدنمکی سیاه‌تاق و پتانسیل¬یابی اقتصادی آن
کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران
زمین¬ شیمی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون
پایان نامه کانی¬ شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال¬غرب شاهرود
مطالعه تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور
مطالعه توالی پاراژنتیکی کانی‌ها و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی سیالات سازنده شبه اسکارن
مطالعه¬ ی کانه ¬زایی سولفیدی ماگمایی در سنگ¬های اولترامافیک
زمین¬ شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه¬ای(PAHs) در غبار خیابان کلان¬شهر اصفهان(شعاع 50 کیلومتری)
پالینوبایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سیلورین (سازند نیور) در گردنه پلمیس واقع در جنوب بجنورد
پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه
مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی گستره غرب کوی ولیعصر تبریز با نگرش ویژهء تأثیر آبهای زیرزمینی بر مخاطرات محتمل
مخاطرات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی منطقه باغمیشه تبریز بر اساس ارزیابی داده های ژئوتکنیکی صحرایی و آزمایشگاهی موجود
استفاده از داده¬ های استر در تحلیل ارتباط سنگ¬ شناسی و پتانسیل¬های معدنی گنبد¬نمکی
تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی
توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمان
روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان
ژئوشیمیایی و سنگ ¬شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد
پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه
نانواستراتیگرافی سازند پابده در برشی از منطقه آبدانان
ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آباد
منشا نیترات و سرعت انتقال آن در آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز
میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط 2 قطار شهری تبریز
تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه¬پریشان
مطالعه و ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن میمه
بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه
تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی
روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی
میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط 2 قطار شهری تبریز
پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس بر آبدهی چشمه های منطقه
مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه¬پریشان استان کردستان
بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون
پایان نامه شکل¬گیری امواج داخلی غیرخطی به¬واسطه¬ی جزرومد داخلی در خلیج عمان با استفاده از مدل سه¬بعدی MITgcm
پایان نامه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون
پایان نامه زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمی ناشی ازکان زایی طبیعی و معدنکاری در محیط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر
پایان نامه ارتباط هیدروژئولوژیکی معدن گل گهر و کفه خیرآباد
پایان نامه هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس)
پایان نامه دکتری شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب مشهد خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو
پایان نامه کانه‌زایی اورانیوم در کانسار چشمه شتری منطقه‌ آیرکان شمال شرق اصفهان
پایان نامه گنبدهای نمکی استان فارس و اثرات آنها بر آلودگی و کیفیت آب آبخوانهای آبرفتی مجاور
رساله دکتری بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه
مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت-پایان نامه زمین‌شناسی اقتصادی
‌پایان نامه زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش -پایان نامه رشته زمین شناسی – زمین شناسی نفت (M.Sc)

پایان نامه های رشته زیست شناسی
زیست شناسی

ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی
پایان نامه رشته پزشکی با عنوان بروسلوز
پایان نامه رشته زیست شناسی اثر چند نوع فرمولاسیون باکتری سودوموناس فلورسنت
پایان نامه رشته زیست شناسی توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان
پایان نامه رشته زیست شناسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای عصبی
پایان نامه رشته زیست شناسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی
پایان نامه رشته زیست شناسی اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA
پایان نامه رشته زیست شناسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی
پایان نامه رشته زیست شناسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه
پایان نامه رشته زیست شناسی وضعیت تنوع ژنتیکی جدایه¬ های ویروس ایکس سیب¬ زمینی
پایان نامه زیست شناسی تعیین آستانه تشنج ناشی از تزریق درون صفاقی هارمالین در موشهای سوری نر نژاد NMRI
پایان نامه رشته زیست شناسی درباره میکرو ارگانیسم ها
پایان نامه رشته زیست شناسی اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم
پایان نامه رشته زیست شناسی غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گل اطلسی
پایان نامه رشته زیست شناسی مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد
پایان نامه رشته زیست شناسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی
پایان نامه رشته زیست شناسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پایان نامه رشته زیست شناسی با موضوع آلودگی هوا
پایان نامه رشته زیست شناسی درباره گیاه مرزه
پایان نامه رشته زیست شناسی در مورد انتروباکتریاسه
پایان نامه رشته زیست شناسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن
پایان نامه رشته زیست شناسی اثرات میکروبی اسانس آویشن و نعناع بر روی پنیر
پایان نامه رشته زیست شناسی پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid
پایان نامه رشته زیست شناسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطر آوری و بازتثبیت حافظه های نزدیک و دور
پروژه زیست شناسی اثرات پروپرانولول روی بازتثبیت حافظه ترس در رت ارزیابی شدت و سن حافظه
پایان نامه رشته زیست شناسی ارزیابی پتانسیل بیوالکتروژنیک باکتری های موجود در پساب صنعتی
پایان نامه رشته زیست شناسی بیان پروتئین جنینی دخیل در رشد و نمو DPPA2
پایان نامه رشته زیست شناسی مقاومت نسبت به نالیدیکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن
پایان نامه رشته زیست شناسی اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه
پایان نامه رشته زیست شناسی ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D با سرطان پستان
پایان نامه رشته زیست شناسی ارتباط پلی مورفیسم Tru9I گیرنده ویتامین D با سرطان پستان
پایان نامه رشته زیست شناسی اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین
پایان نامه رشته زیست شناسی جداسازی و شناسائی اندوفیت¬های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی
پایان نامه رشته زیست شناسی اثرات غلظت¬های مختلف سدیم کلرید بر کشت بافت بنفشه آفریقایی
پایان نامه رشته زیست شناسی با موضوع ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای
پایان نامه رشته زیست شناسی شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا
پایان نامه رشته زیست شناسی جداسازی و شناسایی باکتریهایی با توان تولید اگزوپلی ساکارید
پایان نامه رشته زیست شناسی مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانیVipera albicornuta (مراحل اووژنز)
پایان نامه رشته زیست شناسی اثر آنتی میکروبی و آنتی ااکسیدان عصاره گالبانوم
پایان نامه رشته زیست شناسی کاربرد تکثیر دایره ای چرخان برای تشخیص سریع کلادوفیالوفورا بانتیانا
پایان نامه رشته زیست شناسی با موضوع گیاهان دارویی
پایان نامه رشته زیست شناسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی Saintpauia ionantha
پایان نامه زیست شناسی همراهی پلی¬مورفیسم¬های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز
پایان نامه رشته زیست شناسی مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های VDR و VEGF با سقط مکرر در زنان
پایان نامه رشته زیست شناسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ¬های مولد مایکوتوکسین
پایان نامه رشته زیست شناسی جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب دفعی
پایان نامه رشته زیست شناسی تشخیص برخی از سرووارهای سالمونلا انتریکا به کمک Multiplex PCR
پایان نامه رشته رشته زیست شناسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ¬های مجموعه ژنی بتاگلوبین
پایان نامه رشته زیست شناسی طراحی، انالیز بیوانفورماتیکی، همسانه سازی و بیان مولتی توپ انتی ژن
پایان نامه رشته زیست شناسی اثر رسوراترول در آسیب بیضوی
پایان نامه رشته زیست شناسی تعیین و شناسایی فون ماهیان خلیج گرگان
پایان نامه رشته زیست شناسی باکتری سالمونلا تیفی در سالاد به وسیله روش LAMP-PCR
پایان نامه رشته زیست شناسی ارزیابی استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان
پایان نامه رشته زیست شناسی انگلهای آبزیان و بیماریهای مشترک با انسان
پایان نامه رشته زیست شناسی ارزیابی بیان ژنهای λ-Red در سویه های E.coli, Vibrio Cholerae
پایان نامه رشته زیست شناسی افزایش میزان میکرو RNAی21 در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده
پایان نامه رشته زیست شناسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای
پایان نامه رشته زیست شناسی ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات اگرومورفولوژیکی
پایان نامه رشته زیست شناسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی
پایان نامه رشته زیست شناسی جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز
پایان نامه رشته زیست شناسی بیان وتخلیص پروتئین نوترکیب DR2418 داینوکوکوس رادیودورانس
پایان نامه رشته زیست شناسی مقایسه¬ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد
پایان نامه رشته محیط زیست ارزیابی ریسک زیست محیطی در انبار شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی
پایان نامه داروسازی پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace
پایان نامه رشته زیست شناسی اثر موقعیت جغرافیایی و موقعیت تشکیل بذر بر روی سنبله
اثر عصاره برگ زیتون و ترکیب اصلی آن(اولئوروپئین) بر سمیت سلولی ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلول¬های PC12
ارتباط چندشکلی GSTO2 با کاتاراکت
اثر عصاره صبرزرد بر تغییرات ایجاد شده ناشی از دیابت القایی موش صحرایی ماده
کارایی و مکانیسم تأثیر اوجنول در تعدیل فعالیت خودبخودی
تأثیر بربرین بر روی آسیب¬های عملکردی و بافتی پانکراس
تاثیر عصاره آبی و الکلی گل گیاه ریواس بر فشار خون موش صحرایی نر
مطالعه تغییرات آپوپتوتیک سلول های سرطانی سینه موش های صحرایی ماده
اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر
اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی Melissa officinalis،Valeriana officinalis و Mentha piperita
اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان (Huso huso)
ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده
باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت
تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده (انجماد شیشه ای) گوسفند
تاثیرspp. Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته
تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR
رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان
میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف
پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار
تاثیر عصاره برگ گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)
تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی
تولید نوروسفر از سلول¬های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
جداسازی و تهیه تک کلون های القاء کننده پرحساسیتی دیررسDTH) ) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن ها به صورت in vitro و invivo در مقایسه با لیشمانین
جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر
شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب
کلونینگ و بیان ژن آنزیم ال-آسپاراژیناز باکتری E. coli جهش یافته و مقایسۀ خواص این آنزیم با نوع native آن
مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران
اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی
اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی
اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی
اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش¬های صحرایی بالغ
ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه
ارتباط چند شکلی های ژنتیکی CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد
تولید و خصوصیات بیوشیمیایی آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنیفورمیس 1390 BR
کاهش اثرات منفی کادمیوم در شکمبه با استفاده از روی و بنتونیت سدیم
مطالعه ارتباط بین چند شکلی های حذف و اضافه موجود در اینترون 3 ژن XRCC4 و اینترون 16 ژن ACE و خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا
اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیاییBorzicactus aurantiacus
اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و برهمکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی
ارتباط چند شکلی¬های ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه
ارتباط چندشکلی¬های ژنتیکی ژن¬های GSTM1 ، GSTT1 و CAT با خطر اعتیاد به مواد مخدر
پایان نامه کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله
سنتز کمپلکس های پلاتین (II) شامل لیگاند بی فسفین
اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موش¬های صحرایی بالغ
تأثیر لایروبی بر شاخص کیفیت آب WQI، جمعیت ماکروبنتوز و مقدار فلزات سنگین در آب و رسوب و در اروندرود بازه خرمشهر
پایان نامه اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین¬المللی منارید بر شاخص زیست -محیطی بیابان¬زدایی(مطالعه موردی هامون¬شهر- سیستان)
مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
مطالعه اثر مایعات یونی بر پایداری و فعالیت هیدرولازی آنزیم لیپاز ترموانروباکتر ترموهیدروسولفوریکوس
اثر فرآورده‌ها ی کفیر موجود در بازار ایران
اثرات گل وبرگ پنیرک Malva sylvestris l. بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57
کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول
فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم (متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)
اثر عصاره آبی- الکلی برگ و گل گیاه بومادران شیرازی(Achillea eriophora DC.) بر سیستم قلب و عروق و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتریک اکساید در موش صحرایی نر
پایان نامه مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی جاسمونیک اسید و الاجیک اسید در بافت ریه موش سوری در شرایط INVITRO
فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره¬های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری¬های گرم مثبت و منفی
شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.
ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه
مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا
پایان نامه در رشته‌ی زیست شناسی- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی-مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس
ارزیابی روشهای موجود تشکیل رسوب واکس و ارائه ی یک روش بهبود یافته
اثرات ضد باکتری و ضد قارچی عصاره اسفنج دریایی .Callyslpongiasp خلیج فارس
مطالعه نقش استیله شدن بر ساختار و ویژگی های آمیلوئیدی هورمون انسولین
نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی
اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی- از دیدگاه مولکولی
تأثیر بربرین بر روی آسیب¬های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری¬پرفیوژن در رت¬های نر
تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسیAphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011 (شعاع بالگان کپورماهیان دندان‌دار) در استان فارس با استفاده از نشانگر هسته‌یی ریزماهواره
بیوسیستماتیکی بخشه Viola در شمال ایران
تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی
پایان نامه ارتباط بین پلی مورفیسم های فاکتورV لیدنG1691A MTHFR C677T،1298A C
تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی / خونرسانی مجدد در رت های نر بیهوش شده
میزان ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه برگ بو
مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(3P)با متان و اتان
سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین¬ها با استفاده از ایمین¬های مزدوج، استر استیلنی
شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین
پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله
مطالعه فونستیکی ماهیان حوضه خلیج فارس با رویکرد حفاظتی
معرفی روش MPCA روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوت در مکانیابی و ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد و کاربرد آن
مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا
اتصال و تشکیل بیوفیلم باکتریایی بر روی سطوح و اثر عوامل ضد میکروبی بر روی آن
اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی قلب و عروق و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک و آدرنرژیک در موش صحرایی نر
تأثیر فلزات سنگین بر خصوصیات رویشی گیاه دارویی کَوَر (Capparis spinosa L.) در منطقه هشتگرد
سنتز گزینش¬پذیر برخی از مشتق¬های دی¬هیدرو¬پیرانو[C-۲,۳] کرومن و بیس¬کومارین از طریق واکنش¬های سه¬جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید
مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی منطقه آبدر،شهرستان شهربابک، استان کرمان
اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان
تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR
مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر هپاتیکوس در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی
میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف
تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک های جنگلی نور و سیسنگان استان مازندران
مطالعه باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران
کلونینگ و بیان ژن آنزیم ال-آسپاراژیناز باکتری E.coli جهش یافته خواص این آنزیم با نوع native آن
مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوههای روستای سیوند شهرستان مرودشت، استان فارس
واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده
پایان نامه بوم شناسی آبزیان شیلاتی
اثر بوریک اسید بر مورفولوژی و توان زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی
امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران
تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک¬های جنگلی نور و سیسنگان، استان مازندران
توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار
ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2
پایان نامه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد
و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت
سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی
پایان نامه اثرکود نیتروژن و فاضلاب خام وتصفیه شده روی بیوماس و مقدارکربوهیدرات سورگوم شیرین Sorghum bicolor L. Moench
پایان نامه اثر عصاره آبی – الکلی برگ گردو Juglans regia L. بر روی سیستم قلب و عروق در موش صحرایی نر
پایان نامه آنالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه C2 پروتئین 166CD در میزبان پروکاریوتی
پایان نامه مطالعه و شناسایی سویه های باکتریایی تولیدکننده کوتیناز
پایان نامه مطالعه برای به دست آوردن الگوی شناسایی بین بیماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از HNMR اسپکتروسکوپی
پایان نامه کلون سازی نمونه ی جهش یافته ی Rice nsltp2 با هدف کاهش خاصیت آنتی ژنی و افزایش کارآمدی زیستی آن
زیست شناسی و رفتار تخم گذاری روی کرم میوه خوار خرما
پایان نامه اپیدمیولوژی مولکولی پروتئینP2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا
پایان نامه اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW
پایان نامه ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی
پایان نامه ارزیابی اثر عصاره پلاکتی مشتق از خون‌بند ناف‌بر تکثیر فیبروبلاست و فعال شدن مسیر پیام رسانی Smad
پایان نامه ارزیابی کارایی اوره بعنوان یک منبع نیتروژنی ارزان در تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea به روش فرمانتاسیون
پایان نامه آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا
پایان نامه انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه V پروتئین 166CD در میزبان پروکاریوتی
پایان نامه انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه خارج سلولی 166CD در میزبان پروکاریوتی
پایان نامه آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی
اثر حفاظتی عصاره الکلی یونجه (Medicago sativa) بر روی آنزیم¬های عملکردی کبد و پارامترهای خونی در مسمومیت کبدی در جوجه‏های گوشتی نژاد Rass
پایان نامه اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار
پایان نامه اثر عصاره آرتیشو در مسمومیت کبدی حاد ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر نژاد ویستار
پایان نامه اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلرید کربن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد اسپراگوداولی
اثر لیپو پلی ساکارید استخراج شده از سالمونلا انتریکا بر فعالیت COX-2، H2O2 وNO در زخم تجربی ایجاد شده در پوست موش
اثرضد ویروسی عصاره گیاه مرزه علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک درکشت سلول
پایان نامه ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)، FGB (rs1800790) و PAI-1(rs1799889) در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی
ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلور بیماران مبتلا به سل فعال پلور در شهر تهران
آلودگی فاژهای لاکتوباسیل‌های بومی جدا شده از نمونه‌های لبنی ایران
ایمنی همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51
پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا به سرطان لنفوئیدی حاد در مقایسه با کودکان سالم
پایان نامه برخی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر در بردباری به آلومینیم خاکهای اسیدی درارقام مختلف گیاه لوبیا قرمز
پلی مورفیسمT) 509C-)، ژن TGF-β1 در بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال(VUR) به روش PCR-RFLP در استان کرمان
تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر
پایان نامه تاثیر کشت همزمان سلول¬های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل¬های خون محیطی در رت.
پایان نامه تاثیر محلول¬پاشی نانو¬کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347
پایان نامه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت
تنوع ژنتیکی جمعیت¬های بلوط ایرانی(Lindl. Quercus brantii) در بخشی از منطقه زاگرس با استفاده از مارکر مولکولی SRAP
جهش¬های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس
چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری(Lacerta strigata) در استان مازندران
فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان
پایان نامه مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت و Multiplex-PCR
مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای blaVIM و blaNDM در اسینتوباکتربومانی های ایزوله شده از بیماران شهرتهران
پایان نامه مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفان
مقایسه¬ای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم ¬توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم ¬بوویس به روش SDS-PAGE
پایان نامه میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف
میزان بار میکروبی گوشت‌های بسته‌بندی شده قرمز و سفید در سطح تهران و تعیین کمی باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها در گوشت سفید، قرمز، شیر، تخم مرغ با کروماتوگرافی مایع Hplc) ( و ایمونواسی (Elisa)
میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه
نقش گیرنده 5-HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل صرعی کیندلینگ موش صحرایی
نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزم Xو Y تحت تأثیر برخی عوامل محیطی در گونه گاو با استفاده از تکنیک Real-Time PCR
وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم
وجود و تعیین هویت فاکتورهای پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) تهران
پایان نامه بهینه سازی فرآیند تولید پروتئینهای نوترکیب در سیستم بیان موقت TGE (Transient Gene Expression) از دیدگاه Scale –Up در بیوپروسه
پایان نامه بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera از تیره Boraginaceae
پایان نامه تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی (T₃,T₄) و TSH و تغییرات بافت تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ
پایان نامه تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشه¬ای بر بیان ژن¬های اختصاصی اندودرم اولیه رویان موش
پایان نامه تجمع زیستی فلزات سنگین(نیکل و کادمیوم) در بافت اسکلتی و رسوبات مرجان های سخت غالب در جنوب جزیره قشم – خلیج فارس
پایان نامه ترکیبات درج شده بر روی برچسب نمونه های مورد مطالعه از آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی
پایان نامه تعیین بهترین مرحله پیشرفت جنینی در برابرتاثیرات DMSO و EG به عنوان مواد محافظ انجماد شیشه ای بر روی کیفیت مراحل مختلف شکافتگی در جنین های موش سوری.
پایان نامه تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی
پایان نامه تهیه کونژوگه پلی ساکارید PRP هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزا و سنجش ایمنی زایی آن در مدل حیوانی
پایان نامه توسعه تست آویدیته الایزا با استفاده از پروتئینهای نوترکیب برای تمایز عفونت حاد از مزمن توکسوپلاسما
پایان نامه جداسازی هم زمان ژن‏های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوزیدهاaac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ، ant(4)-Іa،aph(3ʹ)-IIIa در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهر تهران با روش مولکولی Triplex-PCR
پایان نامه جداسازی و تشخیص مولکولی پاراکوویروس های انسانی از نمونه کلینیکی کودکان مبتلا به گاستروانتریت به روش تکنیک مولکولی RT_PCR
پایان نامه جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA و کانژوگاسیون آن با LPS باکتری بروسلا ملیتنسیس
پایان نامه جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از انواع مختلف پنیر (سنتی) و خاصیت ضد باکتریایی آن ها
پایان نامه جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به فرم عود کننده ولوواژینیت کاندیدیایی ( RVVC ) شهرستان گناباد
پایان نامه جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری¬های اندوفتیک گیاه گندم و اثرات آنتاگونیسمی آن¬ها علیه پاتوژن¬های قارچی گیاه
پایان نامه جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های خاک‌زی مولد آنزیم ال-آسپارژیناز
پایان نامه جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر
پایان نامه جداسازی، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان
پایان نامه حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست
پایان نامه داروهای گیاهی
پایان نامه ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی از تهران بر پایه ی روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA)
پایان نامه شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد
پایان نامه شناسایی و حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژی و ازت
پایان نامه شناسایی تنوع گونه ای ماکرو بنتوزهای چشمه های باداب سورت،زرابه،قل قل و کورچشمه در استان های سمنان و مازندران
پایان نامه طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری با HPLC
رساله دکتری طراحی نرم¬ افزاری پپتید اختصاصی متصل¬ شونده به کادمیم و ساخت سیستم نمایش¬ سطحی باکتریایی براساس پیلی CS3 برای حذف فلزات¬ سنگین با حداکثر تمایل به کادمیم
پایان نامه طراحی و استقرار روش جدید سم زدایی سریع از واکسن سیاه سرفه
پایان نامه طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های پاپیلوماانسانی سویه های 6.11.16.18.31.45 بر پایه پروتئین های L1 و L2
پایان نامه غربالگری اکتینومایست‌های نگهداری شده در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران برای تولید ترکیبات ضد سرطان ریه
پایان نامه کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L. برخی از نقاط ایران
پایان نامه کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی(GCSF) نوترکیب در مخمر Hansenula Polymorpha
پایان نامه کلونینگ، بیان، تخلیص و فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس
پایان نامه مطالعه سیکل تولیدمثلی افعی قفقازی در ماه های مختلف سال
پایان نامه مطالعه ¬ی اثر بخشی عصاره¬ ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی (Artemisia herba- alba)بر روند اووژنز ی آن با متفورمین در موش های صحرایی دیابتی شده (مطالعات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک)
پایان نامه مقایسه تاثیر حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل های گلوکزامین و کوندراتین در زنان 40 تا 60 سال مبتلا به بیماری استئوآرتریت زانو (آرتروز زانو)
پایان نامه مقایسه ی میزان وقوع آپوپتوزدر بافت بیضه ی موش نابالغ پس از استفاده از دو روش انجماد شیشه ای متفاوت
رساله ی دکتری ارتباط بین توده‌ی بدنی، اختلالات هورمونی و برخی عوامل خونی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان‌ پلی‌کیستیک (PCOS)
رساله دکتری نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز
پایان نامه مطالعه تئوری برهم¬کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)
پایان نامه طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio
پایان نامه Fe3O4پیریمیدین-5-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،2] سنتز مشتقات جدید 7-آریل-6-سیانو پیریدو
پایان نامه روش جدیدی در سنتز 2-آمینو-4-آریل کرومن-3-نیتریل ها
پایان نامه استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula
پایان نامه استفاده از مزوپروسSnO2/Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو
پایان نامه اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در برهم¬کنش ساختار DNA¬-i-motif با تاموکسیفن و اندازه¬گیری الکتروشیمیایی آن
پایان نامه اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم¬ کننده و شتاب¬ دهنده
پایان نامه اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری
پایان نامه اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی
پایان نامه اثر گونه¬ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ
اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)
اثرات امواج مایکروویو براسانس و ترکیب شیمیایی موجود در گونه ی گیاهی رزماری
پایان نامه برخی خواص ترمودینامیکی سیستم¬های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف
تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت¬های ثانویه و اثرآنتی¬اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.
جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده
پایان نامه حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو¬راکتور¬های متمرکز کننده
پایان نامه سنتیک فرایندهای تخریب فوتوکاتالیزوری 5-4-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین در مجاورت فوتوکاتالیزورهای نانو تیتانیوم دی اکسید و نانو روی اکسید
عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری
پایان نامه فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم(متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)
مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی
نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.
نظریه تابع چگالی تعادل¬های توتومری هترو¬آروماتیک¬ها مطالعه NBO
پایان نامه نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین
واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای گیاهی با استفاده از مایکروویو
پایان نامه واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از 1و3- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید
پایان نامه بسپارش تراکمی 2-[(پارا-تولیل)اکسی]-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات
پایان نامه بهره¬ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله¬ ای نووناگل
پایان نامه پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزوری بر مبنای کروم و برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون
پایان نامه پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار
پایان نامه پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه¬ های حقیقی با¬‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید
پایان نامه تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S
پایان نامه ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری
پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون¬های¬ فلزی نیکل از محلول¬های آبی
پایان نامه تهیه سبز آسیلال¬ها و استات¬ها از آلدهید¬ها و الکل¬ها در شرایط بدون حلال
پایان نامه تهیه کرم حاوی عصاره حلزون و روغن شترمرغ و خصوصیات فیزیک وشیمیایی آن
پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و خواص آن
پایان نامه تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه¬ای و زیست محیطی آن
پایان نامه تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و خاصیت کاتالیزوری آن
پایان نامه جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی
پایان نامه حذف ناخالصی¬های فلزی اسید فسفریک به روش جداسازی جزء به جزء با کف
پایان نامه حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز
پایان نامه رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها
پایان نامه ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن
پایان نامه سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع
پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات
پایان نامه سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک
پایان نامه سنتز ترکیبات سه جزیی اسپیرو کینولین تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب
پایان نامه سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع
پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی
پایان نامه سنتز سبز 2-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی
پایان نامه سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین¬ها با استفاده از ایمین¬های مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیل¬دار فعال و مطالعه فعالیت¬های زیست شناختی آن¬ها
پایان نامه سنتز مشتقات پیرانوپیرانها
پایان نامه سنتز مشتقات جدید 2-آمینو کینازولین
پایان نامه سنتز مشتقاتی از 2-((3- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها
پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل
پایان نامه سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی
پایان نامه سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو
پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی
پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس¬های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N ,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل -1 ,3- دی آمین پروپان و خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آن¬هاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Clˉ , Brˉ, Iˉ , N3ˉ, SCNˉ
پایان نامه سنتز5و4- دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب
پایان نامه شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA
پایان نامه طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به¬عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه
پایان نامه طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روشهای کمومتریکس
پلیمریزاسیون وینیل استات با 1- هگزن
پایان نامه محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
پایان نامه محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید
پایان نامه مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت
پایان نامه مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی¬فنیل دی¬آزن ، -دی¬فسفن ، -دی-آرسن و -دی¬استیبن با استفاده از روش¬های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO
پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده
پایان نامه مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی
پایان نامه مطالعه تئوری بر روی توتومری¬های زانتین و بر هم¬کنش این مولکول با آب و یون¬های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال
پایان نامه مطالعه نظری 5-آمینولوولینیک اسید با نانولوله¬های کربنی به عنوان حامل¬های انتقال دارو
پایان نامه مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو
پایان نامه مطالعه واکنشهای 4و5و5-تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو]1و2و3 [hi -ایندول-1و2-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها
پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی
پایان نامه مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم
پایان نامه واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو
پایان نامه واکنش تک¬ ظرفی سه جزیی آریل¬گلی¬ اکسال¬ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ¬اون درحضور آمونیوم ¬استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس
پایان نامه یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین
شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی
اثر یون مس بر ساختار، فعالیت چاپرونی و ویژگی های آمیلوئیدیαA
مطالعه زمان ماندگاری فیله ی دمی شاه میگوی درازآب شیرین
مطالعه¬ ی ساختار، فعالیت چاپرونی و آلرژی¬زایی کازئین¬بتای قندی و غیرقندی
مطالعه¬ ی ساختار، فعالیت چاپرونی و آلرژی¬زایی کازئین¬بتای قندی و غیرقندی
اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید
پایان نامه ارتباط بین پلی مورفیسم در ژن واسپین و خطر ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d(Smcy
پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d)Smcy
بیوشیمیایی و ژنتیکی نانوذرات نقره بر روی گیاه گوجه فرنگی
تاثیر جدایه های تریکودرما در کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی آوندی پنبه در گنبد
)) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی
پایان نامه استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس‌های محیطی در پست‌لارو تولیدی
اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید
پایان نامه مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید
پایان نامه ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری
پایان نامه مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها
اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر
ارزیابی برون تنی پیگمان¬ های میکروبی بدست آمده در مرحله غربالگری به منظور جاذب اشعه ماورای بنفش در کرم ¬های ضد آفتاب
اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی و رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی
ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده
باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت
بیوسیستماتیکی بخشه Viola در شمال ایران
تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده گوسفند
تاثیر spp Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته
رابطه پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار
تاثیر عصاره برگ گیاه جغجغه بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی
تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea با استفاده از منبع نیتروژنی بومی به روش فرمانتاسیون میکروبی
تولید نوروسفر از سلول¬ های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
جداسازی و تهیه تک¬ کلون¬ های القاء کننده پرحساسیتی دیررس از لیشمانیا ماژور
جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران
جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌ کننده‌ ترکیبات آروماتیک خلیج فارس و منطقه ساحلی استان بوشهر
شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب
شناسایی و طراحی آغازگرهای نشانگر ریزماهواره در ماهی راشگوی معمولی خلیج فارس
مطالعه زمان ماندگاری فیله دمی شاه میگوی درازآب شیرین در دمای انجماد با تاکید بر فساد شیمیایی و میکروبی
پایان نامه برخی خواص ترمودینامیکی سیستم¬های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف
مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست ‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان
پایان نامه مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت به روش نانوفیلتر
پایان نامه تکامل سلولهای جرم مرحله میوتیک و پست میوتیک در طی کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی بر روی لایه تغذیه کننده و حضور غلظت های مختلف رتینوئیک اسید وBMP4
پایان نامه حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز
پایان نامه درباره حذف گوگرد
پایان نامه سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با استفاده از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر
رساله دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی مطالعه تاکسونومی هیفومیست¬های سرکوسپوروئید در نواحی جنوبی حاشیه دریای خزر
رساله دکتری شیمی آلی دانشگاه اصفهان
پایان نامه درباره نانو¬ساختار¬های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات
پایان نامه سنتز و شناسایی لیگاند¬های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل¬آلدهید…
پایان نامه پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP
پایان نامه سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و عوامل فضایی در این کمپلکس ها
اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان
نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)
نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی)

پایان نامه های رشته شیمی
شیمی

پایان نامه داروسازی پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace
کاهش اثرات منفی کادمیوم در شکمبه با استفاده از روی و بنتونیت سدیم
پایان نامه کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله
سنتز کمپلکس های پلاتین (II) شامل لیگاند بی فسفین
مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول
فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم (متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)
شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.
ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه
مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا
ارزیابی روشهای موجود تشکیل رسوب واکس و ارائه ی یک روش بهبود یافته
مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(3P)با متان و اتان
سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین¬ها با استفاده از ایمین¬های مزدوج، استر استیلنی
شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین
پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله
مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا
سنتز گزینش¬پذیر برخی از مشتق¬های دی¬هیدرو¬پیرانو[C-۲,۳] کرومن و بیس¬کومارین از طریق واکنش¬های سه¬جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید
واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده
ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2
پایان نامه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد
و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت
سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی
پایان نامه طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری با HPLC
پایان نامه مطالعه تئوری برهم¬کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)
پایان نامه طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio
پایان نامه Fe3O4پیریمیدین-5-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،2] سنتز مشتقات جدید 7-آریل-6-سیانو پیریدو
پایان نامه روش جدیدی در سنتز 2-آمینو-4-آریل کرومن-3-نیتریل ها
پایان نامه استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula
پایان نامه استفاده از مزوپروسSnO2/Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو
پایان نامه اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در برهم¬کنش ساختار DNA¬-i-motif با تاموکسیفن و اندازه¬گیری الکتروشیمیایی آن
پایان نامه اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم¬ کننده و شتاب¬ دهنده
پایان نامه اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری
پایان نامه اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی
پایان نامه اثر گونه¬ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ
اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)
اثرات امواج مایکروویو براسانس و ترکیب شیمیایی موجود در گونه ی گیاهی رزماری
پایان نامه برخی خواص ترمودینامیکی سیستم¬های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف
تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت¬های ثانویه و اثرآنتی¬اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.
جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده
پایان نامه حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو¬راکتور¬های متمرکز کننده
پایان نامه سنتیک فرایندهای تخریب فوتوکاتالیزوری 5-4-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین در مجاورت فوتوکاتالیزورهای نانو تیتانیوم دی اکسید و نانو روی اکسید
عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری
پایان نامه فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم(متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)
مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی
نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.
نظریه تابع چگالی تعادل¬های توتومری هترو¬آروماتیک¬ها مطالعه NBO
پایان نامه نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین
واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای گیاهی با استفاده از مایکروویو
پایان نامه واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از 1و3- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید
پایان نامه بسپارش تراکمی 2-[(پارا-تولیل)اکسی]-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات
پایان نامه بهره¬ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله¬ ای نووناگل
پایان نامه پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزوری بر مبنای کروم و برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون
پایان نامه پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار
پایان نامه پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه¬ های حقیقی با¬‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید
پایان نامه تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S
پایان نامه ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری
پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون¬های¬ فلزی نیکل از محلول¬های آبی
پایان نامه تهیه سبز آسیلال¬ها و استات¬ها از آلدهید¬ها و الکل¬ها در شرایط بدون حلال
پایان نامه تهیه کرم حاوی عصاره حلزون و روغن شترمرغ و خصوصیات فیزیک وشیمیایی آن
پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و خواص آن
پایان نامه تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه¬ای و زیست محیطی آن
پایان نامه تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و خاصیت کاتالیزوری آن
پایان نامه جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی
پایان نامه حذف ناخالصی¬های فلزی اسید فسفریک به روش جداسازی جزء به جزء با کف
پایان نامه حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز
پایان نامه رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها
پایان نامه ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن
پایان نامه سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع
پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات
پایان نامه سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک
پایان نامه سنتز ترکیبات سه جزیی اسپیرو کینولین تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب
پایان نامه سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع
پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی
پایان نامه سنتز سبز 2-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی
پایان نامه سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین¬ها با استفاده از ایمین¬های مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیل¬دار فعال و مطالعه فعالیت¬های زیست شناختی آن¬ها
پایان نامه سنتز مشتقات پیرانوپیرانها
پایان نامه سنتز مشتقات جدید 2-آمینو کینازولین
پایان نامه سنتز مشتقاتی از 2-((3- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها
پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل
پایان نامه سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی
پایان نامه سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو
پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی
پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس¬های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N ,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل -1 ,3- دی آمین پروپان و خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آن¬هاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Clˉ , Brˉ, Iˉ , N3ˉ, SCNˉ
پایان نامه سنتز5و4- دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب
پایان نامه شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA
پایان نامه طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به¬عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه
پایان نامه طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روشهای کمومتریکس
پلیمریزاسیون وینیل استات با 1- هگزن
پایان نامه محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
پایان نامه محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید
پایان نامه مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت
پایان نامه مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی¬فنیل دی¬آزن ، -دی¬فسفن ، -دی¬آرسن و -دی¬استیبن با استفاده از روش¬های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO
پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده
پایان نامه مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی
پایان نامه مطالعه تئوری بر روی توتومری¬های زانتین و بر هم¬کنش این مولکول با آب و یون¬های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال
پایان نامه مطالعه نظری 5-آمینولوولینیک اسید با نانولوله¬های کربنی به عنوان حامل¬های انتقال دارو
پایان نامه مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو
پایان نامه مطالعه واکنشهای 4و5و5-تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو]1و2و3 [hi -ایندول-1و2-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها
پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی
پایان نامه مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم
پایان نامه واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو
پایان نامه واکنش تک¬ ظرفی سه جزیی آریل¬گلی¬ اکسال¬ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ¬اون درحضور آمونیوم ¬استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس
پایان نامه یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین
شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی
اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید
اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید
پایان نامه مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید
پایان نامه ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری
پایان نامه مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها
پایان نامه برخی خواص ترمودینامیکی سیستم¬های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف
مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست ‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان
پایان نامه مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت به روش نانوفیلتر
پایان نامه حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز
پایان نامه درباره حذف گوگرد
پایان نامه سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با استفاده از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر
رساله دکتری شیمی آلی دانشگاه اصفهان
پایان نامه درباره نانو¬ساختار¬های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات
پایان نامه سنتز و شناسایی لیگاند¬های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل¬آلدهید…
پایان نامه پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP
پایان نامه سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و عوامل فضایی در این کمپلکس ها
نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)
نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی)

دسته‌ها.