برچسب: (متن) رایگان رشته جامعه شناسی

(متن) رایگان روانشناسی :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت 2

اعتماد به نفس شما را پایین می آورد؟ 1-بله     c         2-خیر  c              3-تاحدودی c 15-آیا دوستان و نزدیکان در تامین مایحتاج و خرج زندگی به شما  کمک می کنند؟ 1-بله    c         2-خیر   c            3-تاحدودی c     فهرست منابع   1- قرآن كريم 2-... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب آزمون سنجش خلاقیت (دکتر جمال عابدی) :- قسمت 2

نک زیر مراجعه کنید: در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید  سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن)... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان عوارض اعتیاد :- قسمت 2

بدین امر که جلوگیری از ورود فزاینده تریاک به چین امکان ندارد ولی بسیاست سختیگرانه نیاکان خود ادامه داد. «در این رهگذر» en passant (بفرانسه در متن) اجازه بدهید اشاره بکنم که با تعزیر مصرف تریاک بعنوان ارتداد، امپراتور بر علیه قاچاق آن یک تبلیغات... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی-بحث و نتیجه گیری- قسمت 2

e births.consanguinity Birth Defects .1999;42:133-9. 49- Cleary –Goldman J,Malone FD,vidaver J,et al. Impcat of maternal age on obstetric outcome.obstet Grnecol 2005 ;105 (5): 983-90 50- Seidman DS,Ever Hadani p,Gale R effect of maternal smoking and age on congenital anomalies. obstet Grynecol 1990 ;70 (6):1046-50 51- Sheiner E, katz M, Fraser o,et al.The relationship between congenital cardiovascular malformations and spontaneous... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی مقدمه و بیان مسئله- قسمت 2

> Diethylstilbestrol(DES) Misoprostol carbamazepine Ethanol Penicillamine Chlorbiphenyls i Etretinate Phenytoin Cocaine Isotretinoin Radioactive iodine Coumarins Tetracycline Streptomycin Cyclophos phamide Danazol Tamoxifen بارداری به سه مرحله تقسیم می شود و سندرم های ناشی از تماس دارویی نیز بر طبق آن نام گرفته اند. این تماس ها، طی 8... ادامه متن پایان نامه

دانلود رایگان (متن) روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی تجزیه و تحلیل داده ها :- قسمت 2

width=”104″>736/3 345/0 025/0   زن 133 736/3 347/0 030/0       در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان و محل سکونت آنان ارائه شده است.   جدول4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت     ضریب f سطح معنی... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی- قسمت 2

پژوهش دلالت بر همبستگی منفی بین رضایت شغلی و افسردگی و همبستگی مثبت بین عزت نفس و رضایت شغلی داشت. کانونهای کنترل( درونی و بیرونی ) اثر قابل ملاحظه ای بر افسردگی نداشتند و ارتباط هر دو افسردگی به یک اندازه بود . در تعداد محدودی از پژوهش ها رابطه... ادامه متن پایان نامه

دانلود رایگان (متن) روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی احساسات والدین کودکان استثنایی:- قسمت 2

عزت نفس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام دادند. نتایج نشان داده است که نمره هاي حيطه هاي اضطراب، افسردگي، نشانه هاي جسماني، اختلال در كاركرد اجتماعي در دو جنس تقريباً يكسان بودند. معدل كل زنان و نمره نشانه هاي جسماني بيشتر از مردان... ادامه متن پایان نامه

دانلود رایگان (متن) روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی عوامل موثر در تامین سلامت روان:- قسمت 2

فرد در ارزشيابي، استعدادها توانايي ها و فعاليت هاي خود در كل احساس رضايت كند و در رجوع به گذشتة خود احساس خشنودي كند، كاركرد رواني مطلوبي خواهد داشت. همه انسان ها تلاش مي كنند علي رغم محدوديت هايي كه در خود سراغ دارند، نگرش مثبتي به خويشتن... ادامه متن پایان نامه

دانلود رایگان (متن) :بررسی تحلیل کلام مباني نظري تحليل كلام انتقادي- قسمت 2

مسائل اجتماعي ارتباط دهد و آن را از اين تعريف كه زبان شناسي مستقل و خود محور است و فقط به مسائل زباني در چارچوب نظام‌هاي ذهني مي‌پردازد، منصرف نمايد و آن را به جائي سوق دهد كه زبان شناسي را به عنوان عنصري مسئول نسبت به مسائل اجتماعي و قوانين... ادامه متن پایان نامه