برچسب: (متن) ارشد برق

ارشد : مطالعه و مقایسه ارتباط بین تیپ های شخصیتی درون گرا

 دانلود متن کامل (متن) مطالعه و مقایسه ارتباط بین تیپ های شخصیتی درون گرا وبرون گرا با بهره هوشی ببببببببببببببببببببببببببببب وزارت علوم و تحقيقات و فناوري دانشگاه پيام نور واحد سرپل ذهاب پژوهشهاي عملي انفرادي: جهت اخذ درجه کارشناسي در... ادامه متن پایان نامه

ارشد : ارتباط پایبندی مذهبی با رضامندی

 دانلود متن کامل (متن) ارتباط پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی ببببببببببببببببببببببببببببب دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه   دانشکده تحصیلات تکمیلی (متن) جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی... ادامه متن پایان نامه

نامه ارشد : ارتباط سبک های دلبستگی و خودكارآمدي با

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه (متن) کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A)  عنوان ارتباط سبک های دلبستگی و خودكارآمدي با امید به زندگی در دانش‌آموزان  استاد راهنما دکتر کریم افشاری نیا  استاد مشاور دكتر كيوان... ادامه متن پایان نامه

ارشد :تعیین ارتباط­ ی بین ویژگی­های شخصیت و سلامت روان

دانشگاه ازاد اسلامی  (متن) کارشناسی ارشد  عنوان : تعیین ارتباط­ ی بین ویژگی­های شخصیت و سلامت روان با تصویر تن دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان هرسین برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده (متن) درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده... ادامه متن پایان نامه

ارشد :مقایسه سبک های فرزندپروری و سلامت روان والدین

  دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه گروه: روانشناسی بالینی عنوان: مقایسه سبک های فرزندپروری و سلامت روان والدین افراد معتاد و افرد عادی استاد راهنما:  دکتر فرشاد محسن زاده استاد مشاور: دکتر مختار عارفی   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده (متن)... ادامه متن پایان نامه

ارشد : مقایسه کیفیت ارتباط، رضایت زناشویی و شادمانی در

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه (متن) کارشناسی ارشد رشته (M.Sc) موضوع : مقایسه کیفیت ارتباط، رضایت زناشویی و شادمانی در زنان شاغل و خانه دار برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده (متن) درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از... ادامه متن پایان نامه

(متن) ارشد رشته برق قدرت جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

ﭼﮑﯿﺪه 1 ﻣﻘﺪﻣﻪ 2 ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت و ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ 4 ﻣﻘﺪﻣﻪ 4 (1-1 اﻧﮕﯿﺰش اﺻﻠﯽ و ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ 5 (1-1-1 اﻫﻤﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰش ﻋﻠﻤﯽ 5 (2-1-1 اﻫﻤﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰش ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي 5 (1-2-1-1 ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻠﻔﺎت... ادامه متن پایان نامه