برچسب: (متن) خلاقیت

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب آزمون سنجش خلاقیت (دکتر جمال عابدی) :- قسمت 2

نک زیر مراجعه کنید: در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید  سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن)... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب

پیشنهادات : با توجّه به مطالعات انجام گرفته و تحقیقاتی که در طول چند دهۀ اخیر صورت گرفته داده ها و یافته هایی که از نتایج همین تحقیقات بدست ما رسیده و نیز نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد. 1 ) طی یک دوره طولانی مدّت حداقل یکماهه بصورت تخصصی و حرفه... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب ارتباط و مکالمه :

ارتباط و مکالمه :  یکی از مهمترین عملکردهای زبان برقراری ارتباط است. برقراری ارتباط موثر نه تنها مستلزم داشتن دانشی از قواعد دستوری (نحو)، و دانستن معنای کلمات (معناشناسی) است، بلکه همچنین مستلزم داشتن «توانایی در گفتن حرف مناسب در زمان و مکان... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب محدودیت ها و مشکلات و ملاحظات :

محدودیت ها و مشکلات و ملاحظات :  هر پژوهش و تحقیقی در انتخاب موضوع و تبیین مراحل مختلف آن و نیز ذکر اهمیت و ضرورت ها و حتی در تعیین انداف و مقاصد و یا تعاریف عملیّاتی و تعاریف اصطلاحات و واژه ها محدودیتی دارند. برخی از تحقیقات به دلیل نو و بدیع... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب ø ملاحظات و محدودیت های تحقیق

فصل پنجم : ø  ملاحظات و محدودیت های تحقیق  ø پیشنهادات و توصیه ها ø منابع و مأخذ ø ضمائم و پیوست ها                        نتیجه گیری :  ویژگی های خاصی در رفتارهای فردی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه و عنایت صاحب نظران و فیلسوفان و روانشناسان و... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب تحلیل استنباطی :

تحلیل استنباطی :  در نمودار صفحه 39 و نمودار شماره 1 مفهوم همبستگی (پراکنش) نیز با استفاده از 22/0 = r نشان داده شده است. و اگر دقت گردد، خط افقی میزان اجتماع پذیری و انزوا را کاملاً نشان می دهید و فقط صفر انزوای مطلق و هرچقدر به طرف عدد 20 حرکت کنیم... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب ø تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل چهارم :    تحلیل یافته ها : در تحقیق حاضر چون قصد محقق بررسی و تحلیل داده های رفتاری و پاسخی کودکان حدود سنی 8 ساله در ابهر بود. اجرای پرسشنامه و یا مصاحبه و حتی پرونده تحصیلی در استخراج داده ها اعتباری نداشت. زیرا داشن آموزان و کودکان 8 ساله... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلبø روش تحقیق

فصل سوّم : ø روش تحقیق ø جامعه ø حجم نمونه ø ابزار گردآوری اطلاعات ø روش گردآوری اطلاعات ø روش آماری                 روش تحقیق : این پژوهش با عنوان مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و منزوی بین حدود سنی 8 ساله در شهرستان ابهر در طرح تحقیق و فصل حاضر از... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب ویژگیهای افراد آفریننده :

ویژگیهای افراد آفریننده :  استاین (1974) مطالعات انجام شده درباره ویژگیهای افراد آفریننده را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که افراد آفریننده دارای ویژگیهای زیر هستند : 1 ) انگیزه پیشرفت سطح بالا 2 ) کنجکاوی فراوان 3 ) علاقه مندی زیاد... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب ø یادگیری خلّاق

فصل دوم : ø یادگیری خلّاق   شپره گر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد «سعدی : گلستان»                     یادگیری خلاق، بیپانگر سیری است که طی آن درک کامل و به خاطر سپاری تمایم داده ها انجام می پذیرد و بازیابی آن به راحتی امکان پذیر می گردد و... ادامه متن پایان نامه