دسته: علوم اجتماعی و جامعه شناسی

(متن) رایگان روانشناسی :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت 2

اعتماد به نفس شما را پایین می آورد؟ 1-بله     c         2-خیر  c              3-تاحدودی c 15-آیا دوستان و نزدیکان در تامین مایحتاج و خرج زندگی به شما  کمک می کنند؟ 1-بله    c         2-خیر   c            3-تاحدودی c     فهرست منابع   1- قرآن كريم 2-... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان : الگوی سنی ازدواج در ایران برآورد شرايط ايده آل:

برآورد شرايط ايده آل: شرايط ايده آل براي مشكل فوق آن است كه هيچيك از افراد جامعه مجرد نمانند براي برآورد چگونگي آن بايد با اين فرض كه كليه افراد هر گروه سني توانسته باشد با فرد مناسب خود ازدواج نمايد اقدام به محاسبه الگوي سني مناسب براي جامعه... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان : تعيين الگوي سني ازدواج در كشور به تفكيك گروه هاي سني

اهداف: هدف كلي: بررسي الگوي سني ازدواج در ايران و برآورد وضعيت آن در سالهاي آينده اهداف اختصاصي: تعيين الگوي سني ازدواج در كشور به تفكيك گروه هاي سني تعيين وضعيت الگوي سني ازدواج در سالهاي آينده بر اساس الگوهاي سني موجود در جامعه تعيين وضعيت... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان :عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج:

عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج: الگوي سني ازدواج در هر جامعه اي تابع شرايط عرضه وتقاضاي حاكم بر آن جامعه مي باشد و عوامل موثر برآن عبارتند از:   الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد 1-    وضعيت تحصيلي و فرهنگي افراد جامعه 2-    وضعيت... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان : الگوی سنی ازدواج در ایران بيان مسئله:

بررسي الگوي سني ازدواج در ايران       به نام خدا   بررسي الگوي سني ازدواج در ايران   بيان مسئله: كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان روانشناسی :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق در داخل کشور تحقیقاتی دراین زمینه انجام پذیرفته که در ادامه به ذکر پیشینه تحقیق در این باره می پردازیم .در ابتدا نگاهی به کارکردها و قانونگذاریهای جمهوری اسلامی ایران درمورد این قضیه پرداخته و در سپس به تحقیقاتی که در این زمینه... ادامه متن پایان نامه

(متن) حمايت‌هاي اقتصادي زنان سرپرست خانوار

  حمايت‌هاي اقتصادي – توجه به نرخ تورم در مستمري و كمك‌هاي اقتصادي به خانواده‌هاي زن سرپرست – پيش‌بيني افزايش بودجه سازمان‌هاي متولي در امور زنان و كودكان بي‌سرپرست و سرپرست خانوار با توجه به افزايش نرخ طلاق، جرايم و آسيب‌هاي... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان روانشناسی :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار سوالات تحقیق

سوالات تحقیق   سوالات کلان اولویت بندی زنان سرپرست خانوار با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها برای دریافت کمک از موسسات درست است؟ آیا با توجه به شرایط سخت زندگی زنان سرپرست خانوار منابع اجتماعی واقتصادی به روش مناسبی توزیع شده... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان روانشناسی :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق   بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد   بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه وجود د ارد.     بین نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان روانشناسی :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار ادبیات نظری

ادبیات نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زندگی زنان سرپرست خانوار مورد توجه و بررسی جامعه شناسان قرار گرفته است در واقع گسترش این شکل از خانواده در همه کشور های از جمله توسعه یافته و یا در حال توسعه  ضرورت این بررسی را ایجاد کرده است در این بخش نظریه... ادامه متن پایان نامه