دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني نقاشی

نقاشی  فعالیت زمانی نقاشی محسوب می شود که کودک بتواند طرح، رنگ یا نقش و یا ترکیبی از اینها را با توجه به برداشتهای ذهنی و حسی خود از طریق مشاهده محیط پیرامون و یا از طریق تصور و تجسم بر روی سطوح مختلف (کاغذ، سنگ، ظرف و …) ترسیم نماید. نکته قابل... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي معیار سنجش درد

3 ) معیار سنجش درد تصویری صورت  برای استفاده از این مقیاس باید به شرح ذیل اقدام نمود : به کودک توضیح دهید که هر یک از صورتها یا متعلق به فردی است که احساس خوشحالی می کند، زیرا دردی را احساس نمی کند و یا متعلق به فردی است که غمگین و ناراحت است زیرا... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني اسباب بازیهای پیشرفته

اسباب بازیهای پیشرفته  اواخر قرن معاصر، اسباب بازیهای پیشرفته پا به عرصه تولید گذاشت. زیرا صنعت ماشین سازی از قالب مکانیکی به قالب الکترونیکی تغییر یافت. این تغییرها به نوع تولید اسباب بازیها هم اثر گذاشت، ماشین ها، قطارها، هواپیماها و ماشین... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني نمونه هایی از اسباب بازیها

نمونه هایی از اسباب بازیها  با توجه به تنوع اسباب بازیها، الزاماً برای بررسی آنها نیاز به طبقه بندی وجود دارد، از این رو از کتاب فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، یکی از مناسب ترین طبقه بندی اسباب بازی را که براساس سن کودکان و با توجه به مراحل... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني 2 ) اضطراب خصیصه ای[1]

2 ) اضطراب خصیصه ای : عبارت است از پیش آمادگی نسبت به ادارک برخی از موقعیتهای تهدیدآمیز و پاسخ دادن به این گونه موقعیتها همراه با سطوح مختلف اضطراب حالتی (ملکی، 1383). دختران بیش از پسران اضطراب را تجربه می کنند و کودکان ناموفق تر و ناامن تر بیش از... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني ترس

چگونه می توانیم به کودکانمان کمک کنیم که ترس را از خود دور کنند؟  ¯ « کودک را تشویق کنید که پرسش کند و دغدغه های ذهنی اش را به شما بگوید ؛ ¯ با آرامش به گفته های او گوش فرا داده و با مهربانی پاسخ سوالاتش را بدهید ؛ ¯ از او بخواهید تا درباره چیزی که... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني بازیهای کودکان

7 ) تأثیر محیط زندگی بر بازیهای کودکان  این عامل که بستگی به ویژگیهای کودک ندارد در تعیین بازیها نقش بازیها نقش عمده ای ندارد. مکان و فضای باز، شوق تحرک را در کودک بر می انگیزد. محیط جغرافیایی و موقعیت استراتژیکی مکانها نیز عامل دیگری در تدوین و... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق                  بازی  بازی خود مدرسه بزرگی است که کودک در آن تربیت می شود و از تمام جهت، برای زندگی آماده می گردد و همه نیروهای بدنی، عاطفی و اجتماعی او رشد و پرورش می یابند. به عبارت دیگر، بازی وسیله ای است که کودک... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني انواع بازی

انواع بازی  از نظر تکاملی، الگوهای بازی کودکان می توانند بر طبق محتوا و خاصیت اجتماعی طبقه بندی شوند : بازی جسمانی : این نوع بازی سرگرم کننده بوده و می تواند باعث پرت شدن حواس کودک شود. نکته مهم در رابطه با بازیهای جسمانی توجه به این امر است که... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني

5 ) نقش طرافیان در بازیهای کودکان  روش تربیتی والدین و ترفندهایی که برای تربیت فرزند خود به کار می بندند. علاوه بر تأثیر در شخصیت کودک، در نحوه بازی او نیز اثر می گذارد. به طور مثال خانواده هایی که بیشتر از روش آزاد نشانه استفاده می کنند، کودکانی... ادامه متن پایان نامه