بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان وجهتگیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین ‎- قسمت ۲

۲-۶-۳-۲ صنعت ۴۴۲-۶-۳-۳ معدن ۴۵۲-۶-۳-۴ بازرگانی خارجی ۴۷۲-۶-۳-۵ گردشگری ۴۸۲-۷ جمع‌بندی ۵۰فصل سوم: روش تحقیق ۵۲۳-۱ مقدمه ۵۳۳-۲ روش تحقیق ۵۴۳-۲-۱ روش شناسایی مزیت نسبی ارزش افزودهای و پرسش‌نامه ۵۴۳-۲-۲ روش تحلیل ساختاری ۵۶۳-۳ وضعیت بازار کار و تولید ناخالص استان لرستان ۵۹۳-۳-۱٫ بازار کار (اشتغال و بیکاری) ۵۹۳-۳-۲ تولید...

بررسی فقهی و حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس- قسمت ۲

عنوان صفحهنتیجه گیری     چکیده     درتحقیق حاضرکه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس در امور کیفری می باشدبیان شده است که نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله اثبات دعوی، در دعاوی کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه کارشناس...

تاريخ حديث و انديشه‌های حديثی در بحرين- قسمت 43

. نشریه نسخه های خطی، ج 5، ص 286. ↑ . در این تقسیمبندیها و خصوصیات هر یک از افادات استاد مهریزی استفاده شده است. ↑ . «نگاهی به جریانهای حدیثی معاصر اهل سنت»، مهدی مهریزی، علوم حدیث، ش 34، ص 5. ر.ک: مصادر الاستنباط بین الاصولین والاخباریین، محمد عبد الحسین غروی؛ الفکر السلفی عند...

تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی- قسمت ۸

معلم لازم است برای نوشتن هدف یادگیری برای عملکرد از اصول معینی پیروی کند.لازم بذکر است شیوه ی نوشتن یک هدف یادگیری برای حوزه ی مهارتی متفاوت از شیوه ی نوشتن یک هدف یادگیری برای عملکرد است. به عبارت دیگر هدف یادگیری مربوط به «مهارت»مانندانتظار دارم«دانش آموز تغییرات شیمیایی...

معرفی وشناخت شخصیت های موجود در تاریخ بیهقی، بررسی خصوصیات روحی و روانی آنها به دانشجویان رشته ی ادبیات فارسی و علاقه مندان به آن- قسمت ۲

۵-۸-۲٫رام روز …………………………… …………………………………………………۱۲۴۵-۸-۳٫جشن سده …………………………… ……………………………………………….۱۳۱۵-۸-۴٫نوروز…………………………… …………………………………………………..۱۳۴۵-۹٫خلعت بخشیدن …………………………… …………………………………………….۱۴۰۵-۹-۱٫خلعت امیر…………………………… ……………………………………………….۱۴۱۵-۹-۲٫خلعت امیرزادگان………………………….. ………………………………………..۱۴۱۵-۹-۳٫خلعت وزیر………………………….. ………………………………………………۱۴۳۵-۹-۴٫خلعت سپهسالاری وکدخدایی…………………………… ……………………………۱۴۵۵-۹-۵٫خلعت حاجبی وندیمی…………………………… …………………………………….۱۴۶۵-۹-۶٫خلعت رسول…………………………… ……………………………………………..۱۴۷۵-۹-۷٫خلعت افرادمتفرقه…………………………… ………………………………………..۱۴۸۵-۱۰٫گروه های مذهبی…………………………… …………………………………………..۱۴۹۵-۱۰-۱٫سنی(قضات) …………………………… ……………………………………………۱۵۲۵-۱۰-۲٫کرامیه وتلقی های گوناگون دیگر…………………………… ………………………۱۵۴۵-۱۰-۳٫تصوف…………………………… …………………………………………………..۱۵۶۵-۱۱٫مجازات کردن…………………………… ………………………………………………۱۵۸۵-۱۲٫معرفی شخصیتهای مهم اجتماعی-سیاسی…………………………… ………………..۱۶۰۵-۱۲-۱بوسهل زوزنی…………………………… ……………………………………………۱۶۰۵-۱۲-۲٫آلتونتاش…………………………… ………………………………………………….۱۶۴۵-۱۲-۳٫شخصیت آلتونتاش ازنظرمولف……………………………...

بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۵

SIZE    ۱٫۹۵۲۹۶-    ۰٫۷۴۴۰۷۹    ۲٫۶۲۴۶۸-    ۰٫۰۰۹    ۹۹%      SIZEA    ۱٫۶۰۱۸۱۹    ۱٫۳۶۹۰۱۵    ۱٫۱۷۰۰۵۲    ۰٫۲۴۲۷    بدون معنی      C    ۲۳٫۱۲۱۷۲    ۱۱٫۲۵۰۷۶    ۲٫۰۵۵۱۲۵    ۰٫۰۴۰۵    ۹۵%    با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن...

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران- قسمت ۳- قسمت 2

امروز در کشورهای پیشرفته جهان، به اقتصادی کارا و پویا گفته می شود که بازارهای آن کشور به خصوص بازار سرمایه آنها از یک هم پوشانی و توازن متعادل برخوردار باشند به طوری که در مواقعی که یکی از بازارهای اقتصادی آن کشورها دچار رکود می شود. دیگر بازارها...

مطالعه جدایه های قارچی ملتحمه چشم گاوهای دورگه هلشتاین سالم- قسمت ۵

۳- پنبه۴- سواپ استریل۵- لام و لامل۶- آنس۷- لاکتو فنل کاتن بلو۸- برچسپ۹- میکروسکوپ نوری۱۰- ترازوی دیجیتال۱۱- آب مقطر۱۲- بالن۱۳- چسپ پارافیلم۱۴- دستکش استریل۱۵- پلیت۱۶- محیط انتقالی۱۷- باکس۱۸- یخ۱۹- انکوباتور۲۰- دوربین عکس برداری   ۳-۲- محیط انتقالی     ۳-۲-۱- محیط پپتون واتر:   طرز تهیه محیط انتقالی :...

پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی- قسمت ۵

ط) هرچه فعالیت های خدماتی اصلی تر باشد، گرایش به برون سپاری ضعیف تر است.ی) هرچه تأمین کنندگان و ارائه دهندگان فعالیت های خدماتی بیشتر باشد، گرایش به برون سپاری قوی تر است (الوانی و اشرف زاده، ۱۳۸۷).   ۲-۱۱ عوامل موفقیت برون سپاری   عوامل مؤثر بر موفقیت...

اثر بخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله ای و سازگاری اجتماعی افراد وابسته به مواد شهر یاسوج- قسمت ۴

جدول شماره ۴-۱۲: نتایج تحلیل کوواریانس راهبرد خود کنترلی در هر دو گروه آزمایش و کنترل     ۷۵       جدول شماره ۴-­ ۱۳: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس راهبرد طلب حمایت اجتماعی     ۷۶       جدول شماره ۴- ۱۴:...