تاریخچه ی دربی دهه ی 60 + دانستنی های جالب راجع به دربی قسمت سوم

دانلود پایان نامه

تاریخچه ی دربی دهه ی 60 + دانستنی های جالب راجع به دربی قسمت سوم

دیدار بیستم و چهارم، ۱۶ مهر ۱۳۶۰

پرسپولیس صفر – صفر استقلال

ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، ضیاعربشاهی، حسین کاشی‌نژاد، حمید درخشان، ابراهیم کیان طهماسبی، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، غلامرضا فتح آبادی، عباس کارگر.

سرمربی: مهراب شاهرخی

ترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، بهتاش فریبا، عزیز دسترس، شاهرخ بیانی (رضا احدی)، رضا رجبی، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، غلامرضا برهان‌زاده (پرویز مظلومی)، عبدالعلی چنگیز، سعید مراغه چیان.

سرمربی: حسن عضدی

داور: محمد صالحی

تازه ترین اخبار استقلال را در آبشار 24 بخوانید

 

===========================

دیدار بیستم و پنجم، ۱۷ دی ۱۳۶۱

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

گل‌ها: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۱۰ برای پرسپولیس و بهتاش فریبا در دقیقه ۸۷ برای استقلال.

ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، محمددادکان (جواد حسن‌زاده)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (مجید سبزی)، غلامرضا فتح آبادی، ناصرمحمدخانی (عباس کارگر)

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (حمید فرد علی‌نیا)، بهتاش فریبا، شاهرخ بیانی، احمد حیدرخان (غلامرضا برهان‌زاده)، پرویز مظلومی (حسن روشن)، رضا احدی، عبدالعلی چنگیز.

سرمربی: ناصر حجازی

داور: محمد صالحی

===========================

دیدار بیستم و ششم، ۱۵ مهر ۱۳۶۲

پرسپولیس ۰ – ۱ استقلال

گل: پرویز مظلومی در دقیقه ۵۹.

ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، حسین کاشی‌نژاد، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (مجید سبزی)، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (عباس کارگر)، غلامرضا فتح آبادی، ناصر محمدخانی.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان، رضا نعلچگر، شاهرخ بیانی (عبدالعلی چنگیز)، حمید فرزام نیا، پرویز مظلومی (بیژن طاهری)، رضا احدی، جعفر مختاری فر.

سرمربی: منصور پورحیدری

داور: حمید خوشخوان

===========================

دیدار بیستم و هفتم، ۲۵خرداد ۱۳۶۵

استقلال ۰ – ۳  پرسپولیس

گل‌ها: شاهرخ بیانی در دقایق ۱۲ (پنالتی) و۵۲ و ناصر محمد خانی در دقیقه ۶۲.

ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ (بهروز سلطانی)، محمد پنجعلی، مرتضی فنونی‌زاده، شاهرخ بیانی، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان رحیم یوسفی)، محمد حسن انصاری فرد، ضیا عربشاهی، حمید درخشان، فرشاد پیوس (عباس کارگر)، ناصر محمدخانی.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، عبدالعلی چنگیز، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (بیژن طاهری)، بهتاش فریبا (پرویز مظلومی)، مجید نامجومطلق، رسول غنی‌زاده، غلامرضا فتح آبادی، رضا احدی، جعفر مختاری‌فر.

سرمربی: عباس رضوی

داور: منوچهر نظری

===========================

دیدار بیستم و هشتم، ۷ فروردین ۱۳۶۶

پرسپولیس صفر – صفر استقلال

ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی‌زاده، غلام برزگر (ابراهیم کیان طهماسبی)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان)، عباس کارگر، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی، فرشاد پیوس، کورش لرستانی.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: مجید رضایی، سعید جانفدا، حمید فرزام نیا، محمدرضا شکورزاده، اصغر حاجیلو (کاپیتان)، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، علی شوری (پرویز مظلومی)، بیژن طاهری، جعفر مختاری فر.

سرمربی: منصور پورحیدری

داور: بهمن بهلولی

===========================

دیدار بیستم و نهم، ۱۸ شهریور ۱۳۶۷

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

گل‌ها: جعفر مختاری فر در دقیقه ۶۰ برای استقلال و فرشاد پیوس در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.

ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی‌زاده، مرتضی کرمانی مقام، کاظم سید علیخانی (کاپیتان)، منوچهر شفقتیان، محسن عاشوری (فریبرز مرادی)، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی (محمد مایلی کهن)، فرشاد پیوس، محمد حسن انصاری فرد.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: مجید رضایی، مصطفی اردستانی، حمید فرزام نیا، محمدرضاشکورزاده، جواد زرینچه، امیرهاشمی مقدم، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، محسن گروسی (محمود کلهر)، رضا جلولی، جعفر مختاری فر (کاپیتان)

سرمربی: غلامحسین مظلومی

داور: محمد صالحی

جدیدترین اخبار استقلال را در آبشار 24 بخوانید

 

===========================

دیدار سی‌ام، نوزدهم اسفند ۱۳۶۷

پرسپولیس ۴ – استقلال ۲ (وقت معمول صفر – صفر(

گل‌های استقلال (‌پنالتی): جعفرمختاری فر، رضاحسن‌زاده.

گلهای پرسپولیس (‌پنالتی): مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانی مقدم این دیدار در چارچوب جام حذفی باشگاه‌های کشور برگزار شد.

ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی‌زاده، مرتضی کرمانی مقام، کاظم سید علیخانی (کاپیتان)، منوچهر شفقتیان، محسن عاشوری، ضیا عربشاهی (محمد مایلی کهن)، رحیم یوسفی، فریبرز مرادی (مجتبی محرمی)، محمد حسن انصاری فرد (کریم باوی)

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: سعید عزیزیان، مصطفی اردستانی، رضا حسن‌زاده، محمدرضاشکورزاده، جواد زرینچه، امیرهاشمی مقدم، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، محسن گروسی (فرشاد فلاحت‌زاده)، امیر قلعه نویی، جعفر مختاری فر (کاپیتان)

سرمربی: غلامحسین مظلومی

داور: ‌هادی دزفولی

===========================

دیدار سی و یکم، ۱۷ آذر ۱۳۶۸

استقلال ۰ – ۱ پرسپولیس

گل: رضا عابدیان در دقیقه ۱۸.

ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ (بهروز سلطانی)، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی‌زاده، محمد پنجعلی (کاپیتان)، کریم باوی، رضا عابدیان، مجتبی محرمی، ضیاعربشاهی، رحیم یوسفی، فریبرز مرادی، محمد حسن انصاری فرد (حسین عبدی)

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: سعید عزیزیان، مصطفی اردستانی، رضا حسن‌زاده، شاهرخ بیانی، جواد زرینچه، عبدالصمد مرفاوی (امیرهاشمی مقدم)، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، محسن گروسی، امیر قلعه نویی (مرتضی یکه)، رضا احدی )کاپیتان)

سرمربی: منصور پورحیدری

داور: حمید خوشخوان

===========================

دیدار سی و دوم، ۴ خرداد ۱۳۶۹

پرسپولیس ۱ – ۲ استقلال

ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی‌زاده، محمدپنجعلی (کاپیتان)، کریم باوی (رضا عابدیان)، نادر میراحمدیان، مجتبی محرمی، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی، محسن عاشوری، فرشاد پیوس.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: احمد رضا عابدزاده، شاهین بیانی، رضا حسن‌زاده، شاهرخ بیانی (کاپیتان)، جواد زرینچه، عبدالصمد مرفاوی، رضا احدی، صادق ورمزیار، محسن گروسی، امیر قلعه نویی (فرشاد فلاحت‌زاده)، امیرهاشمی مقدم (عباس سرخاب).

سرمربی: منصور پورحیدری

گل‌ها: نادر میراحمدیان در دقیقه ۱۲ برای پرسپولیس و عباس سرخاب در دقیقه ۴۶ و عبدالصمد مرفاوی در دقیقه ۷۲ برای استقلال.

داور: منوچهر نظری

===========================

دیدار سی و سوم، ۲۸ دی ۱۳۶۹

استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس: سعید عزیزیان، ناصر محمدخانی، مرتضی فنونی‌زاده، محمدپنجعلی (کاپیتان)، نادر محمدخانی، فریبرز مرادی، مجتبی محرمی، حسین عبدی (محمد حسن انصاری فرد)، رحیم یوسفی (رضا عابدیان)، محسن عاشوری، فرشاد پیوس.

سرمربی: علی پروین

ترکیب استقلال: احمد رضا عابدزاده، شاهین بیانی، رضا حسن‌زاده، شاهرخ بیانی (کاپیتان صادق ورمزیار)، جواد زرینچه، عبدالصمد مرفاوی، رضا احدی، عباس سرخاب (عبدالعلی چنگیز)، مهدی فنونی‌زاده، امیر قلعه نویی، فرشاد فلاحت‌زاده.

سرمربی: منصور پورحیدری

گل‌ها: فرشاد پیوس در دقیقه ۷۵ برای پرسپولیس و شاهرخ بیانی در دقیقه ۶۲(پنالتی) برای استقلال.

داور: ‌هادی دزفولی

دانستنی های جالب راجع به دربی

بازیکنانی که در دقایق اولیه بازی گل زده اند

 

استقلال :

 

علی سامره در دربی پنجاه و سوم در ثانیه 49 بازی گل زده است (سریعترین گل دربی)

 

رضا عادلخانی در دربی یازدهم در دقیقه 3 بازی گل زده است

 

داود سید عباسی در دربی پنجاه و ششم در دقیقه 3  گل زده است

 

امید روانخواه در دربی شصت و چهارم در دقیقه 4 بازی گل زده است

 

 

پرسپولیس :

 

 

حسین کلانی در دربی ششم در دقیقه 2 بازی گل زده است

 

بازیکنانی که در دقایق پایانی بازی گل زده اند

 

استقلال :

 

پیروز قربانی در دربی پنجاه و هشتم در دقیقه 3+90 بازی گل زده است(دیرترین گل دربی)

 

 

پرسپولیس :

 

جری بنگستون در دربی هشتاد و یکم در دقیقه 5+90 بازی گل زده است

 

جلال حسینی در دربی هشتاد و چهارن در دقیقه 3+90 بازی گل زده است

 

مازیار زارع در دربی شصت و ششم در دقیقه 3+90 بازی گل زده است

 

ایمون زاید در دربی هفتاد و چهارم در دقیقه 1+90 بازی گل زده است

 

صفر ایرانپاک در دربی هفتم در دقیقه 90 بازی گل زده است

 

حسین کلانی در دربی هشتم در دقیقه 90 بازی گل زده است

 

همایون بهزادی در دربی دوازدهم در دقیقه 90 بازی گل زده است

 

بازیکنانی که در دو بازی رفت و برگشت یک فصل گل زده اند

 

استقلال : (5 بازیکن)

 

جابر انصاری — فرهاد مجیدی — امیدرضا روانخواه — عبدالصمد مرفاوی — حسن روشن

 

 

پرسپولیس : (4 بازیکن)

 

محسن خلیلی — مهدی هاشمی نسب — ادموند بزیک — همایون بهزادی

 

بازیکنانی که از بازی دربی اخراج شده اند

 

استقلال : 17 کارت قرمز

 

مهدی رحمتی در دربی 84 در دقیقه 3+90 (دو کارت زرد) — بیژن کوشکی در دربی 64 در دقیقه 86 (دو کارت زرد)

 

علی سامره در دربی 54 در دقیقه 89 — فرزاد مجیدی در دربی 54 در دقیقه 46

 

علیرضا نیکبخت واحدی در دربی 52 در دقیقه 86 — پرویز برومند در دربی 49 در دقیقه 88 — ستار همدانی در دربی 48

 

محمد تقوی در دربی 45 — رضا حسن زاده در دربی 45

 

علی موسوی در دربی 44 در دقیقه 66  — محمد خرمگاه در دربی 43

 

محمد نوری در دربی 42 — امیر قلعه نوعی در دربی 38

 

شاهین بیانی در دربی 33 –  مسعود مژدهی در دربی 18

 

محمدرضا عادلخانی در دربی 13 — مهدی لواسانی در دربی 6

 

 

پرسپولیس : 18 کارت قرمز

 

امید عالیشاه در دربی 79 در دقیقه 83 (دو کارت زرد) — مهرداد اولادی در دربی 74 در دقیقه 68

 

علیرضا محمد در دربی 72 در دقیقه 79 — کریم باقری در دربی 64 در دقیقه 81 (دو کارت زرد)

 

علی انصاریان در دربی 51 در دقیقه 87 — نادر محمدخانی در دربی 47

 

اسماعیل حلالی در دربی 47 — نعیم سعداوی در دربی 45

 

حمید استیلی در دربی 44 در دقیقه 50 — رضا شاهرودی در دربی 38

 

مجتبی محرمی در دربی 38 — رحیم یوسفی در دربی 33

 

همایون بهزادی در دربی 11 – محراب شاهرخی در دربی 6

 

حسین کلانی در دربی 6 — همایون بهزادی در دربی 6

 

عزیز اصلی در دربی 4 — رضا وطنخواه در دربی 3

 

 

در 22 دربی داورها حداقل یکبار از کارت قرمز خود استفاده کرده اند

 

مجموعا 34 کارت قرمز در دربی ها از جیب داوران خارج شده است

 

در هر کدام از دربی های 45 و 54 دو بازیکن از استقلال اخراج شده است

 

در هر کدام از دربی های 38 و 47 دو بازیکن از پرسپولیس اخراج شده است

 

در دربی ششم سه بازیکن از پرسپولیس و یک بازیکن از استقلال اخراج شده است

 

در دو دربی 38 و 45 سه اخراجی داشته ایم

 

در چهار دربی متوالی 42،43،44،45 حداقل یک بازیکن از استقلال اخراج شده اند