۲ـ نهج البلاغه۳ـ صحیفه سجادیه۴ـ اناجیل اربعه ( متی، مرقس، لوقا، یوحنا )۵ـ تورات ( حزقیال، عزرا، مزامیر، میکاه )الف) منابع فارسی۱ـ کتاب ها۱ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، ۱۳۸۸٫۲ـ انصاری، خواجه عبدالله، کشف الاسرار، جلد دوم، ترجمه ی روان فرهادی، تهران، ۱۳۷۴٫۳ـ انصاری،...