دیابت در اطفال و بررسی آمار 5 ساله اخیر در بخش اطفال بیمارستان قائم از سال 1367-1371

دیابت قندی یک سندرم ناشی از اختلال در تعادل انرژی است که به علت کاهش میزان انسولین یا عمل آن می‌باشد که باعث متابولیسم غیرنرمال کربوهیدرات پروتئین و چربی می‌شود. دیابت قندی یکی از شایعترین بیماریهای Endocrine metabolic در بچه‌ها و بالغین می‌باشد که... ادامه متن پایان نامه

تحلیلی بر منابع آب و خشکسالی در خراسان

سال هاست که راجع به آب و اهمیت آن مطالب متنوعی گفته و نوشته شده است. چنانکه مسئله آب در جهان امروز بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است. برای فائق آمدن بر مسائل، مشکلات و تنش های به وجود آمده بین ملل مختلف باید به اهمیت توزیع عادلانه آب توجه ویژه ای کرد.... ادامه متن پایان نامه

بررسی و مقایسه عملکرد ارقام نخود مشهد

این تحقیق شامل سه آزمایش بشرح‌زیرمی باشد-1: بررسی ومقایسه عملکردارقام نخودسفید A تست شامل 10 رقم درطرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار -2 بررسی ومقایسه محصول ارقام نخودسفید B1 تست شامل 10 رقم طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار -3 بررسی و مقایسه... ادامه متن پایان نامه

بررسی میزان آلودگی بروسلائی در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد

از کلیه شترهائی که از مناطق جنوب استان خراسان و سیستان و بلوچستان در کشتارگاه مشهد ذبح می‌شوند در طول زمانی 12 ماه نمونه سرمی و غدد لنفاوی تهیه می‌شود و کلیه نمونه‌های سرمی که در آزمایش سرولوژی رزبنگال واکنش مثبت باشد غدد لنفاوی و نمونه‌های... ادامه متن پایان نامه