برچسب: شخصی سازی

جستجوی مقالات فارسی – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب ( صفت …

شانسی هستم، پرنده ها همیشه به شیشه اتومبیل من می خوردند.فیلتر ذهن تحت تاثیر یک حادثه منفی همه ی واقعیت ها را تار می بیند. به جزئی از یک حادثه منفی توجه می کنید و بقیه را فراموش می کنید، به خاطر طرز بر خود با همکاران خود تشویق می...

رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو- …

به عقیده ی شاوپنگ و هوی مینگ[۴۲] از جمله وظایف اصلی هر سازمان تعیین نیازها و ارزشهای بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آنها به گونهای موثرتر از رقبا می باشد. به دلیل اهمیت فراوان توجه به نیازهای مشتریان ، شخصی سازی[۴۳] به عنوان یکی از عوامل آمیخته بازاریابی در...