برچسب: (متن) اعتیاد

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان عوارض اعتیاد :- قسمت 2

بدین امر که جلوگیری از ورود فزاینده تریاک به چین امکان ندارد ولی بسیاست سختیگرانه نیاکان خود ادامه داد. «در این رهگذر» en passant (بفرانسه در متن) اجازه بدهید اشاره بکنم که با تعزیر مصرف تریاک بعنوان ارتداد، امپراتور بر علیه قاچاق آن یک تبلیغات... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان معرفی متغیرهای مستقل و وابسته :

معرفی متغیرهای مستقل و وابسته : تأثیر علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد متغیر مستقل                                    متغیر وابسته   فصل دوم بررسی پیشینة پژوهش   تاریخچة اعتیاد : مصرف مواد مخدر شاید بهتر از دیگر انواع... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان

جامعه آماری : جامعه آماری عبارت است از همة اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. مزیبت انتخاب یک نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفه جویی در منابع مالی است. 2- نمونه آماری : نمونه آماری این... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان عوارض اعتیاد :

عوارض اعتیاد : ویژگی های شخصیتی معتادان را که در واقع از عوارض اعتیاد ناشی می شود، می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد : عوارض جسمی اگر مصرف روزانة معتاد متوقف گردد و از ده تا دوازده ساعت تجاوز کند، به عوارض جسمی و ناراحتیهای عصبی، اضطراب ، بی... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد

تعریف اعتیاد : سازمان بهداشت جهانی مادة محدر را این گونه تعریف می کند : هر ماده ای که پس از وارد شدن به درون ارگانیسم بتواند بر یک یا چند عملکرد از عملکردها تأثیر بگذارد، مادة مخدر است. این تعریف مصرف کنندگان مواد مخدر را افرادی غیر طبیعی و منحرف... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان چارچوب نظری و بیان دیدگاهها :

چارچوب نظری و بیان دیدگاهها : اورنگ 1387 این عوامل را در شش دسته اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی، روانی و طبیعی تقسیم نموده است. هاوکنینز ، کاتالانود، میلر (1992) به دو عامل عمده زمینه ای شامل قوانین و هنجارها، در دسترس بودن مواد، محرومیت شدید... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش :

بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش : ادوین اچ ماترلند : او می گوید برای آنکه شخصی معتاد گردد نخست باید یاد بگیرد که چگونه معتاد شود این یادگیری در نتیجه کنش متقابل اجتماعی خود با دیگران حاصل می شود. بیشتر افراد هم در معرض تماس با افراد... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان تعاریف نظری و عملیاتی

تعاریف نظری و عملیاتی اعتیاد : اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، خوگر شدن، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنی کرده اند. به عبارت دیگر، ابتلای اسارت آمیز به مادة مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شمرده شود اعتیاد نام دارد. اصطلاح اعتیاد به... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که از عمر آن شاید بیش از 150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر و حتی خوگری و نیز استعمال تفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد است که به سبب تأثیر فراوان... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان چکیده

این تکه ای از (متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع : بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان 90صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ... ادامه متن پایان نامه