دسته: علوم انسانی

شاخص مبتني بر روش برنامه‌ريزي:(متن) رایگان روانشناسی,بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران- قسمت 2

بهتر از آن چه قيمت‌هاي بازار (اسمي) نشان مي‌دهند منعكس مي‌نمايند. به منظور برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي، به دو شكل مي‌توان با موضوع روش‌ها و معيارهايي كه براي برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي مي‌تواند وجود داشته باشد برخورد نمود. الف – يكي از روش‌هاي... ادامه متن پایان نامه

تحلیل تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش:دانلود (متن) علوم تربیتی,بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران- قسمت 2

ادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است... ادامه متن پایان نامه

آسيب ها وموانع اجتماعي:دانلود رایگان (متن) روانشناسی,بررسی مشکلات دورانی نوجوانی و جوانی- قسمت 2

ندارد. شيوع گسترده پديده فرار دختران و پسران از خانه همواره جزو آسيب ها و معضلاتي بوده كه گريبان كشورهاي در حال تسعه از جمله ايران را گرفته است. در اين جوامع كه به نوعي دركش و قوس گذار از سنت به مدرنيته هستند آسيبهايي رخ مي دهد كه در گذشته كمتر... ادامه متن پایان نامه

منابع:(متن) رایگان روانشناسی,پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي حل مساله بين دانشجويان افسرده و بهنجار- قسمت 2

and Therapy, 28, 487 – 495. Molina, S., & Borkoec, T. D. (1993) . The penn State Worry Questionnaire : Psychometric properties & associated characteristics G. C . L. Davey& F. Tallis ( Eds). Worring: Perpectives on theory, assessment, and treatmet. Sussex, England: Wilcy.In press. Nezu, A.M. & Perri, M.G. (1989) . Social problem – solving therapy for unipolar depression: An initial dismantling investigation. Journal... ادامه متن پایان نامه

پيشينة پژوهش:دانلود رایگان (متن) ارشد,روش تحقیق و پروپوزال مدیریت – بهره وری- قسمت 3

ي مربوط به بررسي ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي مديران با بهره‌وري آنان مشخص مي‌سازد كه ويژگي‌هاي شخصيتي همچون هوش، سلطه‌گري، هنجار پذيري، محافظه كاري و كنترل احساسات در هر دو گروه مديران (زن و مرد) با بهره وري آنان هبستگي معكوسي را با بهره وري... ادامه متن پایان نامه

پيشينة پژوهش:دانلود رایگان (متن) ارشد,روش تحقیق و پروپوزال مدیریت – بهره وری- قسمت 2

دارند انجام بهره ورانه امور، قبل از آنكه وابستگي تام و تمام به امكانات و شرايط داشته باشد به نوع نگرش مجريان كار مرتبط است.  چنين نتيجه‌اي بيانگر آن است كه اصلاح و نگرش زنان يك جامعه و به عبارتي شناخت درماني آنها از اهميت بالايي برخوردار است... ادامه متن پایان نامه

فهرست مطالب:(متن) مشاوره,سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي،مشاوره وراهنمايی و روان‌شناسي- قسمت 2

– 202 نمودار 19-4 معدل افراد داراي خلاقيت متوسط را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. ———– 203 نمودار 20-4 معدل افراد داراي خلاقيت پايين را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. ———– 203 نمودار 21-4 آزمون ضريب هم بستگي... ادامه متن پایان نامه

محدوديتهاي پژوهش:دانلود رایگان (متن) مشاوره,روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی- قسمت 2

كه قوانين اجازه دهند حمايتشان مي كنم. مانند كودك باشم و از نظر روحي با كودك همگام مي شوم و نكات مثبت را ثبت مي كنم و منفي ها را كم رنگتر مي كنم. كد A اول سعي مي كنم مانند آنها بچه شوم. با آنها بازي مي كنم و در هر فرد با توجه به علايق آنها از طريق... ادامه متن پایان نامه